Allianz – Slovenská poisťovňa

História spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa a.s., siaha do roku 1919. Spoločnosť v sebe spája bohaté tradície poisťovníctva na Slovensku reprezentované po prvej svetovej vojne Československou a neskôr Slovenskou štátnou poisťovňou, ktorá sa v rokoch 1991–1992 transformovala na komerčnú Slovenskú poisťovňu a bohaté skúsenosti nemeckej poisťovne Allianz s históriou už od roku 1890.

Vznik spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa

Po zmene politického zriadenia v rokoch 1989–1993 vstúpila na slovenský trh Allianz poisťovňa. Poisťovňa Allianz spolu so Slovenskou poisťovňou pôsobili na slovenskom poistovacom trhu až do roku 2001 ako samostatné a konkurujúce si subjekty. V roku 2001 sa materská spoločnosť Allianz poisťovne – Allianz AG – stala víťazom medzinárodného tendra na kúpu majoritného podielu Slovenskej poisťovne. V roku 2002 prebehol proces zlúčenia spoločností Allianz poisťovňa a Slovenská poisťovňa.

Výsledkom bol vznik novej poisťovne v januári 2003 pod názvom Allianz – Slovenská poisťovňa. V súčasnosti Allianz – Slovenská poisťovňa patrí do rodiny prvej európskej spoločnosti Allianz SE a spája v sebe to najlepšie z minulosti a súčasnosti, s jasnou víziou smerovania do budúcnosti.

Základné údaje

Obchodná firma:   Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Sídlo:   Pribinova 19, 811 09 Bratislava
Kontaktná adresa:   Pribinova 19, 811 09 Bratislava
Akcionár:   Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Generálne riaditeľstvo:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19
811 09 Bratislava
Tel: 0800 122 222, +421 249 615 677 (zo zahraničia)


Spočítať
ceny

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

  • Pribinova 19
    811 09 Bratislava
  • 0800 122 222, +421 249 615 677 (zo zahraničia)
  • www.allianzsp.sk