MetLife poisťovňa

Poisťovňa MetLife je na našom poistnom trhu od roku 1995. Jej pôsobenie sa vyznačuje konzervatívnym charakterom. Už dlhodobo patrí medzi poisťovne, ktoré si vďaka svojej hospodárskej politike v poisťovníctve zabezpečujú stabilne vysoký výnos. Samozrejmosťou je plnenie si záväzkov poisťovne voči svojim klientom.

V roku 2010 zahájila spoločnosť MetLife 15. rok operácií na našom poistnom trhu. Počas tohto bola jej činnosť sprevádzaná viac ako profesionálnym prístupom ku klientom, finančnou istotou, vysokou kvalitou, finančnou disciplínou a širokým spektrom poskytovaných služieb.

Základné údaje

Obchodná firma:   MetLife Europe d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo:   Pribinova 10 811 09 Bratislava
Kontaktná adresa:   Pribinova 10 811 09 Bratislava
Akcionár:   MetLife Europe d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Generálne riaditeľstvo:

MetLife Europe d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Pribinova 10
811 09 Bratislava
Tel: 02 5936 3111, +421 2 593 63 111 (zo zahraničia)


Spočítať
ceny

MetLife Europe d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

  • Pribinova 10
    811 09 Bratislava
  • 02 5936 3111, +421 2 593 63 111 (zo zahraničia)
  • www.metlife.sk