História Komunálnej poisťovne

Komunálna poisťovňa vznikla v Žiline v roku 1993. Od roku 1994 na trhu poistenia pôsobí ako univerzálna poisťovňa. Koncom roka 1994 sa presídlila do Banskej Bystrice.

Vstup Vienna Insurance Group

Komunálna poisťovňa sa súčasťou finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group stala v roku 2001. Vienna Insurance Group má viac ako 180 ročnú históriu a vyše 18.000 zamestnancov v 18 krajinách prevažne strednej a východnej Európy. Vstup Vienna Insurance Group sa v nasledujúcich rokoch odrazil na výraznom náraste obchodných aktivít.

V roku 2009 sa zlúčila s prevažne životnou poisťovňou Kontinuita, ktorá tiež patrila do skupiny VIG. V roku 2010 boli súčasťou skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku aj Kooperativa poisťovňa (od roku 1990) a Poisťovňa Slovenskej sporiteľne (od roku 2008).

Komunálna poisťovňa na Slovensku

Komunálna poisťovňa od roku 2004 sídli v Bratislave. Od mája 2007 používa obchodný názov KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Trhový podiel Komunálnej poisťovne na slovenskom poistnom trhu dosahuje približne 7 percent čo znamená 4.-té miesto. Má približne 60 pobočiek po celom Slovensku na ktorých pracuje vyše 300 zamestnancov. Ako univerzálna poisťovňa ponúka klientom rôzne druhy poistení vrátane poistenia majetku občanov i firiem, povinného zmluvného poistenia PZP a havarijného poistenia AUTO BONUS.

Základné údaje

Obchodná firma:   Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Sídlo:   Štefánikova 17 811 05 Bratislava
Kontaktná adresa:   Štefánikova 17 811 05 Bratislava
Akcionár:   Komunálna poisťovňa a.s.

Generálne riaditeľstvo:

Komunálna poisťovňa
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
Tel: 0800 112 222


Spočítať
ceny