História Kooperativa poisťovne

Kooperativa poisťovňa pôsobí na slovenskom poistnom trhu už od novembra roku 1990. Pri vstupe na slovenský poistný trh sa stala prvou súkromnou poisťovňou s celoslovenskou pôsobnosťou.

Kooperativa poisťovňa a Wiener Städtische Versicherung

Kooperativa poisťovňa už pri svojom vzniku mala silného rakúskeho partnera – Wiener Städtische Verischerung, člena finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group. Kooperativa poisťovňa tak od začiatku svojej činnosti čerpala bohaté vyše 180 ročné skúsenosti z vyspelých európskych trhov, čo sa odrazilo na rýchlom raste jej podielu na slovenskom poistnom trhu.

Úspešné napredovanie po roku 2000 umožnilo skupine Vienna Insurance Group získať majoritné obchodné podiely v Komunálnej poisťovni, Kontinuite poisťovni a Poisťovni Slovenskej sporitelne.

Kooperativa poisťovňa na Slovensku

Pôvodný obchodný názov poisťovne Kooperativa v roku 1990 bol KOOPERATIVA česko-slovenská družstevná poisťovňa, a.s. Neskôr v roku 1993 sa poisťovňa premenovala na KOOPERATIVA družstevná poisťovňa, a.s. Najznámejší obchodný názov používala Kooperativa poisťovňa od roku 1998 do roku 2007.

V máji 2007 došlo k poslednej zmene obchodného názvu na KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Tento názov jasne deklaruje príslušnosť poisťovne k skupine Vienna Insurance Group.

Úspešné napredovanie na slovenskom poistnom trhu v prvej polovici 90.-tych rokov bolo v roku 1998 podporené založením maklérskej spoločnosti CAPITOL.

Kooperativa poisťovňa má na Slovensku viac ako 100 obchodných miest a vyše 300 obchodných zastúpení po celom Slovensku. V ponuke pre fyzické i právnické osoby má viac ako 100 produktov medzi ktorými nechýbajú produkty poistenia majetku občanov i firiem, povinného zmluvného poistenia (PZP) automobilov alebo havarijného poistenia.

Základné údaje

Obchodná firma:   Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Sídlo:   Štefanovičová 4 816 23 Bratislava
Kontaktná adresa:   Štefanovičová 4 816 23 Bratislava
Akcionár:   Kooperativa poisťovňa a.s.

Generálne riaditeľstvo:

Kooperativa poisťovňa
Štefanovičová 4
816 23 Bratislava
Tel: 0800 120 000, +421 2 5729 9684 (zo zahraničia)


Spočítať
ceny

Kooperativa poisťovňa