Havarijné poistenie je na rozdiel od povinného zmluvného poistenia dobrovoľné. Uzatvoriť ho môžete, no nemusíte. Ak sa preň rozhodnete, celú ponuku si dobre porovnajte a zistite, ktorá možnosť je najlepšia. Aj napriek dôkladnému výberu sa však môže stať, že cena kaska sa zmení, prípadne jednotlivé služby už nie sú také dobré, ako bývali. V takýchto prípadoch je možné havarijné poistenie zmeniť alebo úplne zrušiť.

Zmena poisťovne:

Poisťovňu môžete zmeniť vypovedaním poistnej zmluvy, a to písomnou formou.

Poisťovňa musí mať Vašu výpoveď k dispozícii 6 týždňov pred začiatkom poistného obdobia. To znamená, že ak zasielate výpoveď poštou, musíte tak urobiť včas, aby bola doručená pred vypršaním 6 týždňovej lehoty.

Ak zistíte, že dnes je posledný možný deň doručenia včasnej výpovede, odneste ju priamo na pobočku poisťovne. Ak ju zašlete poštou, bude doručená nasledujúci deň a v takom prípade nebude poisťovňou akceptovaná.

V takejto situácii by ste museli poistenie znova zaplatiť a následne čakať rok, prípadne ho zrušiť tesne po zaplatení a počkať si na vrátenie peňazí od poisťovne.


Vygenerovať výpoveď poistnej zmluvy

Dôvody zániku zmluvy

K zániku poistnej zmluvy môže dôjsť:

  • výpoveďou poistnej zmluvy pred jej výročím (výročie – deň a mesiac, ktorý figuruje na zmluve ako začiatok poistenia)


  • zánikom predmetu poistenia (predmet poistenia – poistené vozidlo), napríklad v prípade krádeže, alebo totálnej škody po havárii. Zmluva zaniká k dátumu vyradenia vozidla z evidencie motorových vozidiel


  • zmenou držiteľa vozidla (prepisom na iného majiteľa)


  • nezaplatením poistného (neuhradením prvej, alebo následnej splátky poistného do jedného mesiaca od dátumu splatnosti. Následnou splátkou sa rozumie splátka nasledujúca po prvej, druhej, alebo tretej splátke)


  • z dôvodu vyradenia z evidencie


  • z dôvodu škodovej udalosti


  • iné dôvody zrušenia

Zánik predmetu poistenia

Predmet poistenia predstavuje vaše vozidlo. Znamená to, že keď zanikne, zanikne s ním aj havarijné poistenie. Spravidla je to v situáciách, keď vám ho niekto ukradne alebo sa vyradí z evidencie, pretože už nie je pojazdné.

Túto informáciu nezabudnite poskytnúť aj svojej poisťovni, aby ste zbytočne neplatili za niečo, čo nemáte. Stačí, aby ste si vygenerovali výpoveď poistnej zmluvy. Ako dôvod výpovede uveďte buď krádež, alebo zánik, prípadne iný dôvod, kvôli ktorému potrebujete kasko zrušiť.

Zmena držiteľa vozidla

Rovnako, ako pri povinnom zmluvnom poistení, aj pri havarijnom platí, že keď vozidlo mení majiteľa, nový držiteľ musí uzatvoriť novú zmluvu o poistení. Nemôže pokračovať v tej, ktorá bola na vozidlo uzatvorená predtým.

V takejto situácii stačí poisťovňu písomne požiadať o ukončenie havarijného poistenia, prípadne využite výpoveď poistnej zmluvy. Po zrušení poistenia vás bude o tejto skutočnosti informovať poisťovňa.

Nezaplatenie poistného

Havarijné poistenie sa dá zrušiť aj tým, že ho nezaplatíte. Ide však o nie veľmi častú a neprofesionálnu možnosť. Po nezaplatení vás bude poisťovňa o tejto skutočnosti informovať. S veľkou pravdepodobnosťou vám pošle niekoľko e-mailov a listov. Ak však poistenie aj napriek tomu nezaplatíte, zmluva sa automaticky zruší.

Vyradenie z evidencie

Vyradenie z evidencie môže patriť do kategórie zániku predmetu poistenia. Ak už vozidlo neexistuje, je zbytočné zaň platiť poistenie. Poisťovne však nemusia automaticky zrušiť zmluvu. Spravidla to tak ani nerobia. Preto ich písomne kontaktujte, aby ste si boli istí, že neplatíte za niečo, čo v skutočnosti nepotrebujete.

Škodová udalosť

Inou možnosťou je škodová udalosť. V takýchto situáciách si viete najlepšie „otestovať”, či je poistenie výhodné, alebo nie. Ak ste zistili, že nie, po ukončení udalosti môžete poisťovňu do 30 dní zmeniť, a to bez udania dôvodu.

Iné možnosti zrušenia

Havarijné poistenie sa dá zrušiť aj 30 dní od uzatvorenia zmluvy, takisto bez udania dôvodu. Túto možnosť využijete vtedy, keď si po vybratí ponuky uvedomíte, že ste si nevybrali správne. Vybavovanie a následné rušenie však zaberie určitý čas. Snažte sa preto vybrať si správne hneď na prvýkrát. Jednotlivé balíky poistenia porovnávajte a nájdite tú najlepšiu alternatívu pre vás a vaše vozidlo.

Rada odborníka

Výpoveď havarijného poistenia nie je náročná. Dokáže však zabrať nejaký čas. Pri výbere sa preto zbytočne neunáhlite, aby ste nemuseli po krátkom čase zmluvu rušiť.


Je havarijné poistenie potrebné?

Havarijné poistenie nie je zo zákona povinné. Znamená to, že keď ho neuzatvoríte, nemusíte sa báť toho, že by vám hrozila pokuta. Treba si ale uvedomiť jednu dôležitú vec. Povinné zmluvné poistenie, ktoré povinné je, nekryje váš majetok. Kryje len vašu peňaženku a úspory v prípade platenia škôd tretím osobám.

Havarijné poistenie je ale presným opakom. Pri dopravnej nehode kryje vás a váš majetok. Keď sa dostanete do kolízie a zničíte si vozidlo alebo niečo v ňom, poisťovňa by vám to mala preplatiť.

K havarijnému poisteniu máte na výber výhodné pripoistenia, ktoré sa líšia v závislosti od jednotlivých poisťovní. Rovnako tak sa líšia aj poistné krytia či zaujímavé benefity. Niektoré inštitúcie vám napríklad poskytnú zľavu z poplatku za to, že bývate na vidieku alebo máte menšie dieťa. Iné poskytnú pripoistenia zadarmo vďaka viacerým zmluvám, ktoré máte u nich otvorené.

Vyberte si výhodné kasko aj vy

Havarijné poistenie má množstvo výhod. Užívajte si ich všetky a cíťte sa bezpečne pri každej jazde. Porovnajte si jednotlivé možnosti a zistite, čo vám a vášmu vozidlu poskytujú slovenské poisťovne.


Najlepšie ponuky poistenia na jednom mieste

Porovnáme vám najlepšie ponuky havarijného poistenia na trhu. Vyberte si poistenie presne podľa vašich predstáv.