Komunálna poisťovňa je aktívna na slovenskom poisťovníckom trhu už od roku 1994. Od roku 2001 je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny Vienna Insurance Group. Zameriava sa na rôzne typy poistenia, od životného cez poistenia motorových vozidiel až po cestovné poistenia.


Informácie o cestovnom poistení

Cestovné poistenie Komunálnej poisťovne sa poskytuje v dvoch základných variantoch – Tuzemské a Zahraničie. V prvom prípade (Tuzemské) ide o cestovné poistenie v rámci Slovenskej republiky. Liečebné náklady sú pri cestovaní po Slovenskej republike hradené z povinného zdravotného poistenia, preto v tomto type cestovného poistenia nie sú zahrnuté. Všetky ostatné pripoistenia sú rozdelené do troch variantov:

  • Základný balík obsahuje poistenie batožiny a zodpovednosti za škodu, poistenie trvalých následkov a smrti následkom úrazu.

  • V balíku Štandard Plus nájdete aj poistenie storna zájazdu a nečerpaných služieb.

  • Balík Komplet zahŕňa aj zásah Horskej záchrannej služby.

Zahraničné cestovné poistenie Komunálnej poisťovne (variant Zahraničie) nie je rozdelené do žiadnych predpripravených balíkov poistenia. Vyberiete si len tie poistenia a pripoistenia, o ktoré máte záujem. Priamo úmerne s tým, koľko položiek sa rozhodnete poistiť (a akých), vzrastá aj cena poistného. To znamená, že ak vám postačí len samotné poistenie liečebných nákladov, nič vám nebráni vybrať si len to. Ďalšie položky, ako je poistenie batožiny, úrazové poistenie (v dvoch variantoch – trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu), poistenie zodpovednosti za škodu si môžete vybrať v akejkoľvek kombinácii. Pripoistiť sa dá aj manuálna práca, zimné športy, rizikové športy, organizované športy a športové súťaže.


Ako sa dá cestovné poistenie uzatvoriť?

Obligátnou možnosťou je návšteva pobočky a uzatvorenie cestovného poistenia osobne. Druhou, pravdepodobne preferovanejšou, možnosťou je uzatvorenie cestovného poistenia online. Pomocou online formulára si nakombinujete pripoistenia, ktoré potrebujete. Zobrazí sa vám výsledná cena (závisí aj od obdobia, na ktoré poistenie potrebujete) a celé poistenie je pripravené na uzavretie.


Ak sa stále neviete rozhodnúť, ktoré cestovné poistenie je vás to najvýhodnejšie, využite našu online kalkulačku.

V súvislosti s cestovaním, je rozumné pokryť všetky riziká, ktoré sa vám môžu pritrafiť. Myslite preto na cestovné poistenie, vďaka ktorému budete pripravení na všetky nepredvídateľné udalosti vrátane lekárskeho ošetrenia či straty batožiny. Cestujte s väčším pocitom bezpečia vďaka uzatvorenému cestovnému poisteniu.