ASTRA, najväčšia rumunská poisťovňa, začala pôsobiť na slovenskom trhu na konci roka 2012. Poskytovala viacero typov neživotného poistenia. V roku 2015 poisťovňa ASTRA stratila oprávnenie poskytovať služby na Slovensku. Ako pobočka rumunskej poisťovne, ktorá sa dostala do platobnej neschopnosti, musela odísť zo slovenského trhu. Cestovné poistenie ASTRA tak nie je viac k dispozícii.

Informácie o cestovnom poistení

Cestovné poistenie je služba, s ktorou sa môžete bez obáv vydať na cesty. V prípade akýchkoľvek ťažkostí v zahraničí budete chránení. Základom cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov. V zahraničí funguje verejné zdravotníctvo zväčša inak, ako u nás, a ako občan iného štátu naň nemáte nárok. Každý zákrok sa tak môže predražiť o obrovské sumy. So správnym cestovným poistením sa nemusíte báť, poisťovňa tieto sumy uhradí za vás.


Okrem poistenia liečebných nákladov ponúka cestovné poistenie aj iné krytia. Bežné je úrazové poistenie, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu. V prípade, že sa radi chodievate lyžovať do zahraničia, posledné menované sa vám môže zísť. Ak by ste nedajbože spôsobili na svahu nejakú kolíziu, všetky náklady vyplývajúce z vašej zodpovednosti by na seba prevzala poisťovňa. Okrem týchto doplnkových poistení existujú ešte ďalšie. Ponuka jednotlivých poisťovní sa zvykne líšiť. Často ponúkajú poisťovne cestovné poistenie v jednotlivých balíkoch, spomedzi ktorých si môžete vybrať ten, ktorý vám vyhovuje najviac. Takisto si môžete medzi krátkodobým cestovným poistením (len na potrebné obdobie) a celoročným.


Ako sa dá cestovné poistenie uzavrieť?

Samozrejmosťou je možnosť uzavretia cestovného poistenia osobnou návštevou pobočky. Telefonicky je to taktiež možné, ale tento spôsob je v dnešnej dobe nahrádzaný online poistením. Väčšinou postačí vyplniť online formulár a následne poistenie zaplatiť. Výnimočnejšie majú poisťovne vlastnú mobilnú aplikáciu. Ďalšia zriedkavá možnosť je poistenie cez SMS.

Ak sa neviete rozhodnúť, ktoré cestovné poistenie je pre vás to najvýhodnejšie, využite  našu online kalkulačku.

V súvislosti s cestovaním, je rozumné pokryť všetky riziká, ktoré sa vám môžu pritrafiť. Myslite preto na cestovné poistenie, vďaka ktorému budete pripravení na všetky nepredvídateľné udalosti vrátane lekárskeho ošetrenia či straty batožiny. Cestujte s väčším pocitom bezpečia vďaka uzatvorenému cestovnému poisteniu.