Na koľko vás vyjde zásah horskej služby na Slovensku a v cudzine?

Ak vyrazíte na hory, v prípade nehody nad vami bdie horská služba. Nemusí to byť nič vážne, stačí vyvrtnutý členok, bodne vás hmyz alebo zablúdite. Na horách to však nie je ako zavolať si sanitku niekde v meste. Záchranné akcie v horskom prostredí bývajú veľmi náročné a už vôbec nejde o lacnú záležitosť. Máte predstavu, koľko stojí zásah horskej služby u nás a v zahraničí?

Náklady na záchranu na Slovensku

Podľa zákona č. 544/2002 Z. z. o horskej záchrannej službe je "osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú; to neplatí, ak osoba nie je plnoletá, nemá spôsobilosť na právne úkony alebo ide o náklady po osobe, ktorá zomrela pred záchrannou činnosťou alebo počas nej."

Znamená to, že ak sa v horách zraníte, prípadný zásah horskej záchrannej služby budete musieť zaplatiť z vlastného vrecka. Tieto výkony totiž zo systému verejného zdravotného poistenia nie sú hradené. Uhradiť budete musieť napríklad vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb či prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku alebo zdravotníckemu zariadeniu. Samozrejme, to sa netýka prípadov, že ste vopred uzavreli  poistenie na hory.Cestujte naplno

Nepodceňujte cestovné poistenie

Lekárske ošetrenie, hospitalizácia alebo operácia v zahraničí vás môže vyjsť až na stovky tisíc EUR. Kvalitné cestovné poistenie vás plne ochráni pred rizikami a pomôže vám s úhradou nákladov. Okrem krytia liečebných níkladov si môžete poistiť i omeškanie letu či stratu batožiny. A to za veľmi prijateľné ceny.


Horská služba

Zákon pritom definuje 15 horských oblastí, v ktorých horská služba pôsobí. Sú to Belianske Tatry, Bukovské vrchy, Javorníky, Kremnické vrchy, Kysucká vrchovina, Kysucké Beskydy, Malá Fatra, Moravsko-sliezske Beskydy, Nízke Tatry, Pieniny, Slovenský raj, Stredné Beskydy, Veľká Fatra, Vysoké Tatry a Západné Tatry. Pre prípad nehody v týchto horách si v telefóne uložte horská služba číslo: 18 300. Ak sa vám stane úraz alebo nehoda v iných oblastiach, volajte rýchlu zdravotnú pomoc na čísle 112 a výjazd uhradí vaša zdravotná poisťovňa.

koľko vás takýto zásah horskej služby môže stáť? Z cenníka činností zverejnených na stránke Horskej záchrannej služby pre predstavu vyberáme:

  • práca horského záchranára: 32,583 eur/h,

  • príplatok za sťažené prostredie: 6,90 - 69 eur/h,

  • výjazd snežného skútra: 3,333 - 3,908 eur/km,

  • výjazd štvorkolky: od 2,415 - do 3,329 eur/km.


Podľa informácií poisťovne UNIQA je priemerná cena za zásah horskej služby okolo 350 eur. Ak je potrebné pátranie a vyslobodzovanie s nasadením vrtuľníka, cena sa môže vyšplhať až do niekoľko tisíc eur. Je teda jasné, že nehoda v horách je veľmi nákladná záležitosť. A to ešte nehovoríme o záchrane v zahraničí.


V súvislosti s cestovaním, je rozumné pokryť všetky riziká, ktoré sa vám môžu pritrafiť. Myslite preto na cestovné poistenie, vďaka ktorému budete pripravení na všetky nepredvídateľné udalosti vrátane lekárskeho ošetrenia či straty batožiny. Cestujte s väčším pocitom bezpečia vďaka uzatvorenému cestovnému poisteniu.


Záchranné akcie v zahraničí

Keď cestujete do zahraničia, a ešte k tomu do hôr, rozhodne sa nespoliehajte na poistenie, ktoré vám vyplýva z Európskeho preukazu zdravotného poistenia. Preukaz totiž platí len v štátnych zdravotných zariadeniach a niektoré záchranné činnosti zo systému verejného poistenia hradené nie sú.

Zranenia na horách v zahraničí sú pritom veľmi nákladné. V závislosti od typu a závažnosti úrazu sa môžu pohybovať od niekoľko sto dokonca až po niekoľko desaťtisíc (!) eur. Pozrime sa len na niekoľko príkladov zo zahraničia:

  • česká lyžiarka pri lyžovačke v Rakúskych Alpách utrpela otvorenú zlomeninu holennej kosti; náklady na poskytnutú starostlivosť a prevoz do Českej republiky dosiahli sumu 15 000 eur,

  • rovnako 15 000 eur stála záchrana slovenského horolezca v nepálskych Himalájach, ktorý si počas výstupu natiahol achilovku,

  • rekordná suma 160 000 eur bola uhradená v roku 2017 za záchranu slovenského horolezca v USA, ktorý spadol počas výstupu.

Poistenie do hôr je nutnosťou

Poistenie na hory vás síce pred vznikom úrazu či inej nehody neochráni, ochráni vás však pred úhradou vysokých nákladov súvisiacich s vašou záchranou. Pokryje všetky náklady na záchrannú a pátraciu činnosť, ako sú vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb v tiesni, poskytnutie prvej pomoci, prepravu k najbližšej sanitke či transport do zdravotníckeho zariadenia vrtuľníkom.

Ak sa teda chystáte na hory, na poistenie do hôr nezabudnite. V mnohých poisťovniach je toto poistenie zahrnuté už v štandardných balíkoch cestovného poistenia. Poistné produkty sú však rôzne a jednotlivé poisťovne vám poskytnú poistenie na hory v rôznej cene aj rôznom rozsahu poistného krytia. To však nemení nič na tom, že za takúto poistku zaplatíte približne od 1 do 3 eur na deň a že poistiť sa na hory vôbec nie je zložité. Stačí, ak sa poistíte cez SMS alebo uzavriete poistenie online. A potom už hor sa na hory! ;-)


Uzavrite si cestovné poistenie do zahraničia

  • Poskytnutie finančnej istoty pre nečakané prípady


  • Krytie nákladov spojených s neodkladnou liečbou choroby či úrazu


  • Za pár centov na deň