Poisťovňa Union bola založená v roku 1992 a radí sa medzi najskúsenejšie poisťovne u nás. Rozsah jej služieb je naozaj široký – rôzne typy životného, neživotného a dokonca zdravotného poistenia. Od roku 1997 je dcérskou spoločnosťou holandskej skupiny Achmea B.V.


Informácie o cestovnom poistení

Cestovné poistenie Union je tradične možné uzavrieť v dvoch variantoch – krátkodobo a celoročne. Krátkodobé poistenie ponúka ako základ neobmedzené krytie liečebných nákladov a ďalší rozsah poistenia si môžete vybrať sami. Platí aj na území Slovenskej republiky a poistenie zimných športov je zahrnutý už v základnom balíku. Dá sa tak využiť aj na zimnú dovolenku na horách.


Celoročné cestovné poistenie Union je rozdelené do štyroch balíkoch: Klasik, Komfort, Komfort Storno a Plus 180 dní. Tieto balíky sa klasicky líšia rozsahom poistných služieb. V balíku Klasik sú len liečebné náklady, asistenčné služby a technická pomoc pri záchrannej akcii. Komfort pridáva poistenie zodpovednosti za škodu, batožiny, úrazu, poistenie nákladov nepojazdného vozidla a meškania hromadného dopravného prostriedku. Ak chcete poistenie storno poplatkov pri objednaných službách, potrebujete Komfort Storno. No a balík Plus 180 dní je pre tých, ktorí chcú stráviť v zahraničí dlhší čas. Pri prvých troch balíkoch je maximálna možná doba jedného vycestovania 45 dní. Pri Plus 180 dní je to, ako už názov napovedá, 180 dní.


Ako sa dá cestovné poistenie uzavrieť?

Cestovné poistenie Union sa dá uzavrieť širokou škálou spôsobov. Okrem (v dnešnej dobe už tradičného) online spôsobu a osobnej návštevy na pobočke, ponúka poisťovňa pri krátkodobom vycestovaní aj možnosť poistenia prostredníctvom aplikácie na smartfóne, telefonicky, alebo prostredníctvom SMS správy (ako jedna z dvoch poisťovní na slovenskom trhu). Pri celoročnom poistení odpadá možnosť SMS poistenia. Ak sa stále neviete rozhodnúť, ktoré cestovné poistenie je pre vás to najvýhodnejšie, využite  našu online kalkulačku.

V súvislosti s cestovaním, je rozumné pokryť všetky riziká, ktoré sa vám môžu pritrafiť. Myslite preto na cestovné poistenie, vďaka ktorému budete pripravení na všetky nepredvídateľné udalosti vrátane lekárskeho ošetrenia či straty batožiny. Cestujte s väčším pocitom bezpečia vďaka uzatvorenému cestovnému poisteniu.