História skupiny Wüstenrot

História nemecko-rakúskej finačnej skupiny Wüstenrot sa začala písať počas dvaciatych rokov 20. storočia. Na začiatku vznikla v Nemecku stavebná sporiteľňa, ktorá bola vôbec prvou v kontinentálnej Európe. Vo svojich začiatkoch v sebe združovala záujemcov o výstavbu bývania, neskôr v 70.-tych rokoch sa jej pôsobnosť rozšírila aj do oblasti poistenia. Jednou z prvých poisťovní je aj Wüstenrot poisťovňa v Rakúsku.

Skupina Wüstenrot na Slovensku

Na Slovenskom trhu sa finančná skupina Wüstenrot udomácnila až po vzniku samostatnej republiky v roku 1993. Prvou spoločnosťou skupiny Wüstenrot na slovenskom trhu bola stavebná sporiteľňa v roku 1993. Neskôr v roku 1998 vstúpila na trh životná poisťovňa skupiny Wüstenrot. V roku 2003 po odkúpení Univerzálnej bankovej poisťovne vstúpila skupina Wüstenrot aj na trh neživotného poistenia. V januári 2004 začala na Slovensku pôsobiť nová Wüstenrot poisťovňa, a. s. s univerzálnou poisťovacou licenciou, ktorá jej umožňuje ponúkať široké portfólio produktov neživotného a životného poistenia.

Wüstenrot poisťovňa na Slovensku

Wüstenrot poisťovňa na Slovensku má jedinečnú organizačnú štruktúru, ktorá nie je zbytočne hierarchická a byrokratická. A také sú aj jej produkty. V oblasti neživotného poistenia ponúka klientom viacero produktov ku ktorým patria aj povinné zmluvné poistenie automobilu, havarijné poistenie automobilu, poistenie finančnej straty SuperGAP, poistenie právnej ochrany, úrazové poistenie posádky automobilu, poistenie bývania, cestovné poistenie alebo poistenie podnikateľov.

Základné údaje

Obchodná firma:   Wüstenrot poisťovňa, a. s.
Sídlo:   Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Kontaktná adresa:   Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Akcionár:   Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Generálne riaditeľstvo:

Wüstenrot poisťovňa, a. s.
Digital Park I
Einsteinova 21
851 01 Bratislava
Tel: 0850 60 60 60, +421 2 3306 8800 (zo zahraničia)


Spočítať
ceny

Wüstenrot poisťovňa

  • Digital Park I, Einsteinova 21
    851 01 Bratislava
  • 0850 60 60 60, +421 2 3306 8800 (zo zahraničia)
  • www.wuestenrot.sk