Ak sa na to pozrieme čisto pragmaticky, tak môžeme povedať, že havarijné poistenie za istých okolností nie je povinné. Avšak rozdielov je viac. Ak si napríklad beriete lízing, aj havarijné poistenie sa pre vás do splatenia lízingu stáva povinným. Havarijné poistenie je však poistenie automobilu, ktoré je podstatne drahšie ako PZP. A to sa samozrejme odráža aj v rozdielnom krytí.

Vaše krytie a krytie pre iného

Ak by sme chceli povedať, že povinné zmluvné poistenie  sa vzťahuje na škody, ktoré spôsobíte prevádzkou motorového vozidla niekomu a havarijného poistenia  poisťovňa preplatí škody a opravy vám. No je to len časť pravdy, pretože aj PZP sa dnes stáva dosť flexibilným prvkom, takže balíčky, ktoré sa viažu k PZP, vedia aj vám uhradiť škody, alebo časť z nich. Ale v princípe je hlavným rozdielom to, že PZP je určené na škody ktoré urobíte, aby ste ich nemuseli hradiť z vlastného vrecka, čo môže byť napríklad pri kamióne s tovarom aj niekoľko stotisíc eur. Pričom havarijné poistenie si určíte sami, či pri prípadných nehodách, alebo napríklad aj živelných udalostiach budete chcieť mať auto poistené, alebo si budete opravy financovať z vlastného.

Kedy je dobré uvažovať o havarijnej poistke

Veľmi dôležitým rozdielom medzi havarijným poistením automobilu a PZP je aj to, dokedy sa poistenie využíva. Havarijné poistenie vozidla do cca 10 rokov auta. PZP potrebujete mať po celý čas životnosti automobilu. Skrátka musí byť platné vždy, keď vyjdete s autom na cestu bez ohľadu na vek vozidla. Avšak havarijné poistenie môže vaše auto aj zhodnotiť. Môžeme sa na to pozrieť aj z pohľadu technického a ekonomického.

Každá technicky komplikovanejšia škoda znehodnocuje vozidlo lebo vozidlo sa už nikdy nedostane do stavu pred škodou. Z ekonomického hľadiska si pri starších vozidlách môže vozidlo výmenou určitých dielov zhodnocovať.


Najlepšie ponuky poistenia na jednom mieste

Porovnáme vám najlepšie ponuky havarijného poistenia na trhu. Vyberte si poistenie presne podľa vašich predstáv.


PZP v systéme havarijného poistenia?

Mnoho poisťovní dnes umožňuje postupné pridávanie rizík k PZP až po kompletné havarijné poistenie. V najnižšom balíku si môže klient pripoistiť k PZP iba čelné sklo. Ďalšie balíky umožňujú poistiť si k PZP čelné sklo, živelné riziká a krádež vozidla bez havárie s voliteľným pripoistením zrážky so zverou, prípadne čelné sklo, živelné riziká a haváriu alebo kompletné havarijné poistenie.

Každému, komu sa páči kombinácia ním zvoleného poistného krytia za jeho konkrétnu cenu sa to oplatí.  Poistenie slúži hlavne k tomu, aby sa minimalizovala strata poistníka v prípade poistnej udalosti. Samozrejme tam nie je zohľadnený stres, ktorý vzniká a množstvo času a energie, pokiaľ sa doriešia všetky náležitosti.

Vďaka tomu sa takéto „čiastočné“ havarijné poistenie stáva cenovo dostupnejším aj pre klientov, ktorí už nechodia do autorizovaných servisov, kde je cena za jednotku hodinu práce vyššia ako v neautorizovanom servise. Samotná kvalita práce môže byť pritom porovnateľná.

Pri parciálnych škodách teda postupujeme tak, že hradíme cenu nového náhradného dielu a cenu práce do výšky, ktorú si klient vybral. Cena práce môže byť bez limitu, prípadne znížená.

V prípade, ak si klient necháva vozidlo opravovať v servise umožňuje lientom riešiť túto situáciu „krycím listom“, takže klient nemusí uhradiť opravu z vlastných prostriedkov, ale uhradíme poistné plnenie priamo servisu. Táto služba je pomerne žiadaná a často využívaná.

Podľa čoho sa vypočítava výška havarijného poistenia?

Cena havarijného poistenia sa vypočítava podľa veku držiteľa a dĺžky jeho vodičského oprávnenia, lokality bydliska držiteľa, doby bezškodového priebehu, druhu využívania vozidla územnej platnosti poistenia. Klienti často získajú lepšiu cenu ak majú svoje vozidlo garážované, má nadštandardné bezpečnostné prvky.Zákonná poistka

Najlepšie ponuky PZP na jednom mieste

Porovnáme vám všetky ponuky povinného zmluvného poistenia na trhu a tú najvýhodnejšiu podľa vašich predstáv môžeme hneď uzavrieť. Jednoducho, rýchlo, lacno.