Československá obchodná banka (ČSOB) poskytuje okrem iných služieb so svojho širokého portfólia aj cestovné poistenie. Toto poistenie sa neviaže na iné služby poskytované bankou, je určené pre všetkých.


ČSOB - logo

Informácie o cestovnom poistení

Cestovné poistenie ČSOB môže byť buď krátkodobé alebo dlhodobé. Krátkodobé je vhodné pre jednorazovú cestu, dlhodobé sa oplatí, ak počas roka cestujeme do zahraničia častejšie, prípadne sa chystáme odcestovať na dlhšie časové obdobie. Je výhodnejšie, ak odchádzate do zahraničia na viac ako 10 dní. Pri cestovnom poistení ČSOB si môžete vybrať z troch poistných balíkov – Optimálny, Prémiový a Pre náročných.

V základnom balíku – Optimálny – nájdete iba poistenie liečebných nákladov a asistenčné služby. Individuálne sa ale dá aj k tomuto základnému balíku pripoistiť batožinu a nepojazdné vozidlo. Ak chcete alebo potrebujete viac, budete musieť zvoliť Prémiový balík. V ňom nájdete aj úrazové poistenie, poistenie batožiny do 500 € a poistenie nepojazdného vozidla. To všetko nájdete aj v balíku Pre náročných, ktorý ale navyše obsahuje aj poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie batožiny až do 1000 €.


Ako cestovné poistenie uzatvoriť

Poistenie môžete uzatvoriť osobne, ale jednoduchšie je to prostredníctvom online formulára, ktorý nájdete na stránkach ČSOB. Vyberiete si, či chcete krátkodobé alebo dlhodobé cestovné poistenie, počet osôb, termín vycestovania, typ cesty, dopravný prostriedok. Na základe týchto informácii sa vám vyráta cena jednotlivých balíkov. V druhom kroku vložíte potrebné osobné údaje a cestovné poistenie ČSOB je pripravené na uzatvorenie. Plne platné je už 3 hodiny po uzatvorení.

Ak sa stále neviete rozhodnúť, ktoré cestovné poistenie je vás to najvýhodnejšie,  využite  našu online kalkulačku.

V súvislosti s cestovaním, je rozumné pokryť všetky riziká, ktoré sa vám môžu pritrafiť. Myslite preto na cestovné poistenie, vďaka ktorému budete pripravení na všetky nepredvídateľné udalosti vrátane lekárskeho ošetrenia či straty batožiny. Cestujte s väčším pocitom bezpečia vďaka uzatvorenému cestovnému poisteniu.