Poisťovňa AXA vznikala postupne v druhej polovici 20. storočia. V roku 2021 sa definitívne zlúčila s UNIQA a tak ukončila svoje pôsobenie na Slovensku.

Ku dňu 31.8.2021 schválila Česká národná banka aj Národná banka Slovenska zlúčenie poisťovní AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom v Bratislave a UNIQA pojišťovna. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s. sú spoločnosti, ktoré zanikajú fúziou a UNIQA pojišťovňa, a.s. sa stáva ich nástupníckou spoločnosťou. Všetci klienti AXA sa automaticky stávajú klientmi spoločnosti UNIQA pojišťovna, a.s., ktorá sa tak stane ich novým poistiteľom. Značka AXA zostáva na Slovensku zastúpená iba v AXA Assistance.

Na doterajších klientov však toto spojenie nebude mať žiadny negatívny dopad. Zmenou názvu z AXA na UNIQA sa nebudú meniť podmienky pre jestvujúcich klientov. Klienti budú môcť využívať všetky služby a produkty rovnako ako doteraz. O prípadných zmenách budú včas informovaní.

Všetky zmluvy si prebrala poisťovňa UNIQA , tam nájdete všetky potrebné informácie.História AXA poisťovne

Poisťovňa AXA vznikala postupne v druhej polovici 20. storočia. Samotnému vzniku AXA poisťovne predchádzalo zlučovanie menších francúzskych poisťovní v 60.-tych až 80.-tych rokoch.Vznik AXA poisťovne

Základom budúcej poisťovne AXA sa stala francúzska poisťovňa Ancienne Mutuelle, ktorá bola založená v roku 1816. V roku 1968 sa k nej pridala kanadská poisťovňa Provinces-Unies a vznikla tak skupina Ancienne Mutuelle Group. O desaťročie neskôr v roku 1978 sa Ancienne Mutuelle rozšírila o poisťovňu Compagnie Parisienne de Garantie a premenovala sa na Mutuelles Unies. V roku 1982 bola ďalšou akvizíciou poisťovacia skupina Drouot. Mutuelles Unies sa po tejto kúpe stala v roku 1982 najväčšou súkromnou francúzskou poisťovňou. Claude Bébéar sa stal jej predseda a výkonný riaditeľ. Úspešne tak zavŕšil svoj kariérny postup, ktorý začal jeho vstupom do Ancienne Mutuelle v roku 1958.

Nové medzinárodné meno AXA začala poisťovňa Mutuelles Unies používať až v roku 1985. V druhej polovici 80.-tych a v 90.-tych rokoch pokračovala AXA v úspešných akvizíciách ďalších poisťovní. V roku 1994 AXA poisťovňa spustila prvú medzinárodnú reklamnú kampaň. V tomto roku tiež založila spoločnosť AXA Asset Management Europe zaoberajúcu sa správou aktív v Európe. Druhá polovica 90.-tych rokov a najmä rok 1999 sa niesol v znamení vstupu AXA na ázijské a americké trhy. Nové tisícročie bolo zamerané na rozvoj bankovej časti skupiny AXA, ktorá sa napĺňala vďaka kúpe podielov niekoľkých bánk. V roku 2006 bola dokončená kúpa finančnej skupiny Winterthur.AXA poisťovňa na Slovensku

Finančná skupina AXA vstúpila na stredoeurópsky trh kúpou Winterthur Group, ktorú uzavrela v decembri 2006. Od roku 2007 začala pôsobiť v Českej republike aj na Slovensku. V roku 2007 od Winterthur prevzala aktivity doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS) a dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Na trh neživotného poistenia vstúpila AXA poisťovňa v novembri 2008. Prvými ponúkanými produktami boli povinné zmluvné poistenie automobilov (PZP), havarijné poistenie automobilov a poistenie domácnosti. V roku 2020 predala AXA pojišťovna svoju Slovenskú vetvu UNIQA poisťovni. Do konca roku 2021 sa celý proces začlenenia dokončí a pôsobenie značky AXA na Slovensku sa formálne ukončí.
 


Základné údaje


Obchodná firma: AXA pojišťovna a.s. je členom skupiny UNIQA Insurance Group
Sídlo: Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
Kontaktná adresa: Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
Akcionár: UNIQA poisťovňa a.s.

Generálne riaditeľstvo:

AXA poisťovňa a.s.
Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava
Tel: 02 / 2929 2929

Uniqa poisťovňa

Napíšte nám

info@uniqa.sk

Zavolajte nám

+421 232 600 100

Adresa

Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava

Webová stránka

www.uniqa.sk