Amslico poisťovňa – Alico operovala na Slovenskom trhu už od roku 1995. Patrila medzi obľúbené poisťovnícke spoločnosti, od roku 2010 spadá pod poisťovňu MetLife, čím sa vytvorila spoločnosť MetLife Amslico. V roku 2015 ďalšími organizačnými zmenami vznikla poisťovňa MetLife. Zákazníkov pôvodnej poisťovne Amslico alebo MetLife Amslico sa to nijako nedotklo, poistné zmluvy ostali v plnej platnosti.


Informácie o cestovnom poistení

Cestovné poistenie MetLife si zachováva identické parametre, aké malo cestovné poistenie MetLife. Podľa územnej platnosti je rozdelené do variantov Európa + Stredomorie a Svet. Poistenie ako také je rozdelené do troch balíkov – Silver, Gold a Platinum. V balíku Silver nájdete poistenie liečebných nákladov a súvisiacich výdavkov, poistenie smrti následkom úrazu, poistenie trvalej invalidity, poistenie núdzovej evakuácie, repatriácie pozostatkov a zodpovednosti za škodu. Samozrejmosťou sú asistenčné služby.

Balík Gold pridáva núdzové vycestovanie člena rodiny, poistenie batožiny (strata, krádež a poškodenie), omeškanie batožiny, poistenie osobných dokladov (strata, krádež a poškodenie) a poistenie nákladov v prípade poruchy automobilu. Balík Platinum obsahuje aj poistenie zrušenia a prerušenia cesty.

Cestovné poistenie MetLife ponúka aj dve pripoistenia – Extrémny šport a Služobná cesta. V tom prvom nájdete pripoistenia vodných, zimných, leteckých a iných rizikových športov. Služobná cesta je pre tých, ktorí cestujú do zahraničia pre potreby obchodu alebo kvôli aktivitám spojených s výkonom povolania.


Ako sa dá cestovné poistenie uzavrieť?

Jednou z možností, ako cestovné poistenie MetLife (niekdajšie cestovné poistenie MetLife) uzavrieť, je návšteva pobočky poisťovne. Druhá možnosť je prostredníctvom online formulára, v ktorom si klasicky zvolíte rozsah poistného krytia, prípadne pripoistenia a nadštandardné krytie, vyplníte informácie o poistených a po zaplatení je poistenie platné.

Ak sa stále neviete rozhodnúť, ktoré cestovné poistenie je pre vás to najvýhodnejšie, využite  našu online kalkulačku.

V súvislosti s cestovaním, je rozumné pokryť všetky riziká, ktoré sa vám môžu pritrafiť. Myslite preto na cestovné poistenie, vďaka ktorému budete pripravení na všetky nepredvídateľné udalosti vrátane lekárskeho ošetrenia či straty batožiny. Cestujte s väčším pocitom bezpečia vďaka uzatvorenému cestovnému poisteniu.