Poisťovňa QBE Insurance pôsobí na Slovensku od roku 1999, kedy vstúpila na slovenský trh odkúpením Slovenskej investičnej poisťovne. V roku 2009 je po organizačných zmenách premenovaná na QBE Insurance (Europe) Limited. V roku 2016 prebrala portfólio poisťovne QBE Insurance spoločnosť Colonnade Insurance S.A. Cestovné poistenie QBE Insurance už je tak pod kompetenciou novej spoločnosti.

Informácie o cestovnom poistení

Cestovné poistenie Colonnade Insurance (predtým cestovné poistenie QBE Insurance) sa orientuje na poistenie pracovných služobných ciest. Podľa informácii poisťovne je zo Slovenska uskutočnených ročne 400 000 zahra­ničných služobných ciest. Priemerne trvajú 4 dni a smerujú najmä do Česka, Nemecka, Holandska, Španielska a Veľkej Británie. Práve na tieto cesty sa orientuje poisťovňa Colonnade Insurance. Poistenie je celoročné a počas poisteného obdobia je možné vycestovať toľkokrát, koľko potrebujete. Zahŕňa poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu. K dispozícii sú neustále asistenčné služby Europ Assistance. Toto firemné cestovné poistenie je daňovo odpočítateľná položka, to znamená, že ju môžete zahrnúť do nákladov firmy.


Ako sa dá cestovné poistenie uzavrieť?

Keďže poisťovňa Colonnade Insurance plynulo prevzala portfólio QBE, cestovné poistenie môžete uzavrieť na rovnakých pobočkách, ako ste uzatvárali cestovné poistenie QBE Insurance. Dokonca aj pri e-mailových kontaktoch pracovníkov sa zmenila len prípona za zavináčom – z sk.qbe.com na collonade.sk. Ak ste teda mali uzatvorené cestovné poistenie QBE Insurance, pokojne môžete komunikovať s rovnakými ľuďmi na rovnakých pobočkách. Poisťovňa Colonnade Insurance neponúka na svojich stránkach možnosť uzatvorenia cestovného poistenia online spôsobom.

Ak sa stále neviete rozhodnúť, ktoré cestovné poistenie je pre vás to najvýhodnejšie, využite  našu online kalkulačku.

V súvislosti s cestovaním, je rozumné pokryť všetky riziká, ktoré sa vám môžu pritrafiť. Myslite preto na cestovné poistenie, vďaka ktorému budete pripravení na všetky nepredvídateľné udalosti vrátane lekárskeho ošetrenia či straty batožiny. Cestujte s väčším pocitom bezpečia vďaka uzatvorenému cestovnému poisteniu.