Stovky eur

Stala sa vám nepríjemnosť a zaujímate sa o to, ako dlho trvá vyplatenie poistnej udalosti? O tom, aký rýchly bude proces vyplácania, nerozhoduje poisťovňa, ale vy. Prezradíme vám, ako získať peniaze čo najskôr a na čo by ste nemali zabúdať.

Zistite si, na čo všetko máte nárok

Väčšina ľudí sa o poistné plnenie zaujíma až vo chvíli, keď nastane škodová udalosť. Následne sú nepríjemne prekvapení z následných obštrukcií a naťahovačiek, ktoré tento proces sprevádzajú. Ešte horším scenárom je nízka miera kompenzácie, ktorá sa zďaleka nepodobá vašim predstavám.

O tieto záležitosti by ste sa mali zaujímať vo chvíli, ako podpisujete poistnú zmluvu. Všímajte si, čo poisťujete a najmä, ako si to poisťujete. Rovnako si dôkladne preštudujte aj dokumenty, ktoré musíte predložiť, ak bude nevyhnutné poistné plnenie.

Overte si, či vaša poistná zmluva kryje škody na:

  • majetku, 

  • zdraví,

  • aute.

Nie je totiž ničím nezvyčajným, že po rokoch nebudete môcť nájsť poistné podmienky. Ešte väčším nebezpečenstvom je skutočnosť, že pri škodovej udalosti v domácnosti môžu byť poškodené aj zmluvy. 

  Poistiť bývanie

Máte elektronické zálohy?

Myslite na elektronické zálohy poistnej zmluvy. Mnohé poisťovne poskytujú aj digitálne riešenia umožňujúce promptnú kontrolu podmienok v zmluve. Vďaka elektronickému kontu získate prístup k digitálnym službám, prostredníctvom ktorých budete mať prehľad o zmluvách a informáciách o uzatvorených poistkách. 

V digitálnom konte získate aj informácie o tom, ktoré doklady musíte predložiť pri poistnej udalosti, čo urýchli jej likvidáciu.

TIP

Nahlásenie poistnej udalosti vo všetkých poisťovniach je možné realizovať elektronicky. Týka sa to aj predloženia dokladov. Nie je potrebná fyzická návšteva vašej poisťovne. Ak si vytvoríte konto, máte dostupné všetky digitálne služby poisťovne spoločne s možnosťou rýchleho nahlásenia škodovej udalosti.

Vzniknutú škodu sa snažte nahlásiť čo najskôr

Na to, aby ste sa tešili z rýchleho vyplatenia poistného plnenia, musíte čo najskôr ohlásiť vznik poistnej udalosti. Slovenské poisťovne majú prepracované podmienky týkajúce sa nahlasovania poistných udalostí na ich webových stránkach. Následne môžete sledovať, aký je priebeh vybavenia poistnej udalosti

Poistenci môžu sledovať očakávané dokumenty alebo chyby v rámci vybavovania poistnej udalosti. Postup likvidácie urýchľuje najmä dodanie potrebnej dokumentácie, a to v čo najkratšej lehote. Ide o kľúčovú skutočnosť najmä pri neživotnom poistení, konkrétne pri zničených veciach, ktoré máte poistené. 

V daných okamihoch pomáha urýchliť priebeh vyšetrovania predloženie skenov faktúr, fotiek alebo bločkov od predmetu, ktoré ste kúpili.

Čo najviac spomaľuje vyplácanie?

Poisťovňa vám vyplatí peniaze po tom, ako sa ukončí proces šetrenia poistnej udalosti. Počítajte s tým, že proces sa neraz môže aj natiahnuť. Nebude to však vinou poisťovne. Pri nahlasovaní poistnej udalosti musíte byť naozaj súčinní a predložiť relevantné dôkazy o jej vzniku. 

Spomalenie plnenia sa týka najmä neúplných, prípadne zavádzajúcich informácií zo strany klientov.

V rámci životného poistenia je dôvodom neúplný alebo nepravdivo vyplnený zdravotný dotazník. V tomto okamihu sa musí do vyšetrovania pustiť samotná poisťovňa, kvôli čomu sa proces výrazne predĺži.

  Životné poistenie

Na plnenie máte nárok po 1 mesiaci

Zo zákona má poisťovňa dané, aby vykonala likvidáciu poistnej udalosti do 15 dní. Lehota plynie od chvíle, keď sa ukončí vyšetrovanie. V prípade, že sa aj napriek vašej výraznej snahe proces ťahá, poisťovňu môžete požiadať o zálohu plnenia.

Ak od oznámenia uplynul viac než mesiac, je vašou chybou, ak sa aktívne nezaujímate o stav situácie. Zo zákona máte nárok o požiadanie na vyplatenie preddavku na poistnom plnení. Vo všeobecnosti je ustálená doba 1 mesiac od samotného oznámenia poistnej udalosti. 

Vtedy poisťovne akceptujú žiadosti týkajúce sa vyplatenia preddavku na poistnom plnení. Ako sme už spomínali, skvelou pomôckou je elektronické sledovanie priebehu poistnej udalosti. Keď je proces ukončený, poisťovňa vám pošle peniaze veľmi rýchlo.

Poistné plnenie je po adekvátnom prešetrení škody a po predložení dokladov vyplácané po niekoľkých hodinách, prípadne do pár dní.

Vedeli ste, že...

… existuje pojem lovci nehôd, ktorí vymáhajú vysoké poistné pri autonehodách? Sú známe prípady, keď tieto osoby chceli dostať vozidlo do vybraného servisu, s ktorým uzatvorili pakt. Výsledkom je, že provízia, ktorá nie je oficiálna a je vyplatená lovcom, sa odzrkadlí vo vysokej faktúre za opravu auta. Rovnako môže dôjsť k podvodom na samotných majiteľoch áut, a to kvôli výmene nepoškodených dielov za lacnejšie náhrady.

Myslite na aktualizáciu poistenia a s ním spojené 4 kroky

  1. Ak chcete získať rýchle poistné plnenie, musíte mať uzatvorené adekvátne poistenie pokrývajúce všetky poistné riziká.

  2. Pri starších majetkových poistných zmluvách majú klienti stanovené veľmi nízke poistné sumy a ich majetok je podpoistený.

  3. Nezabúdajte na to, aby ste si minimálne raz za 2 roky skontrolovali poistné zmluvy a ak je to nutné, navýšte si poistné sumy. Je to možné aj online.

  4. Môžete si uzatvoriť aj nové poistenie či vykonať zmenu na poistnej zmluve, a to bez potreby návštevy poisťovne.

Zhrnutie

Samotné vyplácanie poistnej udalosti netrvá dlho. Ako sme upozornili, chybu robia často klienti, ktorí nie sú súčinní a predložia zavádzajúce informácie. V tomto prípade sa musí do vyšetrovania pustiť samotná poisťovňa. Ak sa chcete vyhnúť podobným komplikáciám, nesnažte sa o žiadne skratky, ktoré sú v konečnom dôsledku kontraproduktívne.

Články súvisiace s týmito výrazmi:

Boli by ste radi, ak by bolo vyplatenie poistnej udalosti čo najrýchlejšie? Prezradíme vám, ako získať peniaze čo najskôr a na čo by ste nemali zabúdať.