Ako postupovať pri poškodení vozidla výtlkom na vozovke

Na slovenských cestách nie je žiadny problém vletieť kolesom do hlbokej jamy. Výtlky sa po zime objavujú v tak hojnom počte, že vyhnúť sa im na niektorých úsekoch je prakticky nemožné. Potom sa ostáva len modliť, aby si to vaše auto neodnieslo. Nie vždy však stret s výtlkom končí bezpečne. Často je nutné odstavenie na krajnici a minimálne výmena kolesa. Čo teda robiť, ak ste neobišli najlepšie?

Spočítať
ceny

Od pneumatiky až po prasknuté sklo

Vbehnutia do jamy na ceste pre auto znamená hop alebo trop. Najčastejšie trpí riadenie, tlmiče, stabilizátory, disky, pneumatiky, geometria. To všetko si môžete poškodiť jazdou cez výtlky. Pri silných ranách môže dokonca prasknúť čelné sklo. Ak už viete, že sa nevyhnete kolízii s jamou, nikdy nebrzdite. Už len skúste úsek preletieť. Ak s brzdiacim autom vojdete do výtlku, ťažisko je vtedy natlačené na prednú nápravu a náraz to len zosilní. Najnebezpečnejšie výtlky sú hlavne tie s ostrými hranami a veľké diery od kanálov, do ktorých sa zmestí koleso.

Na mieste je teda právoplatná otázka, kto škodu zaplatí? Keďže ste prišli k ujme nie vlastnou vinou, ale takpovediac prekážkou na ceste.

Vymáhanie škody u správcu komunikácie

Ide o jednu z možností, pretože každá cesta niekomu patrí. Ak ste si na výtlku poškodili auto, je to na pleciach správcu, že takáto cesta nebola vhodná na jazdu. Avšak tu platí zásada, že škodu si môžete u správu vymáhať iba vtedy, ak výtlk, alebo séria výtlkov neboli označené či už vodorovným, alebo zvislým značením. Vtedy je potrebné zavolať políciu na zdokumentovaní a riešení formou škodovej udalosti. Urobte si vždy aj vlastnú fotodokumentáciu z miesta nehody. Následne si zistite, kto je správcom komunikácie, písomne uplatnite škodu u správcu komunikácie a choďte na obhliadku vozidla v poisťovni, kde má správca zmluvu o zodpovednosti za škodu.

Vlastník poškodeného vozidla sa musí pripraviť na to, že niekedy je pomerne zložité zistiť, kto je správcom komunikácie, to znamená, kto zodpovedá za prekážky v zjazdnosti komunikácie a teda i za ojedinelé výtlky na nej. A ťažké je aj domôcť sa plnenia.

Poistenie automobilu, ktoré kryje aj škody po výtlkoch

Ak sa vám nechce naťahovať so správcom ciest alebo ste si poškodili auto na riadne označenom výtlku, aj tak máte nárok na preplatenie škody. Škodu na výtlku prepláca poisťovňa jednak z havarijného poistenia, ale aj z PZP, ku ktorému stačí mať pripoistené riziko výtlk.

Takže ak nemáte aj havarijné poistenie, pripoistenie k PZP sa na slovenských cestách určite oplatí. Pozor, ak napríklad príde na základe výtlku k nehode nielen na vozidle, ale napríklad aj ku kolízii s iným automobilom, napríklad pri snahe vyhnúť sa jame, nie je za nehodu zodpovedný správna komunikácie, ale vodič vozidla. V takom prípade bude potrebné pre vaše auto havarijné poistenie a druhému účastníkovi cestnej prevádzky hradíte škody z PZP.

Čo robiť pri poškodení auta na výtlku?

Ak budete chcieť kryť škodu z pripoistenia k PZP, bude potrebné zavolať na asistenčnú službu, ktorá zdokumentuje nielen poškodenie vozidla, ale aj miesto, kde sa škoda stala. Ak sa škoda kryje z havarijného poistenia, stačí ak ju klient nahlási poisťovni. Avšak pozor, pri plnení z havarijného poistenia musí byť výtlkom poškodená okrem pneumatiky aj iná časť vozidla, napríklad disk. V každom prípade je však vhodné škodu zdokumentovať svojpomocne. Teda odfotiť auto aj vozovku.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2