Peniaze z ruky do ruky

Ako dlho trvá vyplatenie poistnej udalosti?

Zo zákona má poisťovňa stanovený časový rámec pre vykonanie likvidácie poistnej udalosti do 15 dní. Lehota začína plynúť od chvíle, keď sa ukončí vyšetrovanie. Ak aj napriek vašej výraznej snahe proces trvá dlhšie, môžete od poisťovne požiadať o zálohu na poistnom plnení.

Najčastejšie poistné udalosti

K najčastejším škodám spojeným so šoférovaním a vozidlami sa podľa odborníkov radí poškodenie čelného skla. To predstavuje takmer 30 % všetkých škôd, s ktorými sa poisťovne stretávajú.

Hneď po poškodení čelného skla prichádza na rad náraz vozidla do pevnej prekážky, ako sú napríklad stĺpy, zábradlia, zvodidlá a podobne. Počet takýchto škôd a nehôd dosahuje približne 26 %.

Trojicu škôd uzatvára stret s iným účastníkom cestnej premávky, ktorý dosahuje 18 %. Čísla sú len orientačné a menia sa v závislosti od daného roka. Uvedené škody sa však pravidelne umiestňujú na prvých priečkach.

A čo ďalšie poistné udalosti? Vodičov následne trápia aj škody na zaparkovanom vozidle, a to buď z dôvodu živlu, vandalizmu alebo inej príčiny. Ďalej netreba zabúdať ani na stret so zverou, ktorý je problémom najmä v jesenných a zimných mesiacoch, kedy sa stmieva oveľa skôr ako v lete.

Zistite si, na čo všetko máte nárok

Keď podpisujete poistnú zmluvu, všímajte si, čo poisťujete a najmä, ako to poisťujete. Rovnako si dôkladne preštudujte aj dokumenty, ktoré musíte predložiť, ak bude nevyhnutné poistné plnenie.

Overte si, či vaša poistná zmluva kryje škody na:


 • majetku,
 • zdraví,
 • aute.

Poistná udalosť - ako postupovať?

Škoda na majetku sa môže stať kedykoľvek. Niekedy k nej dôjde vlastným zapríčinením, inokedy vinou inej osoby. Ak ste sa dostali do situácie, kedy potrebujete nahlásiť poistnú udalosť spojenú s vozidlom, no neviete, ako na to, pripravili sme pre vás prehľadný návod.


 • V prípade, že sa škoda stane počas používania vozidla, zastavte a zaistite, aby sa škoda nezhoršovala a nezväčšovala.
 • Ak by mohla škoda ohrozovať aj iných účastníkov cestnej premávky, snažte sa podniknúť kroky, ktoré riziko znížia alebo ho úplne odstránia.
 • Jednotlivé škody detailne zdokumentujte prostredníctvom telefónu.
 • Ak je to možné, s vozidlom nijako nemanipulujte. Celú situáciu len zbytočne skomplikujete.
 • Poškodené veci uchovajte do vykonania obhliadky poisťovňou.
 • Ak si myslíte, že došlo k trestnému činu, zavolajte políciu.
 • S opravou sa neponáhľajte. Počkajte na rozhodnutie poisťovne o preplatení nákladov a ich výške.


Rada odborníka

V prípade dopravnej nehody alebo inej škodovej udalosti, ktorá sa stane na cestnej komunikácii, nemusíte volať vždy políciu. Táto povinnosť nastáva až vtedy, keď pri vzniku škody dôjde k zraneniu osôb alebo sa vodičovi nevedia dohodnúť na vinníkovi.

Nahlásenie poistnej udalosti

Škodu, ktorá nie je dopravnou nehodou, no je poistnou udalosťou, ako napríklad stret so zverou, musíte nahlásiť čo najskôr. Ešte predtým, ako tak urobíte, si nezabudnite pripraviť:


 • vašu poistnú zmluvu,
 • technický preukaz,
 • osobné údaje o zúčastnených osobách,
 • čo najviac informácií o škodovej udalosti na aute (čas, miesto),
 • zoznam poškodených vecí a ich bližšia charakteristika, napríklad vek a ceny, za ktoré ste ich kúpili. Ak sa dá, pripojte aj bločky.


V ďalšom kroku kontaktujte poisťovňu. Urobiť tak môžete prostredníctvom online formulára, telefonicky, e-mailom, poštou alebo osobne na pobočke. Najpraktickejšou voľbou je online formulár, cez ktorý všetko nahráte a následne môžete sledovať, v akom štádiu je vaša žiadosť.

O ďalšom postupe vás bude informovať pracovník poisťovne, kde máte uzatvorenú poistnú zmluvu. Ten vám vysvetlí, ako bude postupovať a či nemusíte doložiť dodatočné informácie alebo podklady.

Čo najviac spomaľuje vyplácanie?

Poisťovňa vám vyplatí peniaze až po ukončení procesu vyšetrenia poistnej udalosti. Musíte však rátať s tým, že proces sa niekedy môže aj natiahnuť. Avšak nie vinou poisťovne. Pri nahlasovaní poistnej udalosti musíte byť aktívni a predložiť relevantné dôkazy o jej vzniku.

Spomalenie plnenia sa týka najmä neúplných alebo zavádzajúcich informácií zo strany klientov.

Ako dlho trvá vyplatenie poistnej udalosti?

Poisťovňa má zo zákona stanovený časový rámec pre vykonanie likvidácie poistnej udalosti, a to do 15 dní.

Ak od oznámenia uplynul viac než mesiac, je to vaša chyba, ak sa aktívne nezaujímate o stav situácie. Zo zákona máte nárok požiadať o vyplatenie preddavku na poistnom plnení. Všeobecne platí, že stanovená doba na vybavenie tohto požiadavku je 1 mesiac od samotného oznámenia poistnej udalosti.

Vtedy poisťovne prijímajú žiadosti týkajúce sa vyplatenia preddavku na poistnom plnení. Ako sme už spomínali, skvelým nástrojom je elektronické sledovanie priebehu poistnej udalosti. Keď je proces ukončený, poisťovňa vám pošle peniaze veľmi rýchlo.

Poistné plnenie sa vypláca po adekvátnom prešetrení škody a predložení dokladov, a to buď v priebehu niekoľkých hodín, alebo do niekoľkých dní.

Ako urýchliť vyplatenie poistnej udalosti?

Vyplatenie poistnej udalosti môžete urýchliť týmito radami:


 • Spolupracujte s poisťovňou, a ak je potrebné predložiť nejaké doklady, nečakajte zbytočne.
 • Dodržiavajte lehoty spojené s nahlásením a likvidáciou poistnej udalosti.
 • Pri nahlásení poistnej udalosti dávajte pozor na jej opis. Nikdy si nič nevymýšľajte a snažte sa poskytnúť čo najdetailnejšie informácie.
 • Zaujímajte sa o priebeh poistnej udalosti. Ak vás poisťovňa dlho nekontaktuje, kontaktujte ju sami.
 • Pri uzatváraní poistnej zmluvy si uvedomte, že v budúcnosti môže dôjsť k nejakej škode. Preto si porovnajte jednotlivé ponuky a vyberte tú, ktorá vám poskytne nielen vysoké krytie, ale aj asistenčné služby a ,mnoho ďalšieho.


Tip

Asistenčné služby fungujú 24 hodín, 7 dní v týždni.

Poistná udalosť auta - koľko vám poisťovňa vyplatí?

Výška sumy, ktorú vám poisťovňa preplatí, závisí od množstva faktorov a nedá sa uviesť presne. Na začiatok je dôležitá vaša zmluva a to, či ste uzatvorili poistenie so spoluúčasťou alebo bez nej. Ak máte prvý variant, poisťovňa nikdy nevyplatí celú čiastku. Určitú časť z nej budete musieť platiť vy. Táto suma môže byť v zmluve uvedená presným číslom (napr. 100 eur) alebo percentom.

Pri výpočte sumy, ktorú vám poisťovňa vyplatí, sa berie do úvahy aj typ škody a vek auta. Poisťovacia spoločnosť taktiež preveruje, či škoda náhodou nepatrí do jednej z výluk. To znamená, či ste neporušili niektoré pravidlá uvedené v zmluve, kvôli ktorým by vám poistenie nepreplatila. K bežným výlukám patria:


 • škody spôsobené vojnovými udalosťami, teroristickými útokmi, štrajkami, násilnými nepokojmi a vzburami,
 • škody spôsobené úmyselným konaním,
 • škody spôsobené nesprávnou obsluhou, údržbou alebo neschváleným používaním vozidla,
 • škody spôsobené používaním vozidla ako pracovného stroja alebo počas motoristických pretekov,
 • škody spôsobené prirodzeným opotrebovaním, chybnou konštrukciou, chybou materiálu alebo výrobnou chybou.

Myslite na aktualizáciu poistenia a s ním spojené 4 kroky

 • 1

  Ak chcete získať rýchle poistné plnenie, musíte mať uzatvorené adekvátne poistenie, ktoré pokrýva všetky poistné riziká.

 • 2

  Pri starších majetkových poistných zmluvách majú klienti stanovené veľmi nízke poistné sumy, pričom ich majetok je podpoistený.

 • 3

  Nezabudnite si minimálne raz za 2 roky skontrolovať poistné zmluvy a ak je to nutné, navýšte si poistné sumy. Túto zmenu môžete vykonať aj online.

 • 4

  Môžete si taktiež uzavrieť nové poistenie alebo vykonať zmeny na existujúcej poistnej zmluve bez potreby návštevy poisťovne.Základom je kvalitné poistenie

Aby vám poisťovňa mohla vyplatiť všetky škody, musíte mať uzatvorené kvalitné a dostatočne vysoké poistenie. V prípade vozidiel je kľúčové PZP, ktoré môžete doplniť havarijným poistením. Máte dojem, že ponuka slovenských poisťovní je príliš široká a neviete si vybrať? Využite našu kalkulačku a v priebehu niekoľkých minút si porovnajte všetky dostupné poistné produkty.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk

Autor - Martina Pisarcikova
Martina PisarčíkováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • 24. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  PZP: Ako funguje pripoistenie v prípade zrážky so zverou?

  Stret so zverou je nepríjemná udalosť, ktorej sa v mnohých prípadoch nedá vyhnúť. Riziko sa zvyšuje najmä s príchodom zimných mesiacov, ale to neznamená, že srnka alebo zajac nemôžu skočiť do cesty aj počas jari alebo leta. Slovenské poisťovne poskytujú vodičom pripoistenie na zrážku so zverou, ktoré prináša viaceré výhody. Aké sú to výhody a koľko takáto služba stojí?

 • biele auto na ceste
  16. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako zmeniť poisťovňu PZP?

  Uzavretie PZP je síce povinné, ale v prípade, že vám nevyhovuje cena poistného alebo nie ste spokojný s riešením škodovej udalosti poisťovňou, na zmenu poisťovne máte, samozrejme, právo. Tento krok však nemôžete urobiť kedykoľvek. Pri prechode do inej poisťovne musíte dodržať určité pravidlá a predovšetkým termíny. Aké? To vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch.

 • ridicI
  05. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Na dovolenku služobným autom: Na čo si dať pozor?

  Možnosť využívať služobné auto na súkromné účely patrí dnes rozhodne medzi najobľúbenejšie benefity poskytovaných zamestnancom. Ak vám ju zamestnávateľ ponúkol, rátajte s tým, že s touto výhodou sa spája aj prebratie čiastočnej zodpovednosti za firemné vozidlo. Dá sa táto zodpovednosť nejakým spôsobom poistiť? A akým spôsobom môžete riešiť menej bežné situácie, ako sú napríklad dovolenky?

 • žena jazdiaca na čiernej elektrokolobežke
  30. októbra 2023|Lívia Ovcarčíková
  PZP pre elektrokolobežky: Povinné poistenie (pravdepodobne) už od januára 2024

  E-kolobežky a e-bicykle zažívajú ozajstný boom. Ich počet na cestách neustále rastie. Stále častejšie sa preto hovorí o potrebe PZP pre tieto prostriedky. Aj na Slovensku sa pripravuje novela zákona o PZP, podľa ktorého sa bude povinné zákonné poistenie vzťahovať na elektrokolobežky a segwaye spĺňajúce určité parametre. Zákon by mal začať platiť od 1. januára 2024.

 • zimne-pneumatiky
  27. októbra 2023|Martina Pisarčíková
  Povinné zimné pneumatiky od 15. novembra do 31. marca

  Povinnosť prezuť vozidlo na zimné pneumatiky v Slovenskej republike ukladá zákon a trvá od 15. novembra do 31. marca. Platí to najmä v prípade, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námrazy.

 • Plácnutie rukou ako znak dohody pri kúpe auta z druhej ruky
  25. októbra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako kúpiť ojazdené auto? Postup krok za krokom

  Nový automobil stráca v prvom roku až tretinu svojej hodnoty. Z finančného hľadiska môže byť preto výhodnejšie kúpiť si ojazdené auto. Aj staršie autá totiž dokážu poskytnúť dostatočne kvalitný úžitok, musíte si však vybrať správne. Na čo by ste si mali dávať pozor, ak kupujete auto z druhej ruky?

 • cestovni-pojisteni-usa
  21. októbra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Cestovanie do USA: Čo vybaviť pred cestou?

  Severná Amerika, predovšetkým Spojené štáty americké, je snom mnohých cestovateľov. Táto krajina je plná nádherných miest, ktoré sa rozhodne oplatí navštíviť. Keď zoženiete lacnú letenku, čo v dnešnej dobe nie je problém, cestovateľský sen sa rýchlo môže stať skutočnosťou. Viete však, na čo by ste pred cestou určite nemali zabudnúť?

 • Žena trhá papier - zmluvu
  19. októbra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Výpoveď poistnej zmluvy: Ako na to?

  Stalo sa vám, že ste uzatvorili poistenie, a po čase ste zistili, že nie je výhodné? Neplaťte za niečo, čo vám nevyhovuje. V nasledujúcich riadkoch sme pre vás pripravili návod, ako napísať výpoveď poistnej zmluvy. Prezradíme vám aj zákonné dôvody, ktoré vás oprávňujú tento krok urobiť a podrobnejšie sa zastavíme pri výpovedi PZP.

 • padajúci dážď a turistka
  15. októbra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Vyhnite sa obdobiu dažďov: Kedy a kam necestovať?

  Dovolenka v exotike je lákavá. Zatiaľ čo u nás vládne upršaná jeseň či zasnežená zima, v exotických krajinách si môžeme užiť horúce slnečné lúče. Aj v prevažne slnečných krajinách sa však striedajú obdobia sucha a dažďov. India, Thajsko, Bali, Zanzibar a iné, viete, v ktorých mesiacoch by ste do týchto krajín nemali cestovať?

 • zaparkovaná auta
  08. októbra 2023|Martina Pisarčíková
  Ako meniť havarijnú poistku v závislosti od veku vozidla

  Havarijné poistenie síce nie je zo zákona povinné, no majiteľom nových vozidiel dokáže v mnohom pomôcť. Kryje škody na ich zdraví a majetku, čím efektívne chráni ich peňaženky. Podľa mnohých odborníkov sa oplatí aspoň do veku 10 rokov, no v niektorých prípadoch ho môžete mať aj dlhšie. Ako meniť havarijné poistenie v závislosti od veku vozidla a na čo všetko pri tom myslieť?