Čo všetko kryje havarijné poistenie?

havarijné poistenie

Pri hľadaní výhodného poistenia na auto zistíte, že okrem povinného zmluvného poistenia si môžete uzatvoriť aj poistenie havarijné. Havarijné poistenie, často označované ako kasko, nie je zo zákona povinné. Vodičom však prináša množstvo výhod, vďaka čomu je dobré porozmýšľať nad ním. Čo všetko kryje a prečo by vám nemalo chýbať?

Čo je havarijné poistenie?

Havarijné poistenie patrí v súčasnosti medzi veľmi obľúbené poistenia. Na rozdiel od PZP kryje vás a váš majetok. V prípade dopravnej nehody by vám tak mala poisťovňa preplatiť všetky alebo časť škôd. To, akú výšku škôd preplatí sa odvíja od toho, či si vyberiete poistenie so spoluúčasťou, alebo bez nej.

Kasko kryje viaceré oblasti. Presnejšie ide o:

 • škody spôsobené nehodou, nehľadiac na to, či ide o čiastočnú, alebo totálnu škodu,

 • škody spôsobené živlami alebo ich pôsobením, napríklad povodeň, silný vietor a krupobitie,

 • škody spôsobené zničením vozidla v dôsledku vandalizmu alebo krádeže,

 • menšie škody, ku ktorým patrí poškodenie čelného skla, strata batožiny, poškodenie kolies a iné.

Havarijné poistenie sa oplatí všetkým

I tí najzdatnejší vodiči sa niekedy môžu dostať do problémov. Uzatvorte si havarijné poistenie v dostatočnom predstihu. Stačí vyplniť údaje do našej kalkulačky a my vám poradíme s výberom tej najvýhodnejšej ponuky na trhu.

Porovnať ponuky havarijného poistenia

Čo nekryje havarijné poistenie?

Havarijné poistenie nekryje škody spôsobené na majetku tretích osôb, čiže ostatných účastníkov dopravnej nehody. Na to slúži povinné zmluvné poistenie, ktoré je zo zákona povinné. Uzatvorené ho musí mať každé vozidlo.

Okrem krytia dbajte aj na výšku poistenia. Príliš lacné havarijné poistenie nemusí stačiť na to, aby vám preplatilo všetky väčšie škody. Na kasku sa preto nesnažte zbytočne ušetriť. Nemuselo by sa vám to vyplatiť.

Koľko stojí havarijné poistenie?

Cena havarijného poistenia nie je jednotná. Každá poisťovňa vám poskytne inú ponuku. Konečná suma sa odvíja od jednotlivých služieb, ktoré si zvolíte, pripoistení, spoluúčasti a od vášho vozidla.

Základom pre výpočet ceny havarijného poistenia je tzv. nová suma vozidla, ktorú počítajú poisťovne na základe rôznych vzorcov. Okrem nej sa berú do úvahy aj jednotlivé parametre vášho vozidla:

 • motorizácia,

 • rok výroby,

 • hmotnosť,

 • výrobca,

 • model.

Platí, že čím výkonnejšie vozidlo je, tým väčšiu škodu môže urobiť. Preto budete za poistenie platiť viac. Poisťovne cenu zvyšujú aj vtedy, keď je vodič mladší a keď je vozidlo staršie, pretože je už opotrebované a nemusí slúžiť tak dobre ako nové. 

Naopak, k zníženiu ceny pristupujú poisťovne pri vodičoch s bezškodovým priebehom za určitý čas (spravidla jeden či dva roky) alebo pri nových autách. Okrem toho aj vtedy, keď má vlastník vozidla malé dieťa v rodine alebo trvalý pobyt na vidieku alebo v malom meste.

Myslite na spoluúčasť

Pri havarijnom poistení sa často hovorí aj o spoluúčasti. Spoluúčasť predstavuje sumu vyjadrenú peňažne alebo v percentách, ktorú v prípade škody musíte zaplatiť. Väčšina spoluúčastí sa pohybuje v hodnote od 5 do 10 %. Nad vyššou hodnotou sa zamyslite, pretože ak by došlo k väčšej škode, mohli by ste platiť stovky až tisíce eur.

Spoluúčasť znižuje konečnú cenu poistenia, čo je dôvod, prečo mnohých láka. Spravíte však dobre, keď ju poriadne zvážite. Na prvý pohľad sa môže zdať, že vám pomôže ušetriť, no len dovtedy, kým budete jazdiť bezškodovo. Keď dôjde k nejakej škode, budete musieť doplácať.

Poistenie bez spoluúčasti je síce drahšie, no dáva vám určitý pocit istoty. V prípade škodovej udalosti, ktorá nespadá pod výluky alebo krátenie, vám poisťovňa preplatí celú čiastku.

Ako postupovať pri poistnej udalosti? Návod krok po kroku

Poistné udalosti, ako napríklad dopravné nehody, sú nepríjemnou zhodou okolností, ktoré neobchádzajú nikoho. Nikdy neviete, kedy sa môžete dostať do kolízie buď z vlastnej nepozornosti, alebo z dôvodu nepozornosti druhého vodiča. Dobrou správou však je, že keď máte poistenie, škody na svojom majetku či majetku druhej osoby nemusíte platiť zo svojho. Ako postupovať v prípade poistnej udalosti a na čo nezabudnúť?

Celý článok >

Nezabúdajte ani na výluky a krátenie poistenia

Pri uzatváraní poistenia myslite ešte na dve veci, a to výluky a krátenie.

Výluka z poistenia

Pod pojmom výluka z poistenia rozumieme riziko, udalosť, predmet alebo záujem, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. V praxi to znamená, že ak by došlo k nehode z dôvodu rizika, ktoré je v zmluve označené ako výluka, poisťovňa vám škody nepreplatí.

K bežným výlukám z havarijného poistenia patria:

 • škody spôsobené vojnovými udalosťami, teroristickými útokmi, štrajkami, násilnými nepokojmi a vzburami,

 • škody spôsobené úmyselným konaním,

 • škody spôsobené nesprávnou obsluhou, údržbou alebo neschváleným používaním vozidla,

 • škody spôsobené používaním vozidla ako pracovného stroja alebo počas motoristických pretekov,

 • škody spôsobené prirodzeným opotrebovaním, chybnou konštrukciou, chybou materiálu alebo výrobnou chybou.

Krátenie poistenia

Okrem výluk poznáme aj krátenie poistenia, ktoré znamená, že poisťovňa vám z nejakého dôvodu nepreplatí celú škodu, ale len jej časť. 

Najčastejšie ide o dôvody, ako napríklad:

 • šoférovanie pod vplyvom omamných látok,

 • neuhradenie poistenia v lehote splatnosti,

 • nesprávna obsluha, údržba alebo neschválené používanie vozidla.

Ako na preplatenie škôd z havarijného poistenia?

V prípade dopravnej nehody alebo akejkoľvek inej škody je nutné najprv zaistiť miesto, aby nikto iný neprišiel k úrazu. Zistite, či je potrebné podať prvú pomoc. V prípade väčších zranení zavolajte na číslo 112.

Políciu nemusíte na miesto činu volať vždy. Mnohé poisťovne však odporúčajú, aby ste tak urobili. Prítomnosť policajtov dokáže zjednodušiť priebeh posúdenia škôd.

Následne poisťovni zdokumentujte poškodenú časť vozidla či batožiny. Všetko dobre nafoťte, prípadne natočte a následne zašlite na oficiálny e-mail poisťovne alebo prostredníctvom aplikácie.

Väčšina poisťovní dnes disponuje praktickou aplikáciou, ktorá okrem iného umožňuje aj nahlasovanie škody a sledovanie vybavovania poistnej udalosti.

S druhou stranou spíšte správu o nehode. Originál si necháva vinník, ktorý je povinný nahlásiť škodu vo svojej poisťovni. Kópia zostáva poškodenému.

O preplatení škôd vás bude poisťovňa informovať listom alebo prostredníctvom e-mailu.

Mini havarijné poistenie

Mnoho poisťovní ponúka aj mini havarijné poistenia. Alebo pripoistenia, ako alternatívu k štandardnému havarijnému poisteniu, pri ktorej už nie je potrebné platiť za všetko a je možné si poistiť len vybrané riziká. „Je pravda, že havarijné poistenie je zväčša drahšie. My však ponúkame klientovi možnosť vybrať si z havarijného poistenia iba to poistenie, ktoré potrebuje, a tak sa stáva cenovo dostupným. Nemusíte tak platiť za celý balík. Samostatne si vyberiete poistenie pre prípad havárie a vandalizmu, prírodných živlov či krádeži,“ uviedol Daniel Baran, vedúci oddelenia vývoja produktov poistenia motorových vozidiel Union poisťovne. 

Takéto mini havarijné poistenia je obvykle možné využiť samostatne, alebo ako pripoistenie k PZP. Sú vhodné najmä pre vodičov, ktorí nejazdia často a jazdia dlhodobo bez nehody. 

Výpočet havarijného poistenia

Spočítať ceny poistenia

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 8