AXA - Dôležité zmluvné dokumenty a všeobecné poistné podmienkyAXA je medzinárodne rozšírená banková a poisťovacia skupina francúzskeho pôvodu so sídlom v Paríži. Jedná sa o konglomerát samostatne fungujúcich poisťovní, ktoré tak môžu ľahko napĺňať právne predpisy jednotlivých krajín.
Táto časť obsahuje všeobecné poistné podmienky a dôležité zmluvné dokumenty. Kompletná zmluvná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke poisťovne tu.

Poistenie cesty po SK

  • Zhrnutie limitov a rozsahu krytia
  • Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia
  • IPID pre cesty po SK
  • Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov pri uzavretí poistenia
  • Informačné memorandumo spracovaní osobných údajov v súvislosti so zjednaním poistenia
  • Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s marketingovou komunikáciou
  • Informácie o uzavretí poistnej zmluvy na diaľku

  • Archív

    Hodnotenie článku:  
    Počet hlasov: 16

    Výhody portálu

    • Okamžitá platnosť poistenia
    • Aktuálne sadzby
    • Ponuky poisťovní
    • Možnosť online platby
    • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
    • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením