Od 15.11.2022 nebude možné uzavrieť cestovné poistenie cez Groupamu

Pred niekoľkými mesiacmi sa novým majiteľom Groupamy stala Union poisťovňa. Vzhľadom k tomu, že UNION poisťovňa ponúka rovnaké produkty ako Groupama, rozhodla sa, že naďalej bude podporovať len svoje nové produkty od poisťovne Union.


Spoločnosť Groupama tak ukončuje k dátumu 14.11.2022 23:59 akúkoľvek akvizíciu a nebude prijímať žiadnu novú zmluvu.

Informácie o cestovnom poistení

V súvislosti s cestovaním, je rozumné pokryť všetky riziká, ktoré sa vám môžu pritrafiť, preto nezabudnite na uzavretie cestovného poistenia, s ktorým sa budete cítiť bezpečnejšie a v prípade nečakaných udalostí sa nemusíte obávať starostí a hlavne finančných problémov s tým spojených.


V základnom balíčku vám cestovné poistenie poskytne finančné zaistenie pre prípady:


  • náhleho ochorenia

  • úrazu

  • úmrtia


Keď dôjde k nešťastnej udalosti, poisťovňa uhradí za poisteného nevyhnutné náklady na liečbu vrátane všetkých postupov, ktoré s liečbou súvisia a to do výšky poistného limitu, ktorý si poistený zjednal. Poisťovne obvykle ponúkajú niekoľko variant cestovného poistenia.


Základný balíček je samozrejme možné rozšíriť o ďalšie pripoistenia, ktorými sú najčastejšie:


  • úrazové pripoistenie

  • pripoistenie straty, poškodenia či zničenia batožín

  • pripoistenie zodpovednosti

  • pripoistenie storna zájazdu


Ak sa stále neviete rozhodnúť, ktoré cestovné poistenie je pre vás to najvýhodnejšie, využite našu online kalkulačku, kde si porovnáte viacero ponúk cestovného poistenia. Výber ideálneho poistenia je už len na vás.


V súvislosti s cestovaním, je rozumné pokryť všetky riziká, ktoré sa vám môžu pritrafiť. Myslite preto na cestovné poistenie, vďaka ktorému budete pripravení na všetky nepredvídateľné udalosti vrátane lekárskeho ošetrenia či straty batožiny. Cestujte s väčším pocitom bezpečia vďaka uzatvorenému cestovnému poisteniu.