Poisťovňa AIG patrí medzi vedúce poisťovne v celosvetovom meradle. Svoje služby poskytuje vo viac ako 130 krajinách sveta – spoločnostiam a inštitúciám, ale aj individuálny zákazníkom. Na Slovensku operuje už od roku 1998, momentálne pod značkou AIG Europe Limited.

Informácie o cestovnom poistení

Cestovné poistenie AIG poskytujú mnohé inštitúcie k svojim službám, napríklad banky k platobným kartám, ale partnerstvo majú uzatvorené aj s aerolíniami. S cestovným poistením AIG je možné vycestovať do zahraničia na maximálne 60 dní nepretržite, počet ciest je ale neobmedzený. Rozsah tohto poistenia je nasledovný:


  • Poistenie liečebných a iných nákladov

  • Poistenie úrazu

  • Poistenie osobných vecí, batožiny a peňazí

  • Poistenie zodpovednosti

  • Poistenie zrušenia a skrátenia cesty

  • Poistenie oneskorenia cesty

  • Poistenie storna cesty

  • Poistenie zmeškaného odletu/odjazdu


Tento rozsah sa ale nie je konečný. Napríklad cestovné poistenie AIG poskytované k platobným kartám má mierne odlišné rozsah poistenia aj výšku poistného plnenia. Je preto vhodné vždy si zistiť, aký variant poistenia je k dispozícii. V zahraničí máte k dispozícii asistenčné služby Travel Guard, ktoré sú nepretržite dostupné.

V súvislosti s cestovaním, je rozumné pokryť všetky riziká, ktoré sa vám môžu pritrafiť. Myslite preto na cestovné poistenie, vďaka ktorému budete pripravení na všetky nepredvídateľné udalosti vrátane lekárskeho ošetrenia či straty batožiny. Cestujte s väčším pocitom bezpečia vďaka uzatvorenému cestovnému poisteniu.