Koľko stojí GAP poistenie?

GAP poistenie

GAP poistenie znamená Pripoistenie finančnej straty a je populárne, najmä pri vozidlách, kde je zvýšené riziko krádeže. Ale rovnako sa oplatí aj v prípadoch, ak nechcete prísť o hodnotu auta amortizáciou a je prakticky nutnosťou počas lízingu. Koľko však stojí a čo všetko nám umožňuje kryť?

GAP je o totálnej škode

Ak pri dopravnej nehode nastala totálna škoda na vozidle alebo vám ho ukradli, bežne dostanete z havarijného poistenia poistné plnenie znížené o spoluúčasť a vyplatené v aktuálne trhovej cene vozidla. Strácate však rozdiel medzi obstarávacou a trhovou cenou vozidla. V prípade osobitného dojednania poistenia finančnej straty GAP k havarijnému poisteniu KASKO máte v prípade vzniku totálnej škody nárok na poistné plnenie až do výšky ceny vozidla ako nového

Totálna škoda sa stanoví tak, že sa určí všeobecná hodnota vozidla v čase poškodenia, od nej sa odpočíta hodnota použiteľných zvyškov a tento rozdiel je poistné plnenie. V havarijnom poistení sa za totálnu škodu považuje škoda, pri ktorej celkové náklady na opravu vozidla presiahnu približne 90 % všeobecnej hodnoty vozidla a v tomto rozsahu by sme pristúpili k voľbe pre totálnu škodu. 

Ako funguje GAP?

Povedzme, že ste si  kúpili vozidlo za 16 000 €, máte uzavreté havarijné poistenie so spoluúčasťou 5 % a za 3 roky jeho trhová hodnota klesne na sumu 8 000 €, pri totálnej škode by ste normálne dostali len 8 000 € – spoluúčasť 400 €, teda 7 600 €. Ak máte uzatvorené aj GAP poistenie, poisťovňa vám preplatí spoluúčasť 400 € a navyše doplatí zvyšných 8 000 € z trhovej ceny vozidla. Dostanete teda celú kúpnu hodnotu vozidla 16 000 €. Táto suma vám často postačí aj na kúpu nového auta.

Poistenie sa oplatí aj dobrým vodičom

Podľa štatistík sa počty dopravných nehôd z roka na rok zvyšujú a doprava sa zahusťuje takmer vo všetkých regiónoch. Priemerná doba havarijného poistenia sa na Slovensku pohybuje okolo 6 - 7 rokov. Tu vplýva strata hodnoty vozidla - pri drahých vozidlách je krivka v prvých troch rokoch najstrmšia. S týmto pripoistením si klient môže dovoliť i v takýchto prípadoch vrátiť sa späť do tej istej úrovne ako bol pred vznikom škody. GAP poistenie je vhodné kombinovať s lízingom. Pretože napríklad pri krádeži po troch rokoch má vozidlo hodnotu asi polovičku pôvodnej sumy, klient nemá vozidlo a ostáva mu splatiť pár splátok, poistné plnenie poisťovňa postúpila lízingovej spoločnosti a klient od nej obdrží na účet vyrovnanie. Tu pomáha poistenie GAP.     

Koľko stojí GAP?

V rôznych poisťovniach sa cena rôzni, ale v princípe je nutné počítať, že GAP stojí ročne približne 1 % ceny auta. Ak je vozidlo kupované na lízing, havarijné poistenie je povinné. V prípade leasingu je vozidlo počas celej doby financovania majetkom leasingovej spoločnosti. V záujme ochrany svojho majetku leasingové spoločnosti trvajú na poistení financovaných vozidiel až do skončenia leasingovej zmluvy. 

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 3