Cestovné poistenie do Japonska

Vaša predstava o dovolenke síce môže byť pokojná a pohodová, ale cestovné poistenie by ste si rozhodne mali uzatvoriť aj pred odchodom do Japonska.


Cisársky ostrovný štát Japonsko alebo "Krajina vychádzajúceho slnka" leží vo východnej Ázii. Kórejský prieliv ho oddeľuje od pobrežia Kóreje na západe a Japonské more zasa od Severnej Kóreji a Ruska. Ostrovy Rjúkjú ohraničujú Východočínske more a siahajú až k Tchaj-wanu.

Dôležité informácie pred cestou

Japonsko má so Slovenskou republikou uzatvorenú bezvízovú dohodu. Slovenskí turisti teda môžu do Japonska cestovať len s platným cestovným pasom s minimálnou dĺžkou platnosti o dva mesiace dlhšie ako je dĺžka pobytu. Celková dĺžka pobytu v Japonsku však nesmie prekročiť 90 dní. Pred návštevou je vhodné kontaktovať ambasádu a zistiť si aktuálne informácie o vízach. Očkovanie nie je povinné.Prírodné krásy a zaujímavosti

Japonsko je krajinou celkom odlišnej kultúry. Má nesmierne zaujímavú históriu a nech patrí medzi vyspelé západné krajiny, dávne tradície jej spoločnosť ovplyvňujú dodnes.

Japonsko je tiež synonymom technologických vymožeností a vedeckého pokroku. Hlavným mestom Japonska je Tokio, ktoré je zároveň sídlom cisára. Tokio znamená Východné hlavné mesto a práve tu sa najviac prelínajú historické pamiatky s modernými mestskými prvkami. Okrem cisárskeho paláca sa tu nachádzajú vládne budovy a hospodárske, kultúrne i dopravné centrum.

Jedna tretina mesta je tvorená horami a lesmi. Najjužnejšie zo všetkých ostrovov leží Kjúšú. Tento tretí najväčší ostrov je považovaný za kolísku japonskej civilizácie. Ďalší a najväčší japonský ostrov Honšú je miestom, kde sa nachádzajú aktívne vulkány v čele so sopkou Fudžisan, ktorá siaha až do výšky 3 776 metrov nad morom. Turisticky atraktívne je najmä horské mestečko Nikkó, kde sa nachádza svätyňa a mauzóleum Nikkó Tóšógú, svätyňa Futarasan a národný park Nikkó s veľkým množstvom náučných cestičiek a s jedným z najkrajších vodopádov na svete. Na najvyšší vrchol Japonska, horu sopečného pôvodu Fudži je umožnený prístup vďaka šiestim upraveným cestám. Ročne hore vyšliape na 200 000 ľudí, predovšetkým z radov cudzincov.

O cestovnom poistení do Japonska

Japonsko je určite krásnym miestom na prežitie dovolenky. Pri príprave však nezabudnite tiež na uzavretie cestovného poistenia, s ktorým sa budete cítiť bezpečnejšie a v prípade nečakaných udalostí sa nemusíte obávať starostí a hlavne finančných problémov s tým spojených.

V základnom balíčku vám cestovné poistenie poskytne finančné zaistenie pre prípady:

  • náhleho ochorenia,

  • úrazu,

  • úmrtia.


Keď dôjde k nešťastnej udalosti, poisťovňa uhradí za poisteného nevyhnutné náklady na liečbu vrátane všetkých postupov, ktoré s liečbou súvisia a to do výšky poistného limitu, ktorý si poistený zjednal. Poisťovne obvykle ponúkajú niekoľko variant cestovného poistenia.

Základný balíček je samozrejme možné rozšíriť o ďalšie pripoistenia, ktorými sú najčastejšie: úrazové pripoistenie, pripoistenie straty, poškodenia či zničenia batožín, pripoistenie zodpovednosti, pripoistenie storna zájazdu.

Cestujte naplno

Nepodceňujte cestovné poistenie

Lekárske ošetrenie, hospitalizácia alebo operácia v zahraničí vás môže vyjsť na stovky tisíc EUR. Kvalitné cestovné poistenie vás plne ochráni pred rizikami a pomôže vám s úhradou nákladov. Okrem krytia liečebných níkladov si môžete poistiť i omeškanie letu či stratu batožiny.


Cestovné poistenie a COVID - 19

Pri uzatváraní cestovného poistenia je dôležité myslieť na súčasnú situáciu spojenú s ochorením COVID-19. Okrem podmienok v našej krajine je potrebné naštudovať si všetky informácie aj o podmienkach na mieste, kam cestujete.


Mnohé poisťovne majú v rámci cestovného poistenia aj krytie COVID-19. V niektorých prípadoch to platí dokonca aj vtedy, keď cestujete do rizikovej krajiny. Poistenie s krytím COVID-19 aj do rizikovej krajiny si u nás môžete pohodlne uzavrieť.