AXA - Dôležité zmluvné dokumenty a všeobecné poistné podmienkyAXA je medzinárodne rozšírená banková a poisťovacia skupina francúzskeho pôvodu so sídlom v Paríži. Jedná sa o konglomerát samostatne fungujúcich poisťovní, ktoré tak môžu ľahko napĺňať právne predpisy jednotlivých krajín.
Táto časť obsahuje všeobecné poistné podmienky a dôležité zmluvné dokumenty. Kompletná zmluvná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke poisťovne tu.

Poistenie cesty po SK

 • Zhrnutie limitov a rozsahu krytia
 • Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia
 • IPID pre cesty po SK
 • Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov pri uzavretí poistenia
 • Informačné memorandumo spracovaní osobných údajov v súvislosti so zjednaním poistenia
 • Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s marketingovou komunikáciou
 • Informácie o uzavretí poistnej zmluvy na diaľku

 • Archív

  Hodnotenie článku:  
  Počet hlasov: 18

  Výhody portálu

  • Okamžitá platnosť poistenia
  • Aktuálne sadzby
  • Ponuky poisťovní
  • Možnosť online platby
  • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
  • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením