História AXA poisťovne

Poisťovňa AXA vznikala postupne v druhej polovici 20. storočia. Samotnému vzniku AXA poisťovne predchádzalo zlučovanie menších francúzskych poisťovní v 60.-tych až 80.-tych rokoch.

Vznik AXA poisťovne

Základom budúcej poisťovne AXA sa stala francúzska poisťovňa Ancienne Mutuelle, ktorá bola založená v roku 1816. V roku 1968 sa k nej pridala kanadská poisťovňa Provinces-Unies a vznikla tak skupina Ancienne Mutuelle Group. O desaťročie neskôr v roku 1978 sa Ancienne Mutuelle rozšírila o poisťovňu Compagnie Parisienne de Garantie a premenovala sa na Mutuelles Unies. V roku 1982 bola ďalšou akvizíciou poisťovacia skupina Drouot. Mutuelles Unies sa po tejto kúpe stala v roku 1982 najväčšou súkromnou francúzskou poisťovňou. Claude Bébéar sa stal jej predseda a výkonný riaditeľ. Úspešne tak zavŕšil svoj kariérny postup, ktorý začal jeho vstupom do Ancienne Mutuelle v roku 1958.

Nové medzinárodné meno AXA začala poisťovňa Mutuelles Unies používať až v roku 1985. V druhej polovici 80.-tych a v 90.-tych rokoch pokračovala AXA v úspešných akvizíciách ďalších poisťovní. V roku 1994 AXA poisťovňa spustila prvú medzinárodnú reklamnú kampaň. V tomto roku tiež založila spoločnosť AXA Asset Management Europe zaoberajúcu sa správou aktív v Európe. Druhá polovica 90.-tych rokov a najmä rok 1999 sa niesol v znamení vstupu AXA na ázijské a americké trhy. Nové tisícročie bolo zamerané na rozvoj bankovej časti skupiny AXA, ktorá sa napĺňala vďaka kúpe podielov niekoľkých bánk. V roku 2006 bola dokončená kúpa finančnej skupiny Winterthur.

AXA poisťovňa na Slovensku

Finančná skupina AXA vstúpila na stredoeurópsky trh kúpou Winterthur Group, ktorú uzavrela v decembri 2006. Od roku 2007 začala pôsobiť v Českej republike aj na Slovensku. V roku 2007 od Winterthur prevzala aktivity doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS) a dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Na trh neživotného poistenia vstúpila AXA poisťovňa v novembri 2008. Prvými ponúkanými produktami boli povinné zmluvné poistenie automobilov (PZP), havarijné poistenie automobilov a poistenie domácnosti. Roku 2020 predala AXA pojišťovna svoju Slovenskú vetvu UNIQA poisťovni.
 

Základné údaje

Obchodná firma:   AXA pojišťovna a.s. je členom skupiny UNIQA Insurance Group
Sídlo:   Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
Kontaktná adresa:   Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
Akcionár:   UNIQA poisťovňa a.s.

Generálne riaditeľstvo:

AXA poisťovňa a.s.
Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava
Tel: 02 / 2929 2929


Spočítať
ceny

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

  • Krasovského 3986/15
    851 01 Bratislava
  • +421 232 600 100
  • www.uniqa.sk