Porovnajte ponuku jednotlivých poisťovní
a vyberte si najvýhodnejšiu

Kooperativa poisťovňa

Kooperativa poisťovňa

História Kooperativa poisťovne

Kooperativa poisťovňa pôsobí na slovenskom poistnom trhu už od novembra roku 1990. Pri vstupe na slovenský poistný trh sa stala prvou súkromnou poisťovňou s celoslovenskou pôsobnosťou.

Kooperativa poisťovňa a Wiener Städtische Versicherung

Kooperativa poisťovňa už pri svojom vzniku mala silného rakúskeho partnera – Wiener Städtische Verischerung, člena finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group. Kooperativa poisťovňa tak od začiatku svojej činnosti čerpala bohaté vyše 180 ročné skúsenosti z vyspelých európskych trhov, čo sa odrazilo na rýchlom raste jej podielu na slovenskom poistnom trhu.

Úspešné napredovanie po roku 2000 umožnilo skupine Vienna Insurance Group získať majoritné obchodné podiely v Komunálnej poisťovni, Kontinuite poisťovni a Poisťovni Slovenskej sporitelne.

Kooperativa poisťovňa na Slovensku

Pôvodný obchodný názov poisťovne Kooperativa v roku 1990 bol KOOPERATIVA česko-slovenská družstevná poisťovňa, a.s. Neskôr v roku 1993 sa poisťovňa premenovala na KOOPERATIVA družstevná poisťovňa, a.s. Najznámejší obchodný názov používala Kooperativa poisťovňa od roku 1998 do roku 2007.

V máji 2007 došlo k poslednej zmene obchodného názvu na KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Tento názov jasne deklaruje príslušnosť poisťovne k skupine Vienna Insurance Group.

Úspešné napredovanie na slovenskom poistnom trhu v prvej polovici 90.-tych rokov bolo v roku 1998 podporené založením maklérskej spoločnosti CAPITOL.

Kooperativa poisťovňa má na Slovensku viac ako 100 obchodných miest a vyše 300 obchodných zastúpení po celom Slovensku. V ponuke pre fyzické i právnické osoby má viac ako 100 produktov medzi ktorými nechýbajú produkty poistenia majetku občanov i firiem, povinného zmluvného poistenia (PZP) automobilov alebo havarijného poistenia.

PZP porovnanie

Kontakty Kooperativa