Dopravná nehoda

Čo robiť, ak som mal dopravnú nehodu?

Vytlačte si Záznam o dopravnej nehode, ktorý ste povinní vyplniť spolu s ostatnými účastníkmi nehody. Podľa okolností postupujte nasledovne:

Políciu je nutné privolať v nasledujúcich prípadoch:

  • ak je Váš odhad vzniknutej škody väčší ako 3983 EUR
  • ak bol pri dopravnej nehode niekto zranený
  • ak bola spôsobená škoda tretej osobe (napr. poškodené dopravné značenie, budova, verejné osvetlenie)
  • ak vinník neuznal svoju vinu
 

Ako postupovať, ak ste boli poškodení

Ak škodca (vinník) neuznal svoju vinu, zavolajte Políciu, nech rozhodne. Vyhnete sa tak nepríjemnej situácii, ak škodca nenahlási poistnú udalosť vo svojej poisťovni.

Ak škodca (vinník) uznal svoju vinu a škoda podľa Vášho odhadu nepresahuje 3983 EUR, nedošlo k zraneniu, alebo nebola spôsobená škoda tretej osobe, vymeňte si s vinníkom nasledujúce údaje:

  • číslo zmluvy povinného zmluvného poistenia
  • meno, telefónne číslo, adresa vodiča a majiteľa vozidla
  • značka a typ vozidla, evidenčné číslo vozidla
 

Dohliadnite, aby vinník doručil hlásenie o poistnej udalosti do poisťovne, v ktorej má uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Ak nie ste povinný volať Políciu, musíte sa s vinníkom nehody dohodnúť.

Odporúčame Vám stiahnuť a vytlačiť si Záznam o dopravnej nehode, ktorý uložte vo svojom vozidle. Záznam pri nehode vyplňte a dajte podpísať vinníkovi. Na tento účel môžete použiť aj čistý list papiera, na ktorom zaznamenáte vzájomnú dohodu a spolu s vinníkom ju podpíšte.

Na pobočke poisťovne, v ktorej je vinník poistený, čo najskôr odovzdajte Vami vyplnené Hlásenie poistnej udalosti poškodeného.

Platnosť poistenia účastníkov nehody podľa evidenčného čísla môžete skontrolovať kliknutím na: platnosť zmluvy

Ako postupovať, ak ste spôsobili nehodu vy

Ak je odhad vzniknutej škody nižší ako 3983 EUR, nedošlo k zraneniu, nebola spôsobená škoda tretej osobe, a ste si vedomí svojej viny, nie je nutné volať Políciu.

Vymeňte si s poškodeným nasledujúce údaje:

  • číslo zmluvy povinného zmluvného poistenia
  • meno, telefónne číslo, adresa vodiča a majiteľa vozidla
  • značka a typ vozidla, evidenčné číslo vozidla
 

Na pobočke Vašej poisťovne odovzdajte Vami vyplnené Hlásenie poistnej udalosti škodcu . Ak sa nehoda stala na území Slovenskej republiky, urobte tak do 15 dní. Ak sa nehoda stala v zahraničí, odovzdajte hlásenie do 30 dní odo dňa nehody. Tým ste si splnili Vašu zákonnú povinnosť, ďalšia spolupráca s poisťovňou zvyčajne nie je potrebná.

Ak potrebujete akúkoľvek pomoc, napríklad pri nehode v zahraničí, volajte ASISTENČNÚ SLUŽBU poisťovne, v ktorej máte uzavretú zmluvu. Kontakty na jednotlivé asistenčné služby poisťovní nájdete v sekcii Kontaktné údaje

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 12