Porovnajte ponuku jednotlivých poisťovní
a vyberte si najvýhodnejšiu

Allianz – Slovenská poisťovňa

Allianz – Slovenská poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie PZP

Allianz – Slovenská poisťovňa poskytuje poistnú ochranu na rôzne oblasti života. Poistné produkty Allianz – Slovenskej poisťovne zahŕňajú oblasti pre povinné zmluvné poistenie PZP, havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie majetku osôb a poistenie firiem, priemyselné poistenie, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti a životné poistenie.

Pri výpočte ceny PZP Allianz zohľadňuje nasledujúce údaje:

  • typ poistníka (muž, žena, živnostník a spoločnosť)
  • objem a výkon motora
  • miesto registrácie vozidla
  • rok výroby automobilu

Pri výpočte výšky poistky sa berie do úvahy 20 kritérií – vek, región, počet vozidiel v domácnosti a pod. Allianz poisťovňa poskytuje vernostnú zľavu až do výšky 10% pre tých, ktorí majú v poisťovni uzatvorené akékoľvek iné poistné zmluvy. Zmluvná zľava do výšky 5% a ďalšie zľavy za uzatvorenie poistky cez telefón alebo internet. Zvýhodnené poistné v Allianzi v ďalších rokoch poistenia v závislosti od obdobia bezškodového priebehu poistenia. Tri typy poistiek v závislosti od počtu kilometrov, ktoré vodič najazdí.

Povinné zmluvné poistenie PZP je v poisťovni Allianz poskytované v troch variantoch

  • Modul Basic
  • Modul Standard
  • Modul Optimal
  • Modul Ostatné vozidlá

Balíky Basic a Standard poskytujú poistnú ochranu vo výške 5 mil. € pri škodách na zdraví i pri usmrtení a 1 mil. € pri škodách na majetku i ušlom zisku. Pri balíku Optimal je poistný limit vo výške 10 mil. € pre škody na zdraví i pri usmrtení a 5 mil. € pri škodách na majetku i ušlom zisku. Súčasťou balíka Optimal je aj bezplatná asistenčná služba Allianz assistance dostupná na tel. čísle +421 2 5293 3112. Pri Moduli Ostatné vozidlá je možný výber limitu poistného plnenia – základný limit, ktorý predstavuje 5 mil. € pri škodách na zdraví i pri usmrtení a pri škodách na majetku i ušlom zisku je to 1 mil. € a vyšší limit poistného plnenia, ktorý predstavuje 10 mil. € pri škodách na zdraví i pri usmrtení a pri vecných škodách a ušlom zisku je to maximálne 5 mil. €.

PZP porovnanie