Kooperativa poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie

Dlhoročné skúsenosti z trhu povinného zmluvného poistenia využíva Kooperativa poisťovňa pri tvorbe cien PZP. Pre výpočet PZP ceny prikladá váhu najmä na zdvihový objem motora a jeho výkon, vek majiteľa a miesto registrácie automobilu.

Kooperativa pri povinnom zmluvnom poistení vozidla poskytuje:

  • zľavu z ročného poistného do výšky 50% dostanú vodiči nad 70 rokov
  • pri uzatvorení PZP poistenia zľavy aj na ďalšie produkty
  • asistenčné služby sú zdarma a bezplatné je aj krytie škôd , ktoré vzniknú na vlastnom vozidle držiteľa pri živelnej udalosti
  • úrazové poistenie posádky vodiča zadarmo

Klient Kooperativa poisťovne Vienna Insurance Group môže získať bonusovú zľavu až do výšky 60%, zľavu za ročnú platbu vo výške 3% a zľavu za inú zmluvu v poisťovni vo výške 19%. Klient tiež može získať aj inú obchodnú zľavu až do výšky 15%. Dôchodcovia nad 70 rokov majú nárok na zvýhodnenú cenu so zľavu vo výške 50%.

Kooperativa poisťovňa ponúka svoje povinné zmluvné poistenie pod názvom Partner so základným limitom krytia vo výške 5,0 mil. € pri škode na zdraví i usmrtení a 1,0 mil. € pri škode na majetku.i ušlom zisku. Rozšírený limit krytia PZP ponúka pod názvom EuroPartner s poistnou ochranou vo výške 5,0 mil. € pri škode na zdraví i usmrtení a 2,0 mil. € pri škode na majetku.i ušlom zis­ku.

Súčasťou PZP sú aj asistenčné služby poskytované v spolupráci s asistenčnou službou Global assistance Slovakia. Asistenčné služby Kooperativa poisťovne sú dostupné zo Slovenska na tel. císle 18118 a zo zahranicia +421 2 6353 2236.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 17

Kooperativa poisťovňa