Kooperativa poisťovňa - PZP

Kooperativa poisťovňa pôsobí na slovenskom poistnom trhu už od novembra roku 1990.

Povinné zmluvné poistenie

Dlhoročné skúsenosti z trhu povinného zmluvného poistenia využíva Kooperativa poisťovňa pri tvorbe cien PZP. Pre výpočet PZP ceny prikladá váhu najmä na zdvihový objem motora a jeho výkon, vek majiteľa a miesto registrácie automobilu.

Kooperativa pri povinnom zmluvnom poistení vozidla poskytuje:

  • zľavu z ročného poistného do výšky 50% dostanú vodiči nad 70 rokov

  • pri uzatvorení PZP poistenia zľavy aj na ďalšie produkty

  • asistenčné služby sú zdarma a bezplatné je aj krytie škôd , ktoré vzniknú na vlastnom vozidle držiteľa pri živelnej udalosti

  • úrazové poistenie posádky vodiča zadarmo

Klient Kooperativa poisťovne Vienna Insurance Group môže získať bonusovú zľavu až do výšky 60%, zľavu za ročnú platbu vo výške 3% a zľavu za inú zmluvu v poisťovni vo výške 19%. Klient tiež može získať aj inú obchodnú zľavu až do výšky 15%. Dôchodcovia nad 70 rokov majú nárok na zvýhodnenú cenu so zľavu vo výške 50%.

Kooperativa poisťovňa ponúka svoje povinné zmluvné poistenie pod názvom Partner so základným limitom krytia vo výške 5,0 mil. € pri škode na zdraví i usmrtení a 1,0 mil. € pri škode na majetku.i ušlom zisku. Rozšírený limit krytia PZP ponúka pod názvom EuroPartner s poistnou ochranou vo výške 5,0 mil. € pri škode na zdraví i usmrtení a 2,0 mil. € pri škode na majetku.i ušlom zis­ku.

Súčasťou PZP sú aj asistenčné služby poskytované v spolupráci s asistenčnou službou Global assistance Slovakia. Asistenčné služby Kooperativa poisťovne sú dostupné zo Slovenska na tel. císle 18118 a zo zahranicia +421 2 6353 2236.

Kooperativa poisťovňa


Štefanovičová 4
816 23 Bratislava


  • 0800 120 000, +421 2 5729 9684 (zo zahraničia)

Zákonná poistka

Najlepšie ponuky PZP na jednom mieste

Porovnáme vám všetky ponuky povinného zmluvného poistenia na trhu a tú najvýhodnejšiu podľa vašich predstáv môžeme hneď uzavrieť. Jednoducho, rýchlo, lacno.