AXA je medzinárodne rozšírená banková a poisťovacia skupina francúzskeho pôvodu so sídlom v Paríži. Jedná sa o konglomerát samostatne fungujúcich poisťovní, ktoré tak môžu ľahko napĺňať právne predpisy jednotlivých krajín.

Táto časť obsahuje všeobecné poistné podmienky a dôležité zmluvné dokumenty. Kompletná zmluvná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke poisťovne tu.

Poistenie cesty mimo SKPoistenie cesty po SK


Archív