Základom je PZP

Nepreplácajte na PZP, porovnajte si jednotlivé ponuky a nájdite tú najvýhodnejšiu.

Nepreplácajte na PZP

Ktoré doklady v aute musíte mať?

Doklady v aute

Pri šoférovaní po slovenských cestách sa ako vodič musíte pri kontrole preukázať hneď niekoľkými dokladmi. Viete, ktoré dokumenty musíte predložiť polícii pri cestnej kontrole? Pripravili sme pre vás zoznam nevyhnutných dokumentov pre jazdu v aute.

Povinné doklady podľa zákona o cestnej premávke

Podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov patrí medzi základné povinnosti vodiča mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom. 

Na území Slovenskej republiky potrebujete tieto doklady na vedenie a premávku vozidla:

 • vodičský preukaz,

 • osvedčenie o evidencii, technické osvedčenie vozidla alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine,

 • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

 • doklad o vykonaní technickej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,

 • doklad o vykonaní emisnej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,

 • doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič vozidla podlieha,

 • povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, ak sú tieto užívané iným, než zvyčajným spôsobom,

 • iné doklady ustanovené osobitným predpisom (napríklad zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej preprave, § 12 zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov).

Vodičský preukaz

Pri tomto doklade snáď ani nie je čo dodať. Vodičský preukaz je základný dokument, bez ktorého ani nerozmýšľajte o tom, že by ste si sadli za volant. Nikde a za žiadnych okolností. Samozrejme, môžete viesť len také vozidlo, na aké máte vodičské oprávnenie. 

Osvedčenie o evidencii vozidla

Medzi povinné doklady v aute patrí aj osvedčenie o evidencii, technické osvedčenie vozidla alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine. Osvedčenie o evidencii oprávňuje prevádzkovať vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách. Je rozdelené do dvoch častí - časť I je malá plastová kartička, časť II je známa ako “veľký techničák”, papierový hárok vo formáte A4. 

Pri kontrole musíte mať pri sebe časť I, podľa zákona č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke dokonca papierovú časť II v aute ani nesmiete mať. Jedinou výnimkou je čas, kedy máte k dispozícii len časť II a ešte vám nebola doručená časť I, čo je doba najviac 30 dní.

K čomu slúži zelená karta a prečo bielu už nepotrebujete?

Slovenským vodičom povinnosť preukazovať pri policajnej kontrole zelenú a bielu kartu. skončila v októbri 2019. Vodiči tak už nemusia nosiť dve karty, ale iba jednu. Na čo všetko slúži zelená karta a prečo je potrebná?

Celý článok >

Potvrdenie o PZP

Medzi povinné doklady v aute patrí aj doklad preukazujúci uzatvorenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP), tzv. zelená karta. Ešte pred pár rokmi potrebovali vodiči dva doklady - biela karta potvrdzovala zaplatené PZP na Slovensku a zelená karta v zahraničí. Od 1. októbra 2019 však na preukazovanie stačí jeden doklad - zelená karta, a to bez ohľadu na to, či sa nachádzate na Slovensku alebo v zahraničí. Doklad o uzatvorení PZP musíte mať pri sebe nielen v prípade kontroly, aj dopravnej nehody.     

Povinné zmluvné poistenie

Doklady o vykonaní technickej a emisnej kontroly 

K povinným dokladom v aute radíme aj doklady o vykonaní technickej a emisnej kontroly, ak takýmto kontrolám podlieha. Technická a emisná kontrola musí byť, samozrejme, platná. 

Technickou kontrolou sa zisťuje stav vozidla a jeho spôsobilosť na bezpečnú jazdu na cestných komunikáciách. Vozidlo sa musí podrobiť technickej kontrole každý jeden až štyri roky. 

V rámci emisnej kontroly sa posudzuje stav motora a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch. Meraním sa zisťuje, či sú dodržané emisné limity motora. Výsledky tohto merania a to, či je vozidlo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, musíte vedieť pri kontrole preukázať. 

Kde si vyzdvihnúť malý technický preukaz?

Pre občanov Slovenskej republiky vstúpila 1. decembra 2019 do účinnosti novela zákona o cestnej premávke. Vďaka nej nemusia navštevovať dopravný inšpektorát. Všetko si vedia vybaviť z pohodlia domova s tým, že tabuľky EČV a malý a veľký technický preukaz im budú zaslané kuriérom priamo na adresu.Výhodou elektronického vybavenia dokladov k vozidlu je aj to, že poplatky  polovičné. Okrem času tak šetríte aj financie. Zasielanie malého technického preukazu nie je žiadnou novinkou. Tento proces funguje už od roku 2010. Zmena však nastala najmä v zasielaní veľkého technického preukazu, ktorý sa dostával priamo na dopravnom inšpektoráte pri prihlasovaní vozidla.

Doklady od lekára

Ak takejto povinnosti ako vodič vozidla podliehate, musíte mať so sebou aj doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti. Tieto doklady sa vzťahujú na špecifické skupiny vodičov, spravidla na vodičov nákladných vozidiel a vodičov nad 65 rokov:

Doklad o zdravotnej spôsobilosti potrebujú vodiči:

 • skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,

 • vo veku nad 65 rokov.

 

Doklad o psychickej spôsobilosti sa týka vodičov:

 • skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,

 • vo veku nad 65 rokov

 • vodičov z povolania.

Iné doklady

Podľa potreby môžu medzi povinné doklady v aute patriť aj iné potvrdenia. Môžu to byť napríklad: 

 • povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, ak sú tieto užívané iným, než zvyčajným spôsobom,

 • iné špecifické doklady ustanovené osobitným predpisom.

 

Ďalšie doklady

Okrem dokladov podľa zákona o cestnej premávke by ste mali mať so sebou aj ďalšie doklady, konkrétne:

Občiansky preukaz

Hoci zákon o cestnej premávke neuvádza občiansky preukaz medzi povinnými dokladmi, policajt má v rámci plnenia úloh policajného zboru oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti. 

Formulár o dopravnej nehode

Doklady však nemusíte mať pri sebe iba pre prípad cestnej kontroly. Budete ich potrebovať aj vtedy, ak dôjde ku škodovej udalosti, pri ktorej nemusíte volať políciu. Máte totiž povinnosť druhému vodičovi preukázať platnosť vašej poistky a prípadne aj iné údaje k vášmu vozidlu.

Účastníci nehody sú povinní vyplniť tlačivo Správa o nehode, ktoré obsahuje všetky údaje potrebné na nahlásenie škody v poisťovni. Toto tlačivo by ste mali mať pre prípad potreby tiež vždy v aute. Môžete si ho stiahnuť jednoducho aj online. 

Ako prebieha nahlásenie škodovej udalosti

Škoda na aute môže vzniknúť viacerými spôsobmi. Niekedy je zapríčinená vlastnou vinou, inokedy vinou inej osoby. Riešenie škodovej udalosti sa môže zdať na prvý pohľad komplikované a náročné, a to najmä vtedy, keď neviete, ako správne na to. Komplikácie sa však dajú vyriešiť pomerne ľahko. Pre zjednodušenie celého procesu sme si pre vás pripravili základné kroky, ktoré nesmiete vynechať.

Celý článok >

Čo vám bez dokladov hrozí? 

Nosenie povinných dokladov určite nepodceňujte a ideálne pred každou jazdou si ich skontrolujte. Ak vás totiž zastaví policajná hliadka a zabudli ste si doklady, hrozí vám pokuta od 30 až do 100 eur. 

Môžete mať doklady trvalo v aute?

Niektorí ľudia majú doklady od vozidla trvalo odložené v aute. Chcú sa tak vyhnúť riziku, že ich pred jazdou zabudnú doma. Podstupujú však pritom iné riziká - napríklad to, že v prípade krádeže auta alebo neočakávanej udalosti ako požiar o tieto doklady prídu. 

Tento prístup však navyše nie je ani v súlade so zákonom č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, v ktorom sa uvádza, že doklady vozidla sa nesmú uchovávať vo vozidle, ak sa v ňom jeho vodič nezdržuje. Týka sa to tak oboch častí osvedčenia o evidencii vozidla, ako aj technického osvedčenia vozidla, ak ním vozidlo disponuje. Toto ustanovenie sa týka nielen osobných automobilov, ale aj úžitkových vozidiel a motocyklov. Zákon však špecificky neustanovuje, či môžete vo vozidle počas svojej neprítomnosti uchovávať iné doklady, napríklad zelenú kartu. 

Porovnajte si jednotlivé ponuky PZP

Hľadáte ideálne PZP pre vaše vozidlo? Naša online kalkulačka vám prehľadne zoradí ponuky povinného zmluvného poistenia od mnohých poisťovní. Už za pár sekúnd si môžete vyberať PZP z našej širokej ponuky a vypočítať si o koľko menej môžete platiť za vaše PZP.

Porovnať ceny PZP

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 9