V akej poisťovni je možné sa poistiť, ak poistník v dobe poistenia je v zahraničí a predpokladaná doba poistenia je niekoľko mesiacov?

Poistiť sa na krytie liečebných nákladov v zahraničí (cestovné poistenie) je možné, aj keď už sa poistník nachádza v zahraničí, platí v tomto prípade prechodné obdobie, počas ktorého nie je poistená osoba krytá (v allianz poisťovni je to napr. prvých 6 dní). Aj na našej stranke www.superpoistenie.sk si môžete uzatvoriť takéto poistenie, je treba ale počítať, že prvých pár dní nie ste poistený. (v závislosti od poisťovne, je to uvedené v podmienkach).