Uniqa poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie

Pre povinné zmluvné poistenie v Uniqa poisťovni platia nasledujúce faktory:

  • bonus až do výšky 50% všetkým klientom, ktorí počas uplynulých 24 mesiacov nespôsobili dopravnú nehodu
  • poistná udalosť, ktorá nastala ako prvá počas doby trvania poistnej zmluvy PZP, nemá vplyv na bonus
  • s PZP získava klient zdarma aj asistenčné služby ako doplnenie vyčerpaného paliva, výmena kolesa alebo otvorenie uzamknutého vozidla
  • novou službou je bezplatný transport nepojazdného vozidla do servisu, ktorý si klient sám vyberie

Poistné limity krytia pre PZP

Uniqa poisťovňa pre rok 2011 ponúka svoje povinné zmluvné poistenie (PZP) s limitom krytia vo výške 5,24 mil. € pri škode na zdraví i usmrtení a 1,05 mil. € pri škode na majetku.i ušlom zis­ku.

Aistenčné služby Uniqa Assistance

Súčasťou PZP sú aj bohaté asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE, ktoré sú dostupné na Slovensku na tel. čísle +421/2/ 582 52 188. Asistenčná služba ponúka aj možnosť rozšírenej asistencie, ktorá vyjde iba na 1 euro mesačne (vozidlá do 3,5 tony). V rámci tejto rozšírenej asistencie získava klient okrem iných výhod napr. aj nárok na náhradné vozidlo až na 5 dní.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 13

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

  • Krasovského 3986/15
    851 01 Bratislava
  • +421 232 600 100
  • www.uniqa.sk