Peniaze z ruky do ruky

Ako dlho trvá vyplatenie poistnej udalosti?

Zo zákona má poisťovňa stanovený časový rámec pre vykonanie likvidácie poistnej udalosti do 15 dní. Lehota začína plynúť od chvíle, keď sa ukončí vyšetrovanie. Ak aj napriek vašej výraznej snahe proces trvá dlhšie, môžete od poisťovne požiadať o zálohu na poistnom plnení.

Najčastejšie poistné udalosti

K najčastejším škodám spojeným so šoférovaním a vozidlami sa podľa odborníkov radí poškodenie čelného skla. To predstavuje takmer 30 % všetkých škôd, s ktorými sa poisťovne stretávajú.

Hneď po poškodení čelného skla prichádza na rad náraz vozidla do pevnej prekážky, ako sú napríklad stĺpy, zábradlia, zvodidlá a podobne. Počet takýchto škôd a nehôd dosahuje približne 26 %.

Trojicu škôd uzatvára stret s iným účastníkom cestnej premávky, ktorý dosahuje 18 %. Čísla sú len orientačné a menia sa v závislosti od daného roka. Uvedené škody sa však pravidelne umiestňujú na prvých priečkach.

A čo ďalšie poistné udalosti? Vodičov následne trápia aj škody na zaparkovanom vozidle, a to buď z dôvodu živlu, vandalizmu alebo inej príčiny. Ďalej netreba zabúdať ani na stret so zverou, ktorý je problémom najmä v jesenných a zimných mesiacoch, kedy sa stmieva oveľa skôr ako v lete.

Zistite si, na čo všetko máte nárok

Keď podpisujete poistnú zmluvu, všímajte si, čo poisťujete a najmä, ako to poisťujete. Rovnako si dôkladne preštudujte aj dokumenty, ktoré musíte predložiť, ak bude nevyhnutné poistné plnenie.

Overte si, či vaša poistná zmluva kryje škody na:


 • majetku,
 • zdraví,
 • aute.

Poistná udalosť - ako postupovať?

Škoda na majetku sa môže stať kedykoľvek. Niekedy k nej dôjde vlastným zapríčinením, inokedy vinou inej osoby. Ak ste sa dostali do situácie, kedy potrebujete nahlásiť poistnú udalosť spojenú s vozidlom, no neviete, ako na to, pripravili sme pre vás prehľadný návod.


 • V prípade, že sa škoda stane počas používania vozidla, zastavte a zaistite, aby sa škoda nezhoršovala a nezväčšovala.
 • Ak by mohla škoda ohrozovať aj iných účastníkov cestnej premávky, snažte sa podniknúť kroky, ktoré riziko znížia alebo ho úplne odstránia.
 • Jednotlivé škody detailne zdokumentujte prostredníctvom telefónu.
 • Ak je to možné, s vozidlom nijako nemanipulujte. Celú situáciu len zbytočne skomplikujete.
 • Poškodené veci uchovajte do vykonania obhliadky poisťovňou.
 • Ak si myslíte, že došlo k trestnému činu, zavolajte políciu.
 • S opravou sa neponáhľajte. Počkajte na rozhodnutie poisťovne o preplatení nákladov a ich výške.


Rada odborníka

V prípade dopravnej nehody alebo inej škodovej udalosti, ktorá sa stane na cestnej komunikácii, nemusíte volať vždy políciu. Táto povinnosť nastáva až vtedy, keď pri vzniku škody dôjde k zraneniu osôb alebo sa vodičovi nevedia dohodnúť na vinníkovi.

Nahlásenie poistnej udalosti

Škodu, ktorá nie je dopravnou nehodou, no je poistnou udalosťou, ako napríklad stret so zverou, musíte nahlásiť čo najskôr. Ešte predtým, ako tak urobíte, si nezabudnite pripraviť:


 • vašu poistnú zmluvu,
 • technický preukaz,
 • osobné údaje o zúčastnených osobách,
 • čo najviac informácií o škodovej udalosti na aute (čas, miesto),
 • zoznam poškodených vecí a ich bližšia charakteristika, napríklad vek a ceny, za ktoré ste ich kúpili. Ak sa dá, pripojte aj bločky.


V ďalšom kroku kontaktujte poisťovňu. Urobiť tak môžete prostredníctvom online formulára, telefonicky, e-mailom, poštou alebo osobne na pobočke. Najpraktickejšou voľbou je online formulár, cez ktorý všetko nahráte a následne môžete sledovať, v akom štádiu je vaša žiadosť.

O ďalšom postupe vás bude informovať pracovník poisťovne, kde máte uzatvorenú poistnú zmluvu. Ten vám vysvetlí, ako bude postupovať a či nemusíte doložiť dodatočné informácie alebo podklady.

Čo najviac spomaľuje vyplácanie?

Poisťovňa vám vyplatí peniaze až po ukončení procesu vyšetrenia poistnej udalosti. Musíte však rátať s tým, že proces sa niekedy môže aj natiahnuť. Avšak nie vinou poisťovne. Pri nahlasovaní poistnej udalosti musíte byť aktívni a predložiť relevantné dôkazy o jej vzniku.

Spomalenie plnenia sa týka najmä neúplných alebo zavádzajúcich informácií zo strany klientov.

Ako dlho trvá vyplatenie poistnej udalosti?

Poisťovňa má zo zákona stanovený časový rámec pre vykonanie likvidácie poistnej udalosti, a to do 15 dní.

Ak od oznámenia uplynul viac než mesiac, je to vaša chyba, ak sa aktívne nezaujímate o stav situácie. Zo zákona máte nárok požiadať o vyplatenie preddavku na poistnom plnení. Všeobecne platí, že stanovená doba na vybavenie tohto požiadavku je 1 mesiac od samotného oznámenia poistnej udalosti.

Vtedy poisťovne prijímajú žiadosti týkajúce sa vyplatenia preddavku na poistnom plnení. Ako sme už spomínali, skvelým nástrojom je elektronické sledovanie priebehu poistnej udalosti. Keď je proces ukončený, poisťovňa vám pošle peniaze veľmi rýchlo.

Poistné plnenie sa vypláca po adekvátnom prešetrení škody a predložení dokladov, a to buď v priebehu niekoľkých hodín, alebo do niekoľkých dní.

Ako urýchliť vyplatenie poistnej udalosti?

Vyplatenie poistnej udalosti môžete urýchliť týmito radami:


 • Spolupracujte s poisťovňou, a ak je potrebné predložiť nejaké doklady, nečakajte zbytočne.
 • Dodržiavajte lehoty spojené s nahlásením a likvidáciou poistnej udalosti.
 • Pri nahlásení poistnej udalosti dávajte pozor na jej opis. Nikdy si nič nevymýšľajte a snažte sa poskytnúť čo najdetailnejšie informácie.
 • Zaujímajte sa o priebeh poistnej udalosti. Ak vás poisťovňa dlho nekontaktuje, kontaktujte ju sami.
 • Pri uzatváraní poistnej zmluvy si uvedomte, že v budúcnosti môže dôjsť k nejakej škode. Preto si porovnajte jednotlivé ponuky a vyberte tú, ktorá vám poskytne nielen vysoké krytie, ale aj asistenčné služby a ,mnoho ďalšieho.


Tip

Asistenčné služby fungujú 24 hodín, 7 dní v týždni.

Poistná udalosť auta - koľko vám poisťovňa vyplatí?

Výška sumy, ktorú vám poisťovňa preplatí, závisí od množstva faktorov a nedá sa uviesť presne. Na začiatok je dôležitá vaša zmluva a to, či ste uzatvorili poistenie so spoluúčasťou alebo bez nej. Ak máte prvý variant, poisťovňa nikdy nevyplatí celú čiastku. Určitú časť z nej budete musieť platiť vy. Táto suma môže byť v zmluve uvedená presným číslom (napr. 100 eur) alebo percentom.

Pri výpočte sumy, ktorú vám poisťovňa vyplatí, sa berie do úvahy aj typ škody a vek auta. Poisťovacia spoločnosť taktiež preveruje, či škoda náhodou nepatrí do jednej z výluk. To znamená, či ste neporušili niektoré pravidlá uvedené v zmluve, kvôli ktorým by vám poistenie nepreplatila. K bežným výlukám patria:


 • škody spôsobené vojnovými udalosťami, teroristickými útokmi, štrajkami, násilnými nepokojmi a vzburami,
 • škody spôsobené úmyselným konaním,
 • škody spôsobené nesprávnou obsluhou, údržbou alebo neschváleným používaním vozidla,
 • škody spôsobené používaním vozidla ako pracovného stroja alebo počas motoristických pretekov,
 • škody spôsobené prirodzeným opotrebovaním, chybnou konštrukciou, chybou materiálu alebo výrobnou chybou.

Myslite na aktualizáciu poistenia a s ním spojené 4 kroky

 • 1

  Ak chcete získať rýchle poistné plnenie, musíte mať uzatvorené adekvátne poistenie, ktoré pokrýva všetky poistné riziká.

 • 2

  Pri starších majetkových poistných zmluvách majú klienti stanovené veľmi nízke poistné sumy, pričom ich majetok je podpoistený.

 • 3

  Nezabudnite si minimálne raz za 2 roky skontrolovať poistné zmluvy a ak je to nutné, navýšte si poistné sumy. Túto zmenu môžete vykonať aj online.

 • 4

  Môžete si taktiež uzavrieť nové poistenie alebo vykonať zmeny na existujúcej poistnej zmluve bez potreby návštevy poisťovne.Základom je kvalitné poistenie

Aby vám poisťovňa mohla vyplatiť všetky škody, musíte mať uzatvorené kvalitné a dostatočne vysoké poistenie. V prípade vozidiel je kľúčové PZP, ktoré môžete doplniť havarijným poistením. Máte dojem, že ponuka slovenských poisťovní je príliš široká a neviete si vybrať? Využite našu kalkulačku a v priebehu niekoľkých minút si porovnajte všetky dostupné poistné produkty.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk

Autor - Martina Pisarcikova
Martina PisarčíkováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • havárie aut
  25. apríla 2024|Lívia Ovcarčíková
  Najčastejšie výluky z havarijného poistenia: Prečo treba čítať poistné podmienky?

  Havarijné poistenie auta je spravidla veľmi užitočné. Dokáže vás a vaše vozidlo ochrániť pred následkami prípadnej nehody, krádeže, poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej pohromy či vandalizmu. No ani havarijná poistka nie je liekom na každý problém a v niektorých prípadoch vám nepomôže. Ide o tzv. výluky z poistenia, teda situácie a okolnosti, ktoré poistenie nekryje.

 • Kľúče od nového auta
  23. apríla 2024|Lívia Ovcarčíková
  Auto na splátky v roku 2024: Aké sú podmienky?

  Rozhodli ste sa pre kúpu nového auta? Predtým, ako si vyberiete značku a typ vozidla, zamyslite sa nad dôležitejšou otázkou. Z čoho budete kúpu auta financovať? Alternatív, vďaka ktorým si môžete kúpiť nové auto, je viacero. Ktorá z nich bude pre vás tou navýhodnejšou?

 • Zhorené staré auto
  22. apríla 2024|Lívia Ovcarčíková
  Šrotovné na autá: Ako funguje? Bude aj v roku 2024?

  Finančný príspevok na auto sa na Slovensku v minulosti objavil už niekoľkokrát. Mimoriadne populárne bolo predovšetkým tzv. šrotovné, kde bol príspevok na auto podmienený likvidáciou starého vozidla. Ako vlastne proces šrotovania vozidla prebieha? A kedy bude šrotovné na autá opäť? Čítajte ďalej, všetko podstatné sme pre vás spísali v nasledujúcich riadkoch.

 • biele auto na ceste bez EČV
  22. januára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Zrušenie PZP pri predaji vozidla

  Predávate auto, ale stále máte platné povinné zmluvné poistenie? Čo by ste mali urobiť, ak do konca poistného obdobia ostáva ešte pár mesiacov? Dostanete zaplatené peniaze späť? Zisťovali sme odpovede za vás.

 • ruka na volante
  Máte najlacnejšie PZP?

  Ako naznačuje samotný názov, povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné. Uzatvorené ho musí mať každý majiteľ motorového vozidla. A čo vy, platíte za PZP málo alebo veľa? Odpoveď na túto otázku nemusí byť jednoznačná. Cena PZP sa totiž odvíja od množstva parametrov.

 • Peniaze a autíčko
  29. decembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Zdražovanie povinného zmluvného poistenia 2024

  Poisťovne avizujú zvyšovanie cien PZP pre rok 2024. Čo je príčinou zdražovania? O koľko viac si za povinné zmluvné poistenie priplatíme? Koho sa zvýšenie cien dotkne najviac a koho najmenej? Na všetky tieto otázky odpovieme v nasledujúcich riadkoch.

 • kúpa vozidla z druhej ruky
  30. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako postupovať pri prepise vozidla?

  Od 1. januára 2023 došlo k zrušeniu dvojkrokového prepisu vozidla. Pri zmene majiteľa nie je potrebné meniť evidenčné číslo. Celý proces prepisu sa výrazne zjednodušil a vybavíte ho na jednom mieste. Ako teda postupovať pri prepise auta? V nasledujúcich riadkoch vám prinášame podrobný návod.

 • biele auto na ceste
  16. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako zmeniť poisťovňu PZP?

  Uzavretie PZP je síce povinné, ale v prípade, že vám nevyhovuje cena poistného alebo nie ste spokojný s riešením škodovej udalosti poisťovňou, na zmenu poisťovne máte, samozrejme, právo. Tento krok však nemôžete urobiť kedykoľvek. Pri prechode do inej poisťovne musíte dodržať určité pravidlá a predovšetkým termíny. Aké? To vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch.

 • čierne auto neznámej značky
  14. novembra 2023|Daniel Výcha
  Viete, ako na odhlásenie auta bez zošrotovania?

  Auto môžete odhlásiť z evidencie aj v prípade, že ho neplánujete zošrotovať. Postup je mierne odlišný, ale nemusíte sa ničoho obávať. Ak viete, ako na to, príliš veľa času vám to nezaberie. Pre zjednodušenie odhlásenia sme pre vás pripravili prehľadný návod, ktorý vám krok za krokom vysvetlí všetko.

 • ridicI
  05. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Na dovolenku služobným autom: Na čo si dať pozor?

  Možnosť využívať služobné auto na súkromné účely patrí dnes rozhodne medzi najobľúbenejšie benefity poskytovaných zamestnancom. Ak vám ju zamestnávateľ ponúkol, rátajte s tým, že s touto výhodou sa spája aj prebratie čiastočnej zodpovednosti za firemné vozidlo. Dá sa táto zodpovednosť nejakým spôsobom poistiť? A akým spôsobom môžete riešiť menej bežné situácie, ako sú napríklad dovolenky?