Kedy je čas prehodnotiť havarijnú poistku?

Ani havarijnú poistku nie je nutné brať ako niečo nemenné a z času na čas je vhodné prehodnotiť, či pre vás na trhu nie je lepšia ponuka.


Kedy vypovedať zmluvy o havarijnom poistení?

Tak, ako pri PZP, aj pri havarijnom poistení je potrebné dodržiavať isté pravidlá pri vypovedaní zmluvy. S prieskumom výhodnosti KASKA je vhodné začať sa zaoberať približne dva mesiace pred výročím vašej zmluvy. To znamená, pred dátumom začatia jej platnosti. Nemá zmysel sondovať po poistení celý rok, keďže vypovedať KASKO v priebehu roka je možné, ale záleží to na dohode s poisťovňou, čo nemusí byť vždy jednoduchý proces. Ukončenie k výročiu je tak najlepšou cestou a výpoveď je potrebné doručiť najneskôr 42 dní pred výročím, teda plných 6 týždňov.

Spočítať
ceny

Ako postupovať?

Vhodné je overiť si aktuálne ceny havarijného poistenia, benefity, možnosti a akcie a následne podať do poisťovne, v prípade nájdenia lepšieho produktu, výpoveď. Tá musí byť oznámené poisťovni písomne a za adekvátne sa okrem osobného odovzdania na pobočke považuje aj zaslanie formou listu, e-mailu, či faxu. Pred tým je však vhodné overiť si možnosti v konkrétnej poisťovni.


Vypovedanie KASKA mimo výročia

Zákon umožňuje okrem vyššie uvedeného postupu zrušiť havarijné poistenie aj mimo výročnej zmluvy a to v prípade, ak ide o:

  • zmenu vlastníka vozidla,
  • vyradenie motorového vozidla z evidencie vozidiel,
  • krádež vozidla,
  • škody spôsobené nesprávnou obsluhou, údržbou alebo neschváleným používaním vozidla,
  • dohodu medzi poisťovňou a poistníkom o tom, že sa havarijné poistenie ukončuje.

Vypovedať poistenie môže len vlastník

Ak chcete podať výpoveď, musí tak urobiť vlastník vozidla. Aj v prípade, že využívajú auto iní členovia rodiny, je potrebné, aby zmluvu ukončil ten, kto ju uzatvoril. Výnimkou môže byť osoba, ktorá disponuje od majiteľa auta plnou mocou, no na to je potrebné predložiť príslušné overené potvrdenia. V prípade, že sa havarijné poistenie vypovedá z niektorých dôvodov, ako je prepis, či predaj auta, je potrebné podložiť aj príslušné potvrdenie.Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2