Európska cestovná poisťovňa začala svoje pôsobenie na Slovensku v roku 2006 ako Organizačná zložka rakúskej Europäische Reiseversicherung AG, ako jediná špecializovaná poisťovňa na cestovné poistenie na Slovensku.

Jednoducho porovnávajte online

Cestovné poistenie

  • Uzavretie do 2 minút, zľava až 50 %

  • Online porovnanie viacerých ponúk

  • Možnosť uzavrieť i v deň odjazdu

História Európskej cestovnej poisťovne

EURÓPSKA cestovná poisťovňa začala svoje pôsobenie na Slovensku v roku 2006 ako Organizačná zložka rakúskej Europäische Reiseversicherung AG, ako jediná špecializovaná poisťovňa na cestovné poistenie na Slovensku.
Vznik Európskej cestovnej poisťovne

Počiatky Európskej cestovnej poisťovne siahajú do roku 1905. Prvá idea pochádza od obchodníka s drevom Maxa von Engela (1857 – 1933) z Budapešti. Na základe svojich cestovateľských skúseností a pri pozorovania staničného ruchu na stanici v Lucerne vo Švajčiarsku, najmä batožiny ohrozenej padajúcimi iskrami z komína lokomotívy, vypozoroval trhovú medzeru a obchodnú príležitosť.

Keďže neveril v neobmedzenú zodpovednosť železničnej spoločnosti, napadlo ho, ako zdatného obchodníka, batožinu poisťovať. Túto myšlienku ponúkol v roku 1907 pánovi Carlovi von Thieme, zakladateľovi a generálnemu riaditeľovi Mníchovskej zaisťovne. Tomu sa tento nápad tak zapáčil, že 9. mája 1907 spoločne založili prvú (Uhorskú) „Európsku“, a to priamo v dome Maxa von Engela v Pešti.
Európska cestovná poisťovňa na Slovensku

V roku 2014 sa zaradila pod krídla leva do Generali Poisťovňa, a.s. a vo svojom pôsobení pokračuje ako Odštepný závod Európska cestovná poisťovňa. Počas svojho pôsobenia na Slovensku a vyše 100 rokov existencie v západnej Európe si svojimi aktivitami a produktmi zabezpečila stabilné a popredné miesto aj na slovenskom trhu.


V súčasnosti patrí EURÓPSKA k lídrom na trhu s produktmi cestovného poistenia. Tím profesionálov z oblasti poisťovníctva a cestovného ruchu zabezpečuje kvalitný a flexibilný servis pre všetkých klientov. Európska tiež prináša na trh inovácie a rozšírené krytia s cieľom uspokojiť nároky klientov a zabezpečiť im bezstarostné cestovanie po celom svete.  


Základné údaje


Obchodná firma: Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
Sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Kontaktná adresa: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Akcionár: Generali Poisťovňa, a.s.

Európska cestovná poisťovňa

Napíšte nám

info@europska.sk

Zavolajte nám

+421 2 544 177 04 (poistné udalosti a asistencia)

Adresa

Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava

Webová stránka

www.europska.sk