AXA - Dôležité zmluvné dokumenty a všeobecné poistné podmienkyAXA je medzinárodne rozšírená banková a poisťovacia skupina francúzskeho pôvodu so sídlom v Paríži. Jedná sa o konglomerát samostatne fungujúcich poisťovní, ktoré tak môžu ľahko napĺňať právne predpisy jednotlivých krajín.
Táto časť obsahuje všeobecné poistné podmienky a dôležité zmluvné dokumenty. Kompletná zmluvná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke poisťovne tu.

Archiv

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 4

Výhody portálu

  • Okamžitá platnosť poistenia
  • Aktuálne sadzby
  • Všetky poisťovne
  • Možnosť online platby
  • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
  • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením