havárie aut

Najčastejšie výluky z havarijného poistenia: Prečo treba čítať poistné podmienky?

25. 4. 2024
|
Dĺžka čítania: 8 min.

Havarijné poistenie auta je spravidla veľmi užitočné. Dokáže vás a vaše vozidlo ochrániť pred následkami prípadnej nehody, krádeže, poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej pohromy či vandalizmu. No ani havarijná poistka nie je liekom na každý problém a v niektorých prípadoch vám nepomôže. Ide o tzv. výluky z poistenia, teda situácie a okolnosti, ktoré poistenie nekryje.

Výluka z poistenia: Čo to vlastne je?

Výluka z poistenia označuje riziko, predmet či udalosť, na ktorú sa dohodnuté poistenie nevzťahuje.

Výluky sú spravidla špecifikované v poistnej zmluve alebo poistných podmienkach a spresňujú rozsah poistného krytia. Označujú teda prípady, kedy poisťovňa nie je povinná poistné plnenie poskytnúť alebo je oprávnená poistné plnenie znížiť.

Medzi bežné výluky vo väčšine majetkových poistení patria napríklad škody spôsobené úmyselným konaním, bežným opotrebením a prevádzkou poistenej veci či koróziou. Každá poisťovňa si výluky z poistenia stanovuje osobitne, preto ustanoveniam o výlukách venujte vždy dostatočnú pozornosť.

Nemáte havarijné poistenie?

Porovnajte si ponuky havarijného poistenia a vyberte si to správné poistenie pre vaše vozidlo.


Havarijné poistenie: Toto sú najčastejšie výluky

Havarijné poistenie sa štandardne uzatvára na niekoľko hlavných rizík. Sú to havária, krádež, vandalizmus a živelné udalosti. Súčasťou kaska sú spravidla aj asistenčné služby, ktoré vám pomôžu v prípade poruchy, nehody alebo iných problémov s vaším autom, a to aj pri cestách v zahraničí. Jeho princípom je nahradiť škody na vašom majetku a kryje tiež iné vážne riziká.

Pozrime sa však špeciálne na výluky z havarijného poistenia, ktoré môžu výplate poistného plnenia z vyššie uvedených príčin zabrániť alebo ju podstatne skrátiť. Medzi najčastejšie všeobecné výluky z kaska patria predovšetkým škody spôsobené:

 • prirodzeným opotrebovaním sa, chybnou konštrukciou, chybou materiálu alebo výrobnou chybou,

 • v dôsledku úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti,

 • nesprávnou obsluhou, opravou alebo údržbou vozidla,

 • vodičom, ktorý bol pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok, prípadne vodičom, ktorý nemá platné vodičské oprávnenie,

 • porušením dopravných predpisov (napríklad prekročenie rýchlosti, telefonovanie počas šoférovania),

 • počas pretekov a súťaží,

 • použitím vozidla na páchanie trestnej činnosti alebo na vozidle pochádzajúcom z trestnej činnosti,

 • vojnovými udalosťami, teroristickými útokmi, štrajkami, vzburami alebo násilnými nepokojmi,

 • použitím vozidla na iné účely, aké boli uvedené v poistnej zmluve (napr. bežná prevádzka, taxislužba, autopožičovňa a pod.),

 • zlým technickým stavom vozidla, vozidlom bez platnej STK a podobne.

Výluk z havarijného poistenia je, samozrejme, oveľa viac, avšak v jednotlivých poisťovniach sa odlišujú. Môže sa preto stať, že situáciu, ktorá má jedna poisťovňa zaradenú vo výlukách, kryje iná poisťovňa v bežnom rozsahu poistenia. Výluky pritom platia bez ohľadu na to, či ste uzavreli havarijné poistenie bez spoluúčasti alebo so spoluúčasťou.

Výluky z havarijného poistenia v jednotlivých slovenských poisťovniach

Pozreli sme sa za vás na bežné výluky z kaska v piatich vybraných slovenských poisťovniach. Vo svojich poistných podmienkach k havarijnému poisteniu najčastejšie uvádzajú tieto výluky:

tabuľka výluk z úrazového poistenia

Zdroj: Poistné podmienky poisťovní, apríl 2024

V niektorých poisťovniach zaznamenávame aj iné, špeciálne druhy výluk. Napríklad poisťovňa Kooperatíva medzi svojimi výlukami uvádza aj škody vzniknuté na polepoch motorového vozidla alebo škody, ktoré vznikli v dôsledku nasatia vody do motora. Zaujímavosťou je, že tieto výluky spolu s výlukou škôd vzniknutých následkom teroristických akcií môžete eliminovať, ak si k havarijnému poisteniu priplatíte balík pripoistení Optimum.

Podobne v poisťovni Generali existuje výluka na škody súvisiace s činnosťou vozidla ako pracovného stroja. Tieto škody si však môžete rovnako poistiť cez ponúkané pripoistenie.

Poisťovne vám nemusia vyplatiť poistné plnenie ani v prípade odcudzenie vozidla, ak nebolo v čase odcudzenia vybavené predpísaným zabezpečovacím zariadením alebo toto zariadenie nebolo funkčné, prípadne aktivované. Havarijná poistka sa totiž vzťahuje spravidla na autá, ktoré sú proti krádeži zabezpečené a v závislosti od hodnoty vozidla poisťovne často vyžadujú aj viacnásobné zabezpečenie.

Poistné plnenie neočakávajte ani v prípade, že po prípadnej nehode nezotrváte na mieste alebo sa odmietnete podrobiť skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v krvi alebo požitia iných návykových látok.

Viete že

poisťovňa vám nemusí vyplatiť poistné plnenie ani v prípade, ak jej neumožníte obhliadku za účelom posúdenia nároku na poistné plnenie a jeho výšku?

Čo ak vám poisťovňa nevyplatila poistku?

Ak vám poisťovňa odmietla poistné plnenie, je povinná vám uviesť dôvod neplnenia alebo zníženia plnenia. Najčastejšie sa tak stáva práve v prípadoch, keď poistnú udalosť posúdi ako výluku z poistenia.

V prípade, že s dôvodom poisťovne nesúhlasíte, odporúčame vám podať reklamáciu alebo žiadosť o preskúmanie jej rozhodnutia. Ak poisťovňa svoje rozhodnutie nezmení, môžete sa obrátiť na súd.

Predchádzajte možným problémom: Produkty havarijného poistenia si vopred porovnajte

Ustanovenia o výlukách majú zásadný vplyv na výšku poistného plnenia, ktoré vám poisťovňa vyplatí. Preto si vyhraďte dostatok času na preštudovanie zmluvy, resp. poistných podmienok a vyberte si najlepšie havarijné poistenie auta, ktoré najviac zodpovedá vašim predstavám.


Havarijné poistenie - porovnanie

Ak si chcete byť istí, že poistenie nebude predražené a pritom vám poskytne potrebné poistné limity, je dôležité, aby ste si jednotlivé ponuky porovnali. Prezrite si ponuky slovenských poisťovní a zistite, ktorá vám čo poskytuje. Nesledujte však len cenu. Porovnávajte aj ďalšie detaily, ako napríklad asistenčné služby či bonusy.

Celý proces výberu si môžete zjednodušiť pomocou našej kalkulačky. Tá vám na jednom mieste porovná všetky aktuálne dostupné ponuky poistenia. Ušetríte tak množstvo času a zároveň si budete istí, že ste si vybrali skutočne tú najvýhodnejšiu možnosť.


Lívia OvcarčíkováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • 26. januára 2024|Martina Pisarčíková
  Aké sú najčastejšie pripoistenia k PZP?

  Poisťovne v súčasnosti k svojim základným balíkom poistenia poskytujú aj tzv. pripoistenia. Tieto pripoistenia rozširujú krytie zvoleného poistenia a prinášajú množstvo ďalších výhod. Kedy je vhodné si ich zvoliť a prečo by ste to mali urobiť?

 • havarované auto
  08. decembra 2023|Martina Pisarčíková
  Koľko stojí GAP poistenie?

  Na trhu sa aktuálne nachádzajú rôzne typy poistenia, ktoré môžete uzavrieť pre svoje vozidlo. Okrem PZP a havarijného poistenia, ktoré sú najrozšírenejšie, sa môžete stretnúť aj s GAP poistením, ktorý predstavuje „zaručenú ochranu majetku”. U nás sa však častejšie označuje ako poistenie finančnej straty.

 • zimne-pneumatiky
  27. októbra 2023|Martina Pisarčíková
  Povinné zimné pneumatiky od 15. novembra do 31. marca

  Povinnosť prezuť vozidlo na zimné pneumatiky v Slovenskej republike ukladá zákon a trvá od 15. novembra do 31. marca. Platí to najmä v prípade, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námrazy.

 • zaparkovaná auta
  08. októbra 2023|Martina Pisarčíková
  Ako meniť havarijnú poistku v závislosti od veku vozidla

  Havarijné poistenie síce nie je zo zákona povinné, no majiteľom nových vozidiel dokáže v mnohom pomôcť. Kryje škody na ich zdraví a majetku, čím efektívne chráni ich peňaženky. Podľa mnohých odborníkov sa oplatí aspoň do veku 10 rokov, no v niektorých prípadoch ho môžete mať aj dlhšie. Ako meniť havarijné poistenie v závislosti od veku vozidla a na čo všetko pri tom myslieť?

 • Peniaze z ruky do ruky
  17. septembra 2023|Martina Pisarčíková
  Ako dlho trvá vyplatenie poistnej udalosti?

  Zo zákona má poisťovňa stanovený časový rámec pre vykonanie likvidácie poistnej udalosti do 15 dní. Lehota začína plynúť od chvíle, keď sa ukončí vyšetrovanie. Ak aj napriek vašej výraznej snahe proces trvá dlhšie, môžete od poisťovne požiadať o zálohu na poistnom plnení.

 • 11. septembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Stret so zverou: Ako postupovať?

  Zrážka so zverou môže byť veľmi nebezpečná. Lesná zver často končí mŕtva alebo ťažko zranená, auto značne poškodené. Existuje tiež vysoké riziko poškodenia života a zdravia cestujúcich. Niekedy sa však kolízii s divou zverou jednoducho nevyhnete. Viete, ako by ste mali po takejto udalosti postupovať?

 • Muž stojí pri svojom aute
  02. septembra 2023|Martina Pisarčíková
  Čo robiť ako prvé pri poruche auta na ceste?

  Všimli ste si nejaké symboly poruchy auta, počujete divné zvuky alebo sa vám zdá, že sa auto správa inak? S veľkou pravdepodobnosťou budete musieť riešiť jeho poruchu. Najčastejšie ide o problémy s brzdovým systémom, opotrebovanými tlmičmi, batériou. To, ako budete postupovať v prípade poruchy auta, závisí od toho, či sa nachádzate na bežnej ceste alebo na diaľnici.

 • zver na ceste
  18. augusta 2023|Daniel Výcha
  Ako najúčinnejšie riešiť stret auta so zverou

  Ani ten najlepší vodič, ani najúčinnejší bezpečnostný systém často nedokážu zabrániť stretu automobilu so zverou. Nečakané vybehnutie zveri priamo pod kolesá auta končí neodvratne: na jednej strane smrťou zvieraťa, na druhej strane často rozsiahlym poškodením auta. Ako teda postupovať, ak príde k tejto „nezavinenej“ udalosti?

 • poškodení vozidla výtlkom na vozovke
  11. augusta 2023|Daniel Výcha
  Výtlky na cestách: Ako postupovať pri poškodení vozidla

  Na slovenských cestách nie je žiadny problém naraziť kolesom do hlbokého výtlku. Výtlky na cestách sú vo veľkom počte, takže je prakticky nemožné sa im na niektorých úsekoch vyhnúť. Potom ostáva len dúfať, že vaše auto neutrpí akékoľvek škody. Avšak nie vždy končí stret s výtlkom bezpečne. Často je nevyhnutné zastavenie na krajnici a minimálne výmena poškodeného kolesa. Čo teda robiť, ak ste výtlk nepredvídali?