Porovnajte ponuku jednotlivých poisťovní
a vyberte si najvýhodnejšiu

Amslico poisťovňa – Alico

Amslico poisťovňa

Poisťovňa MetLife Amslico je na našom poistnom trhu od roku 1995. Jej pôsobenie sa vyznačuje konzervatívnym charakterom. Už dlhodobo patrí medzi poisťovne, ktoré si vďaka svojej hospodárskej politike v poisťovníctve zabezpečujú stabilne vysoký výnos. Samozrejmosťou je plnenie si záväzkov poisťovne voči svojim klientom.

V roku 2010 zahájila spoločnosť MetLife Amslico 15. rok operácií na našom poistnom trhu. Počas tohto bola jej činnosť sprevádzaná viac ako profesionálnym prístupom ku klientom, finančnou istotou, vysokou kvalitou, finančnou disciplínou a širokým spektrom poskytovaných služieb.

PZP porovnanie

Kontakty Amslico