Najčastejšie výluky z havarijného poistenia

Hlavným poslaním havarijného poistenia je poskytovať krytie za škody, ktoré si na aute spôsobíme sami, alebo sa stanú v dôsledku nepredvídateľných príčin, či vandalizmu. No ani havarijné poistenie nie je liek na každý problém. A práve o tom sú výluky.

 

Problémy, ktoré nevidíte

Poistenie je vždy dobré, ak sa nič nedeje. No nehoda, alebo poškodenie auta je dôvodom, aby sme navštívili poisťovňu a žiadali refundáciu. To je moment, v ktorom mnoho vodičov začne mať na poisťovňu ťažké srdce a začína dohadovanie sa o tom, na čo má a na čo nemá vodič nárok. Tomu sa dá vyhnúť, ak si už pri podpise zmluvy o havarijnom poistení preštuduje aj výluky z poistenia. Teda situácie a okolnosti, ktoré poistenie nekryje. Už na začiatku sa tak môžete rozhodnúť, či ostanete bez krytia, alebo si výluky, ak je to možné, dodatočne pripoistíte.

Spočítať ceny  

Najčastejšie výluky v havarijnom poistení

Havarijné poistenie nazývané aj KASKO, je na rozdiel od PZP komplexnejší a zložitejší produkt. Preto sa pokojne môže stať, že čo má niektorá poisťovňa vo výlukách, tak v inej je situácia štandardne krytá v bežnom rozsahu poistenia. Preto je veľmi dôležité pred uzatvorením poistenia poznať nielen to, čo je kryté, ale práve aj výluky. Medzi najčastejšie a najvšeobecnejšie výluky z havarijného poistenia však patria:

  • úmyselné poškodenia vozidla,
  • škody spôsobené použitím vozidla na páchanie trestnej činnosti,
  • škody spôsobené vojnovými udalosťami, teroristickými útokmi, štrajkami, vzburami alebo násilnými nepokojmi,
  • škody spôsobené nesprávnou obsluhou, údržbou alebo neschváleným používaním vozidla,
  • škody spôsobené prirodzeným opotrebovaním sa, chybnou konštrukciou, chybou materiálu alebo výrobnou chybou.
 

Alkohol ruší poistenie

Ak spôsobíte nehodu pod vplyvom alkoholu, nielenže sa automaticky stávate vinníkom nehody, bez ohľadu na to, či ste spôsobili kolíziu vy, alebo ste z hľadiska pravidiel dopravy nevinný, môžete zabudnúť aj na to, že vám poisťovňa preplatí škody. Medzi všeobecnú výluku totiž patria všetky škody spôsobené vodičom, ktorý je pod vplyvom alkoholu alebo iných látok, ktoré vylučujú vedenie motorového vozidla

 

Porušili ste predpisy? Máte problém

Poisťovne majú vo výlukách aj škody spôsobené vodičom, ktorý nemá platné vodičské oprávnenie a budete mať problém, ak bola nehoda spôsobená napríklad počas telefonovania, alebo nevenovania sa plne vedeniu motorového vozidla. Z plnenia vás môže diskvalifikovať aj zlý technický stav vozidla. V zime ide špeciálne o otázku pneumatík. Ak bude v policajnom zázname uvedené, že škoda bola spôsobená v dôsledku nesprávneho dezénu pneumatík, poisťovne môžu znížiť alebo úplne odmietnuť poistné plnenie pri havarijnom poistení.

 

Najčastejšie porušenie zmluvy

Dôvod na výluku je však nielen porušenie zákona, ale aj samotnej poistnej zmluvy. To znamená, že sa škoda stane v dôsledku použitia vozidla na iné účely ako sú uvedené v poistnej zmluve. V praxi to je napríklad prenájom vozidla, požičovňa, taxi, autoškola a podobne. Čierni vodiči taxislužieb by tak mali byť na pozore…

 

Rozdielna ponuka v poistení

Na rozdiel od PZP má havarijné poistenie omnoho viac variácií, čo sa premieta aj do faktu, že veci, ktoré môžu byť v jednej poisťovní vo výlukách, napríklad poškodenie kabeláže hlodavcami, v inej môže byť kryté. Vždy preto stojí za to porovnanie rôznych výluk rôznych poisťovní.

  Spočítať ceny

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 3