Wüstenrot poisťovňa - PZP

História nemecko-rakúskej finačnej skupiny Wüstenrot sa začala písať počas dvaciatych rokov 20. storočia.

Povinné zmluvné poistenie

V oblasti neživotného poistenia predstavila Wüstenrot poisťovňa v máji 2004 revolučnú novinku. Ako prvá zaviedla na slovenský trh povinného zmluvného poistenia kategorizáciu automobilov podľa výkonu motora.

Touto inováciou výrazne ovplyvnila aj konkurenciu na slovenskom trhu PZP. Vďaka originálnej filozofii ponúka svojim klientom poistenie PZP pre prívesný vozík už od 9 eur (cena je závislá na aktuálnej sadzbe poistenia).

Stanovenie ceny PZP

  • na výpočet poistného slúžia dve kritéria – výkon motora a vek držiteľa motorového vozidla

  • súčasní klienti, ktorí majú poistenie uzatvorené do 15.10.2010 , majú rovnaké sadzby ako doposiaľ

  • poisťovňa cenovo zvýhodňuje verných klientov, ktorí majú uzavretý niektorý z produktov auto poistenia

  • nižšie sadzby získajú majitelia áut vo veku od 26 rokov

Limity poistného krytia PZP

Wüstenrot poisťovňa ponúka svoje povinné zmluvné poistenie (PZP) s limitom krytia vo výške 5,0 mil. € pri škode na zdraví i usmrtení a 1,0 mil. € pri škode na majetku i ušlom zisku. Ponúka k nemu aj pripoistenie trvalých následkov v dôsledku úrazu a smrti spôsobenej úrazom pod názvom Auto. Pre motoristov je tiež určené poistenie právnej ochrany.

Asistenčné služby Wüstenrot

Súčasťou PZP sú aj bohaté asistenčné služby, ktoré sú dostupné na tel. čísle +421 257 889 3­33. Vo Wüstenrote sú asistenčné služby pre prípad dopravnej nehody, poruchy alebo krádeže na území SR i v zahraničí zadarmo. Nepočujúci klienti môžu v prípade potreby asistenčných služieb komunikovať prostredníctvom SMS správy na telefónne číslo 0911 118 112.

Wüstenrot poisťovňa


Digital Park I, Einsteinova 21
851 01 Bratislava


  • 0850 60 60 60, +421 2 3306 8800 (zo zahraničia)

  • infopoistovna@wuestenrot.sk

Zákonná poistka

Najlepšie ponuky PZP na jednom mieste

Porovnáme vám všetky ponuky povinného zmluvného poistenia na trhu a tú najvýhodnejšiu podľa vašich predstáv môžeme hneď uzavrieť. Jednoducho, rýchlo, lacno.