História spoločnosti Groupama siaha do polovice 19. storočia a pôvodne bola špecializovaná na krytie poľnohospodár­skych rizík. Od 15.11.2022 prestáva prijímať nových klientov a UNION poisťovňa sa stáva novým majiteľom.

Groupama poisťovňa prestáva prijímať nových klientov od 15.11.2022

Pred niekoľkými mesiacmi sa novým majiteľom Groupamy stala Union poisťovňa. Vzhľadom k tomu, že UNION poisťovňa ponúka rovnaké produkty ako Groupama, rozhodla sa, že naďalej bude podporovať len svoje nové produkty od poisťovne Union.


Spoločnosť Groupama tak ukončuje k dátumu 14.11.2022 23:59 akúkoľvek akvizíciu a nebude prijímať žiadnu novú zmluvu. Týka sa to všetkých poistných produktov. Všetky doteraz uzavreté zmluvy však zostávajú naďalej platné a aktívne.


Riešenie poistných udalostí jednotlivých klientov bude naďalej prebiehať štandardným spôsobom a poisťovňa bude vyplácať poistné plnenie, i keď sa škoda stane po spomínanom dátume.História Groupama poisťovne

História spoločnosti Groupama siaha do polovice 19. storočia a pôvodne bola špecializovaná na krytie poľnohospodár­skych rizík.Vznik Groupama poisťovne vo Francúzsku

Začiatkom 19. storočia sa niekoľko poľnohospodárov rozhodlo založiť družstevnú sporiteľňu. Neskôr sa týmto činom inšpirovali ďalší poľnohospodári a podobné sporiteľne vznikli po celom území Francúzska. V roku 1900 bolo založenie poľnohospodárskych družstevných poisťovní (Assurances Mutuelles Agricoles – AMA) schválené zákonom. Tieto družstevné poisťovne sa v roku 1986 združili pod názvom Groupama.


Groupama poisťovňa – míľniky rozvoja

Groupama už v roku 1963 rozšírila svoje pôsobenie aj o poistenie rizík neagrárneho charakteru a čoskoro sa stala obľúbenou u francúzskych obcí. V roku 1972 vstúpila na trh životného poistenie keď založila dcérsku spoločnosť Soravia. Svoje postavenie na francúzskom trhu si významne posilnila v roku 1998, keď sa stala víťazom medzinárodnej súťaže o 4. najväčšiu francúzsku poisťovňu GAN.


Po roku 2000 sa skupina Groupama zamerala na rozšírenie svojej pôsobnosti o zahraničné trhy. V roku 2001 získala povolenie na obchodovanie vo Vietname a v roku 2002 kúpila španielsku spoločnosť Plus Ultra Generales. V roku 2004 vstúpila na trh Číny, v 2006 na trh Turecka a v 2007 na trh Grécka. V roku 2008 sa skupine Groupama podarila kúpa najväčšej rumunskej poisťovne Asiban, tureckej poisťovne Güven a uzatvorenie partnerstva s poisťovňou STAR v Tunisku.Groupama poisťovňa na Slovensku

Na slovenský trh vstúpila skupina Groupama v roku 2008 nepriamo a to kúpou najväčšej maďarskej poisťovne OTP Garancia, ktorá tu mala vlastnú poisťovňu. Groupama poisťovňa na Slovensku ponúka svojim klientom poistné produkty z oblasti poistenia majetku občanov i firiem, úrazového poistenia, cestovného poistenia či povinného zmluvného i havarijného poistenia automobilov.Základné údaje


Obchodná firma: Groupama poisťovňa, a.s.
Sídlo: Miletičova 21 821 08 Bratislava
Kontaktná adresa:   Miletičova 21 821 08 Bratislava
Akcionár: Groupama poisťovňa, a.s.


Generálne riaditeľstvo:

Groupama poisťovňa, a.s.
Miletičova 21
821 08 Bratislava
Tel: 02 2085 4208, +421 2 208 54 208 (zo zahraničia)

Union poisťovňa

Napíšte nám

union@union.sk

Zavolajte nám

0850 111 211, +421 2 2081 1811 (zo zahraničia)

Adresa

Karadžičova 10 813 60 Bratislava

Webová stránka

www.union.sk