Pes v aute

Napriek tomu, že naše domáce miláčiky sú živé zvieratá, ich poistenie spadá do poistenia majetku. Nie je to chyba v systéme, ale pragmatický postup poisťovní. Je to najmä z dôvodu, že zvieratá nemajú právo na zdravotné, úrazové či životné poistenie. Naši najlepší priatelia zo zvieracej ríše si ale okrem našej lásky, ochrany a starostlivosti zaslúžia aj poistenie voči viacerým rizikám. Ide najmä o poistenie zodpovednosti za škody, ale aj zdravotné riziká v rámci poistenia domácnosti alebo cestovného poistenia.

Spoločenské zvieratá

Nariadenia Európskej únie, Rady EÚ a Európskej komisie, ktorými sa riadime ako členská krajina aj na Slovensku, definujú kategórie spoločenských zvierat najmä vo vzťahu k ich premiestňovaniu a obchodovaniu s nimi. Psy sú zaradené medzi spoločenské zvieratá a ich cestovné poistenie súvisí najmä s ich nekomerčným premiestňovaním, čiže takým, ktoré neslúži na predaj alebo inú zmenu vlastníctva spoločenského zvieraťa.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 576/2013 definuje spoločenské zvieratá ako zvieratá sprevádzajúce svojho vlastníka alebo oprávnenú osobu, ktorá za ne nesie zodpovednosť počas nekomerčného premiestňovania. Okrem psov, mačiek a fretiek sú v Európskej únii za spoločenské zvieratá považované:

 • bezstavovce,

 • okrasné vodné živočíchy,

 • obojživelníky,

 • plazy,

 • vtáky, iné druhy vtákov, ako hydina,

 • hlodavce a králiky.

Viete, že...

...pas spoločenského zvieraťa – psa, mačky alebo fretky – je v rámci Európskej únie jediným platným dokladom pri jeho premiestnení mimo územia štátu, v ktorom sa zviera narodilo? Pas spoločenského zvieraťa môže vydať len veterinárny lekár na základe žiadosti majiteľa, a to po splnení predpísaných podmienok. Kľúčové je zreteľne čitateľné tetovanie vykonané pred 3. júlom 2011 alebo označenie zvieraťa transpondérom – mikročipom.

Možnosti a spôsoby poistenia psa

Na slovenskom poisťovacom trhu neexistuje samostatný produkt poistenia spoločenského zvieraťa. Psa ako spoločenské zviera však môže jeho majiteľ poistiť v zásade dvoma spôsobmi:

Existuje aj špeciálny druh poistenia, určený pre uznané poľovné plemená psov, ktoré má v ponuke jedna zo štyroch poisťovní, poskytujúcich na Slovensku poistenie spoločenského zvieraťa.

Na akékoľvek poistenie psa potrebujete jeho platný očkovací preukaz, platné tetovanie, označenie zvieraťa mikročipom alebo pas spoločenského zvieraťa.

Pripoistenie psa v rámci poistenia domácnosti 

 • tento druh pripoistenia kryje náklady na veterinárnu liečbu súvisiacu s ochorením alebo úrazom psa,

 • môže kryť aj náklady na pohreb zvieraťa v dôsledku smrti spôsobenej úrazom,

 • okrem toho môže kryť aj riziká poškodenia majetku bytu alebo domu majiteľa domácim miláčikom,

 • niektoré poistné produkty kryjú aj škody spôsobené psom na cudzom majetku alebo pohryzenie cudzej osoby.

Náš TIP

Pokiaľ sa rozhodnete poistiť svojho psa či už v rámci poistenia domácnosti, alebo cestovného poistenia, poraďte sa s odborníkom a dôsledne pred výberom porovnajte ponuky. Poisťovne ponúkajúce pripoistenie spoločenských zvierat majú rôzne „vyskladané“ produkty, ktoré nemusia kryť práve tie riziká, ktoré potrebujete.

Pripoistenie psa v rámci cestovného poistenia

 • tento poistný produkt kryje liečebné náklady psa v súvislosti s úrazom alebo ochorením počas pobytu v zahraničí,

 • môže kryť aj škody spôsobené na majetku alebo zdraví inej osoby počas pobytu psa a jeho majiteľa v zahraničí,

 • pri výbere konkrétneho pripoistenia je vždy rozhodujúca nie jeho cena, ale konkrétne riziko a výška plnenia pri konkrétnej spôsobenej škode.

Zvieracia poisťovňa

Od roku 2020 začala aj v našej krajine pôsobiť česká spoločnosť Pet expert, ponúkajúca poistenie nákladov úrazu alebo ošetrenia psa v spolupráci s jednou z českých poisťovní. K dispozícii je viacero balíkov služieb. Poistenie je podmienené nielen vekom zvieraťa, ale aj jeho povinným očkovaním, pravidelnými preventívnymi prehliadkami a očipovaním zvieraťa.

Poistenie psa…

… je aj v našej krajine možné, dokonca viacerými spôsobmi. Keďže sa poisťovniam neoplatí ponúkať poistenie spoločenských zvierat ako samostatný poistný produkt, máme možnosť poistiť si našich domácich miláčikov v rámci pripoistenia. Buď majetku domácnosti, alebo cestovného poistenia. Základnou podmienkou je však zodpovedná starostlivosť o naše zviera, vrátane preventívnych veterinárnych prehliadok a očkovaní. Naši štvornohí priatelia si za bezhraničnú lásku, ktorou nás zahŕňajú, poistenie určite zaslúžia. Poistením svojich domácich miláčikov ochránite nielen ich, ale aj svoje a cudzie zdravie aj majetok.

  Poistiť domácnosť

Články súvisiace s týmito výrazmi:

Aj psy treba poistiť, najmä ak máte chovné či vzácne plemeno. Čítajte všetko dôležité o poistení štvornohého miláčika.