Aké sú najčastejšie pripoistenia k PZP?

Aké sú najčastejšie pripoistenia k PZP?

Ak máte záujem o krytie prípadných škôd, ktoré mohli vzniknúť na vašom vozidle, zrejme uvažujete nad uzatvorením havarijného poistenia. V niektorých prípadoch sa však namiesto havarijného poistenia oplatí uzatvoriť pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu.

Havarijné poistenie alebo pripoistenie k PZP?

Z havarijného poistenia sa na rozdiel od povinného zmluvného poistenia (PZP) kryjú škody, ktoré vznikli na vašom vozidle. Havarijné poistenie však nie je vhodné pre každé vozidlo. Neoplatí sa uzatvárať napríklad v prípade, ak je vaše vozidlo staršie ako päť rokov. V tomto prípade by ste mali porozmýšľať radšej o pripoisteniach k povinnému zmluvnému poisteniu. O tejto alternatíve môžete uvažovať aj v prípade, ak sa vám balík havarijného poistenia zdá byť príliš drahý. 

Pripoistenia k PZP

Rovnako, ako pri iných typoch poistenia, aj v tomto prípade platí, že každá poisťovňa si stanovuje vlastné podmienky. V niektorých poisťovniach sú určité pripoistenia zahrnuté už v základnom balíku PZP, v iných je ich potrebné doplácať. 

Náš tip: Najmä v prípade pripoistení, ktoré sú poskytované k PZP zadarmo, si preverte poistné limity. V prípade poistnej udalosti by totiž nemuseli byť postačujúce. Ak sa v ponukách poisťovní neviete zorientovať, urobte si jednoduché porovnanie PZP online

Jednotlivé pripoistenia k PZP chránia pritom pred jedným konkrétnym rizikom. Chránia nielen vozidlo samotné, ale aj vodiča a posádku vozidla. Na rozdiel od uzatvorenia povinného zmluvného poistenia ich uzatvárate dobrovoľne.  

Medzi najčastejšie pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu patria najmä:

1. Pripoistenie čelného skla

Poškodenie čelného skla je jednou z najčastejšie hlásených škodových udalostí. Z tohto dôvodu patrí práve toto pripoistenie medzi najčastejšie pripoistenia k PZP a poisťovne ho spravidla neponúkajú bezplatne.

Čelné sklo pritom dokáže poškodiť už jeden malý kamienok, ktorý odletí spod kolesa iného vozidla. Jeho oprava je značne nákladná, a preto sa do takéhoto pripoistenia určite oplatí investovať. Hoci na čelné sklo sa štandardne vzťahuje aj havarijné poistenie, spravidla pri ňom znášate spoluúčasť. Pripoistenie vám dokáže spoluúčasť znížiť na nulu.

Vedeli ste, že... 

… v prípade, že výška škody na čelnom skle nepresahuje sumu 4000 €, nie je potrebné volať políciu? 

2. Pripoistenie stretu so zverou

Veľké škody na vozidle, ale dokonca i ujmu na zdraví, dokáže spôsobiť stret s lesnou zverou. Práve pre tieto prípady slúži pripoistenie stretu so zverou, ktoré kryje poškodenie alebo zničenie vozidla alebo jeho časti v dôsledku priameho stretu so zverou. Práve tento typ pripoistenia je jedným z najčastejších, ktoré poisťovne ponúkajú ako bezplatné.

Pozor, v prípade, ak jazdíte cez les alebo územie označené výstražnou značkou upozorňujúcou na lesnú zver, prispôsobte rýchlosť. Ak už ku stretu so zverou došlo, vždy k nehode volajte políciu, a to bez ohľadu na výšku spôsobenej škody. 

3. Pripoistenie živelnej udalosti

Aj pripoistenie pre prípad živelnej udalosti patrí k tým, ktoré niektoré poisťovne ponúkajú k balíku PZP bezplatne. Z tohto poistenia sú kryté škody na vozidle, ktoré boli spôsobené následkami prírodných živlov, ako sú požiar, víchrica, krupobitie, výbuch, blesk, povodeň, záplava, lavína, zemetrasenie a ďalšie.

Jednotlivé poisťovne môžu mať definované aj určité výluky z tohto poistenia a rovnako rôzne definujú aj limity poistného plnenia. 

4. Pripoistenie úrazu vodiča a posádky

Toto pripoistenie (často definované ako dve samostatné pripoistenia) slúži pre prípad smrti alebo trvalých následkov u vodiča alebo iných členov posádky.

Podmienky pripoistenia majú jednotlivé poisťovne nastavené opäť rozdielne – v niektorých sa vzťahuje len na vodiča, v iných kryjú aj ostatné prepravované osoby. Niektoré poisťovne poskytujú úrazové poistenie vodiča ako súčasť základného balíka PZP. 

5. Pripoistenie výtlku

Zlý stav na slovenských cestách nie je ojedinelý a často zapríčiňuje škody na vozidlách. Práve pripoistenie výtlku kryje škody na vybraných častiach automobilu – najmä disky, pneumatiky, prípadne ďalšie – pre prípad poškodenia alebo zničenia následkom prejazdu po vozovke v zlom stave. 

Jednotlivé poisťovne presne definujú, čo považujú za zlý stav vozovky. V každom prípade sa však toto pripoistenie vzťahuje iba na jazdu po slovenských cestách. 

6. Pripoistenie rozšírenej asistencie

Hoci asistenčné služby sú spravidla súčasťou PZP, služby rozšírenej asistencie ich rozsah ešte zväčšujú a vzťahujú sa na ne aj vyššie limity. Toto pripoistenie sa vám oplatí zvážiť najmä v prípade, ak jazdíte denne, často jazdíte do zahraničia alebo ste vodičom z povolania.

Ako zvoliť vhodné pripoistenie k PZP?

Môžete si samozrejme zvoliť aj viacero typov pripoistení. Zvažujte pritom situácie, s ktorými sa stretávate najčastejšie. Ak napríklad jazdíte výhradne v meste, stret so zverou vám pravdepodobne nehrozí. 
Každopádne vám pri rozhodovaní radi pomôžeme. Porovnajte si PZP poistenie online alebo sa priamo spojte s našimi špecialistami, ktorí vám radi poradia. 

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2