Ako meniť havarijnú poistku v závislosti od veku vozidla

Pri novom vozidle ja havarijné poistenie prakticky nutnosťou. Málokto sa vystaví riziku, že nové auto poškodí takpovediac po opustení predajne. S vekom vozidla sa však čoraz viac vodičov pýta, či je havarijné poistenie ešte nutné, do akého veku sa oplatí a či sa havarijne poistenie oplatí napríklad aj pre automobily so starším dátumom výroby. Prípadne ako si meniť nastavenie havarijnej poistky v závislosti od veku motorového vozidla.


Poistné limity

Sú veľmi dôležitým prvkom, ktorý určuje ako krytie, tak aj platbu za poistenie. Veľkú rolu zohráva aj zvolený rozsah krytia. Poisťovne klientom so staršími autami často odporúčajú aj umožňujú znížiť si cenu poistenia tak, že si vyberú krytie s menším limitom výšky normohodín. Čo to znamená v praxi? Ak mám „nové“ vozidlo do 4–6 rokov, je predpoklad že vozidlo bude servisované v autorizovanom servise. Autorizovaný servis má zvyčajne vyššie hodinové sadzby za prácu, ako neautorizovaný servis. Ak však chodíte so svojim starším vozidlom do neautorizovaného servisu – môžem si vybrať poistku s limitom napríklad 20 Eur na normohodinu (čo je dostatočná výška aj na neautorizované servisy vo väčších mestách) a budem platiť menej.

Spočítať
ceny

Veľký pokles neočakávajte

Aj po znížení limitov však možno povedať, že cena havarijného poistenia neklesne radikálne nízko a to je z dôvodu ceny náhradných dielov. Aj na nové či 5-ročné vozidlo sú náklady na opravu veľmi porovnateľné. Cena náhradného dielu a materiálu blatník, svetlomet, podložky, tmel a podobne bude porovnateľná pri starom aj novom aute rovnako ako aj práca. Rozdiel je obvykle len v spomínanej cene práce.


Aj havarijné poistenie má svoj strop

Pre poistenie vozidla je rozhodujúci vstupný vek, keď poisťovňa vozidlo ešte poistí. Napríklad pre väčšinu poisťovní sú vozidlá staršie ako 12 rokov havarijne nepoistiteľn

Iné je to už v prípade veteránov. Tie väčšina poisťovní na Slovensku nepoistí. Hoci ak má štatút historického vozidla, je možné ho poistiť špeciálne. Avšak treba pamätať, že v prípade havarijnej poistky je už plnenie zložité. Hodnota historického vozidla sa totiž určuje na základe znaleckého posudku a taktiež náklady na opravu historického vozidla nie je možné jednoznačne určiť, nakoľko náhradné diely nie sú bežne dostupné a taktiež neexistuje sieť servisov, ktoré by sa špecializovali na opravy týchto vozidiel.

Dá sa povedať, že mnohé z historických vozidiel sú svojim spôsobom neoceniteľné a tým pádom aj prakticky nepoistiteľné. V prípade PZP však poisťovne v takýchto prípadoch vedia zohľadniť fakt, že historické vozidlá nie sú určené na bežnú prevádzku a na cestách sa pohybujú vo výrazne menšej miere. To je dôvod, prečo ponúkajú majiteľom veteránov až 50% zľavu oproti bežnému vozidlu.Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2