Cestovné poistenie do Egypta

Vaša predstava o dovolenke síce môže byť pokojná a pohodová, ale cestovné poistenie by ste si rozhodne mali uzatvoriť aj pred odchodom do Egypta.


Dovolenka v EgypteEgypt je arabská republika, ktorá se nachádza na území severovýchodnej Afriky priamo na najdlhšej africkej rieke Níl. Jeho najbližšími susedmi sú Líbya, Sudán a Izrael. Severná hranica je tvorená Stredozemným morom a východná Červeným morom. Egypt je už niekoľko desiatok rokov vyhľadávanou turistickou destináciou vďaka teplému počasiu, historickým pamiatkam a krásnej prírode.

Dôležité informácie pred cestou

Na cestu do Egypta potrebuje  turista platný cestovný pas a vízum, je však vhodné sa o aktuálnych podmienkach vstupu podrobnejšie informovať vždy pred plánovanou cestou.

Očkovanie nie je síce povinné, no odporúča sa očkovanie proti tetanu, malárii, žltačke typu A a B a brušnému týfusu. Do určitých oblastí je doporučené tiež očkovanie proti cholere a besnote.


Prírodné krásy a zaujímavosti

Už dlhé roky turisti navštevujú Egypt kvôli príjemnému podnebiu, krásnej prírode, arabskej kultúre i historickým pamiatkach.  Často navštevované miesta sú najmä tie, ktoré boli kedysi významnými historickými, kultúrnymi a ekonomickými centrami. Jedná sa napríklad o mesto Káhira, ktoré je srdcom Egypta už tisíce rokov. Kvôli početným pamiatkam je veľmi obľúbené mesto Luxor, kde môžeme vidieť chrámy a pohrebisko faraónov staré tisíce rokov. Z najznámejších pamiatok sú to chrám v Karnaku, Luxorský chrám a rozsiahle pohrebiská Údolia kráľov.


“Bránou do čiernej Afriky” je nazývané miesto Asuán, ktoré povodne slúžilo ako obchodné centrum pre karavány. Tiež sa tu nachádza mauzóleum Agy Kahna a chrám Philae. Nádherná je Alexandria, druhé hlavné mesto Egypta, ktoré je považované za perlu Stredozemného mora. V Alexandrii se nachádza 16 km dlhá promenáda popri pobreží lemovaná výškovými domami, hotelmi, reštauráciami, kaviarňami a obchodmi. V centre nájdeme historické centrum, ktoré by mal vidieť každý, kto zavíta do Egypta.

O cestovnom poistení do Egypta

Rozhodli ste se vycestovať do Egypta?  Nezabudnite na kvalitné cestovné poistenie. Nikto nechce automaticky počítať s nepríjemnou udalosťou, ale rozhodne je lepšie byť na ňu pripravený.

Prečo je cestovné poistenie dôležité? Je určené predovšetkým  na pokrytie liečebných nákladov v prípade, ak dôjde na cestách k úrazu alebo ochoriete.

Štandardne sú v základnom balíčku poistenia zahrnuté náklady na:

  • Ošetrenie

  • Hospitalizáciu

  • Nutné lieky

  • Liečbu

  • Naliehavé prevozy

  • Repatriáciu

  • Prevoz telesných ostatkov


Poisťovne ponúkajú spravidla niekoľko variant cestovného poistenia, ktoré sa líšia výškou poistného limitu a obvykle i rozsahom asistenčných služieb.

Súčasťou poistenia sú vždy spomínané asistenčné služby a tiež ponuka ďalších pripoistení: úrazové pripoistenie - trvalé následky úrazu, smrť úrazom, denné odškodné, pripoistenie batožín – zničenie, poškodenie či strata, pripoistenie zodpovednosti – za škody, ktoré poistený spôsobí tretím osobám na ich majetku alebo zdraví, pripoistenia storna cesty – preplatenie storno poplatkov cestovnou kanceláriou pri storne cesty.

Cestujte naplno

Nepodceňujte cestovné poistenie

Lekárske ošetrenie, hospitalizácia alebo operácia v zahraničí vás môže vyjsť na stovky tisíc EUR. Kvalitné cestovné poistenie vás plne ochráni pred rizikami a pomôže vám s úhradou nákladov. Okrem krytia liečebných níkladov si môžete poistiť i omeškanie letu či stratu batožiny.


Cestovné poistenie a COVID - 19

Pri uzatváraní cestovného poistenia je dôležité myslieť na súčasnú situáciu spojenú s ochorením COVID-19. Okrem podmienok v našej krajine je potrebné naštudovať si všetky informácie aj o podmienkach na mieste, kam cestujete.


Mnohé poisťovne majú v rámci cestovného poistenia aj krytie COVID-19. V niektorých prípadoch to platí dokonca aj vtedy, keď cestujete do rizikovej krajiny. Poistenie s krytím COVID-19 aj do rizikovej krajiny si u nás môžete pohodlne uzavrieť.