Ak sa stanete aktérom dopravnej nehody, postupujte podľa nasledovných krokov:

1. Zhodnoťte svoj zdravotný stav a zabezpečte miesto nehody

Ak ste počas nehody neutrpeli žiadne život ohrozujúce zranenia, je vašou morálnou a čiastočne aj zákonnou povinnosťou zabezpečiť miesto nehodyNajprv zapnite varovné svetlá. Oblečte si reflexnú vestu, aby ste predišli ďalšej kolízii na vozovke. 

Použite reflexný oranžový trojuholník. Nájdete ho v kufri auta, väčšinou býva pod úložným priestorom alebo v bočnej priehradke. Ak to situácia dovoľuje, postavte ho aspoň 50 metrov od miesta nehody. Prichádzajúce autá budú mať viac času zabrzdiť alebo preradiť sa to druhého pruhu. 

Ak reflexný trojuholník nemáte - aj keď je to súčasť povinnej výbavy - , použiť môžete čokoľvek. Napríklad tričko alebo handru, ktorou budete mávať vo vzduchu. 

2. Poskytnite pomoc zraneným

Zvládli ste prvý krok? Výborne. Jednajte rozvážne a neprepadajte panike. Skontrolujte miesto nehody. 

Nahliadnite aj do auta druhého aktéra nehody. Ak je v zlom zdravotnom stave alebo nereaguje na vaše volanie, okamžite kontaktujte záchrannú službu na čísle 155 alebo 112. Váš smartfón vám telefonát na toto číslo pravdepodobne umožní aj v prípade, že nemáte signál od vášho operátora. Ide totiž o tiesňové volanie v núdzi.  

Neposkytnutie prvej pomoci či odmietnutie zavolať záchrannú službu vám môže spôsobiť nemalé problémy. 


Náš tip

Nevolajte ako prvú voľbu v tiesni na číslo 112. Je to síce tiesňová linka, ale pre všetky prípady núdze, fungujúca ako “dispečing” pre všetky záchranné zložky. Ak vytočíte 155, mali by ste sa dovolať na najbližšiu záchranku.

3. Kedy som povinný volať políciu?

Políciu volajte vždy, keď pri dopravnej nehode dôjde k:


 • zraneniu či smrti osoby

 • poškodeniu hmotného majetku či vozidla prevyšujúceho sumu 3 990 eur

 • poškodeniu v nižšej sume ako 3 990 eur, no s druhým účastníkom dopravnej nehody sa nedohodnete na zavinení

 • poškodeniu majetku tretej osoby.


Nepresúvajte vozidlá, ktoré sa zúčastnili dopravnej nehody, ak to nie je vyslovene nutné na zabezpečenie bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej premávky. V takom prípade vyznačte polohu áut i pneumatík, alebo jednoducho odfoťte miesto nehody vaším smartfónom. Nikdy po dopravnej nehode nepožívajte alkohol. 

Ak nedošlo k vzniku poškodenia hmotného majetku vo výške aspoň 3 990 eur, nemusíte volať políciu. Musíte sa však s druhým účastníkom dopravnej nehody dohodnúť na zavinení. Takáto dohoda nesmie zostať len vo verbálnej forme. Preneste ju na papier. Zmluva musí obsahovať podpisy oboch účastníkov dopravnej nehody. 

Vždy si zapíšte mená a adresy účastníkov dopravnej nehody, ako aj očitých svedkov. Od tých si vypýtajte svedectvo. Ako argument môžete použiť aj fotografie z miesta nehody. Spravte si ich hneď niekoľko, z každého uhla. 

4. Privolajte asistenčnú službu

Ak je vaše vozidlo nepojazdné, kontaktujte asistenčnú službu vašej poisťovne. V prípade, že máte havarijné poistenie, za odťah nepojazdného vozidla nič neplatíte. Vždy kontaktujte poisťovňu, u ktorej máte uzavreté PZP.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %


Číslo na asistenčnú službu nájdete na asistenčnej karte. V prípade, že nie ste vinníkom dopravnej nehody, máte nárok na náhradu škody z PZP vinníka

Vyvarujte sa uzatvárania dohôd s asistenčnou službou, ktorá sa len tak náhodou objaví v blízkosti nehody a nie je zmluvnou asistenčnou službou vašej poisťovne. 

5. Čo ak som nehodu nezavinil ja?

Máte šťastie, ušetríte si kopec komplikácií. Máte právo na náhradu škody od poisťovne vinníka. Od vinníka si bezodkladne vypýtajte občiansky a vodičský preukaz, ako aj doklad o dopravnom poistení. 

Odpíšte si nasledujúce údaje:


 • meno, priezvisko a bydlisko vinníka

 • meno, priezvisko (respektíve názov firmy) a bydlisko (respektíve sídlo) vlastníka vozidla

 • typ a ŠPZ vozidla

 • názov poisťovne, v ktorej je vinník dopravnej nehody poistený

 • zapíšte si aj číslo dokladu o uzavretom poistení.


Údaje o poistovni vám uľahčia jej kontaktovanie s úmyslom náhrady škody. Škody vzniknuté dopravnou nehodou musíte v poisťovni doložiť. Poslúžia vám na to fotografie. Ak vinník dopravnej nehody nemá uzatvorené PZP, môžete kontaktovať Slovenskú kanceláriu poisťovateľov a požiadať o vyplatenie z garančného fondu. 

Vybavenie tejto záležitosti sa môže natiahnuť až na niekoľko mesiacov. Preto je výhodné byť obozretný a snažiť sa do žiadnej dopravnej nehody nezapliesť. Nikdy totiž neviete, či jej vinník má uzatvorené PZP, hoci sa dnes dá uzavrieť aj online a je zo zákona povinné. 

Ak vinník z miesta nehody ujde, oznámte to polícii. 

Pokiaľ je automobil vinníka dopravnej nehody registrovaný v zahraničí, opíšte si údaje zo zelenej karty a číslo dokladu o hraničnom poistení. Urobíte dobre, keď si spravíte fotokópie týchto dokumentov. 

6.  Čo robiť, ak som nehodu zavinil?

Bezodkladne a bez odmietania poskytnite všetky údaje a doklady účastníkovi cestnej premávky, ktorému ste spôsobili škodu. Ak dopravnú nehodu rieši polícia, poskytnite povinnú súčinnosť.
 

Oznámte dopravnú nehodu vašej poisťovni. Ona už odškodné vybaví bez vašej prítomnosti. Ak potrebujete poradiť, volajte číslo asistenčnej služby vašej poisťovne. 

Prečo si zriadiť havarijné poistenie?

Havarijné poistenie z vás sníma ťažobu povinností vyplývajúcich zo zavinenia dopravnej nehody. Nezbavuje vás zodpovednosti, ale uľahčí vám finančné dôsledky vami zavinenej dopravnej nehody. 

Máte istotu, že vaša poisťovňa všetko spoľahlivo vyrieši aj bez vášho prispenia

Vďaka havarijnému poisteniu ušetríte tisícky eur, ak spôsobíte nehodu.  Ušetríte aj čas, ktorý by ste inak museli investovať do kontaktovania štátnych orgánov v súvislosti s riešením následkov nehody. 


Chráňte sa vďaka havarijnému poisteniu

I tí najzdatnejší vodiči sa niekedy môžu dostať do určitých problémov. Uzavrite si havarijné poistenie skôr, než nastanú akékoľvek ťažkosti. Havarijné poistenie sa vám určite bude hodiť.