Poisťovne po rokoch začali uplatňovať dôslednejšie okrem bonusov aj malusy, čiže prirážky pre majiteľov áut, ktorí spôsobili v predchádzajúcom roku škodu, hradenú z havarijného poistenia. Bonus respektíve malus v havarijnom poistení odzrkadľuje škodový priebeh klienta. Ak je klientov škodový priebeh priaznivý, jeho poistné je znížené o bonus. V prípade nepriaznivého škodového priebehu sa naopak poistné zvýši o malus.


Zákonná poistka

Najlepšie ponuky PZP na jednom mieste

Porovnáme vám všetky ponuky povinného zmluvného poistenia na trhu a tú najvýhodnejšiu podľa vašich predstáv môžeme hneď uzavrieť. Jednoducho, rýchlo, lacno.


Účtovanie poistnej udalosti

Bonus je odmena, malus je trestom? Pri výpočte výšky poistného sa uplatňuje aj systém bonus/malus, definovaný vo Všeobecných poistných podmienkach (VPP) a je vyjadrený ako v triede poistného. Výška bonusu závisí od dosiahnutej doby bezškodového priebehu. V prípade poistnej udalosti môže prísť k prestupňovaniu triedy poistného a tým aj k navýšeniu poistného na ďalšie poistné obdobie. V prípade absolvovania poistného obdobia bez poistnej udalosti naopak na nasledujúce poistné obdobie prichádza k zníženiu výšky poistného.

Dobrou správou je tiež veľká variabilita poistenia auta. Začína pri možnosti platiť poistku ročne, ale aj kvartálne či mesačne, a to bez prirážky. Zaujímavosťou sú pokusy niektorých poisťovní o online rozhrania, ktoré sa snažia čo najlepšie odhadnúť potreby majiteľa auta a vyskladať mu poistenie PZP na mieru.

Malusová turistika sa navypláca

Mnoho vodičov pri škode a následnom maluse v poisťovni prešlo do poisťovne inej, kde získali ešte aj bonus ako noví zákazníci. S tým je už koniec.Hoci možno poisťovňa neuplatní malus, už nikde nedostanú bonus za bezškodový priebeh, ak to priamo nepreukážu.

Dôsledné uplatňovanie systému bonus/malus prinieslo úspory v procese uzatvárania poistných zmlúv. Napríklad v Rumunsku či Maďarsku je už zadefinovaný bonus/malus v zákone a poisťovne ho povinne musia dodržiavať.

Ak vám hrozí malus, môžete okresať havarijné poistenie

Ak ste náhodou spôsobili nehodu a hrozí vám malus na havarijnom poistení, riešením je havarijné poistenie  zrušiť a inovovať balíček PZP. Vďaka tomu vám ostatnú zaujímavé krytia a nebudete platiť havarijné poistenie vrátane malusu, alebo so zrušeným bonusom za bezškodový priebeh. Vďaka tomu sa však úrovňou ochrany môžu dostať až na takmer plnohodnotné havarijné poistenie.

PZP totiž už dávno nie je unifikovaný produkt. Prispela k tomu vyššia konkurencia, aj prirodzený vývoj neživotného poistenia od veľkých balíkových riešení k individuali­zovanému poisteniu.

Poisťovne vedia, že iba tretina áut je havarijne poistených. Dôvodom je vysoká cena za balík tohto poistenia s mnohými rizikami. Časť klientov však nepotrebuje kryť všetky havarijné riziká. Napríklad parkujú v garáži doma aj v práci, riziko krádeže je minimálne. Poisťovne preto prišli s možnosťou pripoistiť si vybrané riziká k povinnej poistke,“ vysvetľuje Milan Búlik z OVB.

Majitelia áut majú možnosť  rôznych pripoistení, napríklad živly, stret so zverou, chrániť sa proti zlému stavu vozovky alebo si pripoistiť iba krádež vozidla alebo výlučne haváriu. Jednotlivé riziká si pritom môžu vyberať podľa toho, čo im najviac hrozí.

Reálne však najlepšiu službu pri vyskladaní poistenia auta ešte stále ponúka finančný sprostredkovateľ. Má totiž poruke nielen všetky nástroje online porovnávačov, ale navyše aj skúsenosti s reálnou likvidáciou poistných udalostí. Na tom, ako poisťovňa plní alebo neplní škody, záleží nielen pri pripoisteniach, ktorými si chránite vlastné auto, ale aj pri hlavnom poistení PZP. Sú známe mnohé prípady, kedy poisťovňa odmietla škodu plniť a poškodený si súdnou cestou vymohol úhradu škody od vinníka," vysvetľuje Marián Búlik.Chráňte sa vďaka havarijnému poisteniu

I tí najzdatnejší vodiči sa niekedy môžu dostať do určitých problémov. Uzavrite si havarijné poistenie skôr, než nastanú akékoľvek ťažkosti. Havarijné poistenie sa vám určite bude hodiť.