Komunálna poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie

KOMUNÁLNA poisťovňa vstúpila na trh povinného zmluvného poistenia PZP v roku 2001. Pri výpočte ceny PZP zohľadňuje najmä:

  • objem motora automobilu
  • výkon motora
  • vek majiteľa
  • miesto registrácie vozidla

Hlavným faktorom pri stanovení ceny PZP v Komunálnej poisťovni je objem motora. Najvýhodnejšiu zákonnú poistku získajú klienti nad 30 rokov. V rámci uzatvoreného PZP získava vodič zadarmo úrazové poistenie posádky auta (vrátane vodiča) do výšky 3320 eur a poistenie vozidla proti živelným rizikám.

Ďalšími výhodami sú:

  • zľava až 60% za ročný spôsob platby a ďalšie zľavy na základe už uzatvorených poistných zmlúv
  • asistenčné služby zdarma na území celej Európy
  • základné krytie na Slovensku 500 eur, v zahraničí 1000 eur ročne

Klient Komunálnej poisťovne môže pre rok 2011 získať bonusovú zľavu až do výšky 60%, zľavu za ročnú platbu vo výške 3% a zľavu za inú zmluvu v poisťovni vo výške 5%. Klient tiež može získať aj inú obchodnú zľavu až do výšky 20%. Zvýhodnenú cenu majú aj dôchodcovia nad 70 rokov a zdravotne ťažko postihnuté osoby a to vo výške 50 % zo základného poistného.

Komunálna poisťovňa ponúka svoje povinné zmluvné poistenie (PZP) pod názvom Garant Plus so základným limitom krytia vo výške 5,24 mil. € pri škode na zdraví i usmrtení a 1,05 mil. € pri škode na majetku.i ušlom zisku. Rozšírený limit krytia PZP ponúka pod názvom EuroGarant Plus s poistnou ochranou vo výške 5,24 mil. € pri škode na zdraví i usmrtení a 2,1 mil. € pri škode na majetku.i ušlom zis­ku.

Súčasťou PZP sú aj bohaté asistenčné služby poskytované v spolupráci s asistenčnou službou Global assistance Slovakia. Asistenčné služby Komunálnej poisťovne sú dostupné zo Slovenska na tel. čísle 18118 a zo zahraničia +421 2 6353 2236.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 8