Zmeny v PZP a havarijnom poistení v roku 2019

Rok 2019 už v jeho začiatku avizuje, že bude bohatý na zmeny v oblasti poistenia automobilov. Začínajú sa dostávať do praxe nové európske smernice a tak isto aj inovácia slovenských zákonov sa nutne prenesie aj do zmeny v súčasnom havarijnom poistení aj PZP.

Pribudli nové zákonné povinnosti

Zákon o dani z poistenia stanovil poisťovniam povinnosť od 1. januára 2019 odvádzať štátu daň vo výške 8 % zo všetkých poistných zmlúv neživotného poistenia. Toto sa týka každého poistenia a teda aj automobilov. Výnimku tvorí PZP, nakoľko tu už osempercentný odvod platil v minulosti. No tento odvod sa dotkne výrazne havarijného poistenia. To v praxi znamená, že poisťovne z ceny poistného zaplatia štátu o 8% viac, čo mnohé poisťovne samozrejme môže motivovať k prehodnoteniu cien havarijných poistiek.

Spočítať ceny

Na základe tejto povinnosti sme museli pristúpiť k prehodnoteniu cien v neživotnom poistení, aby sme aj po zaplatení 8 % dane spĺňali prísne požiadavky Zákona o poisťovníctve, ktorý vychádza zo smernice Solvency II, na zabezpečenie stability celého poistného sektora,“ hovorí Mgr. Katarína Kukurová z Generali.

Nárast poistenia nebude rapídny

Poisťovne sú povinné spĺňať prísne požiadavky Zákona o poisťovníctve, ktorý vychádza zo smernice Solvency II a to znamená, že na žiadnom poistení nemôžu vykazovať stratu. To v praxi znamená, že PZP už nemôžu dotovať napríklad havarijnými poistkami.

V praxi to znamená, že poistky pre rok 2019 môžu byť drahšie aj pre stabilných poistencov. No zároveň sa netreba báť, že by vám poisťovne len navýšili poistné a vy musíte platiť. V platnosti ostávajú aj bonusy a poisťovne vás o všetkom musia dostatočne skoro informovať, aby ste sa mohli rozhodnúť, či novú sumu akceptujete alebo nie.

Nové informačné povinnosti

Od 1. januára 2019 majú poisťovne povinnosť informovať klienta najneskôr 10 týždňov pred koncom poistného obdobia, že príde k zmene výšky poistného na ďalšie poistné obdobie. V prípade, ak sa tak nestane, výpoveď poistenia môžete poslať kedykoľvek pred uplynutím poistnej doby, teda dňom výročia poistenia. Zároveň platí, že ak nezaplatíte poistné do 1 mesiaca od dátumu splatnosti poisťovňa vám v tomto roku doručí výzvy na zaplatenie dlžného poistného.

Riešia sa tým prípady, keď poisťovne výzvy neposielali a poistenie sa umelo predlžovalo. To sa v roku 2019 už nestane. Ak vám poisťovňa výzvu na zaplatenie poistného nedoručí v stanovenej lehote a vy poistné nezaplatíte do 3 mesiacov od dátumu splatnosti, poistenie musí zaniknúť. Nárokovať si tak môže dlžné poistné max. za 3 mesiace.

Malusy aj bonusy ostávajú v platnosti

Aj v roku 2019 budú poisťovne voči svojim klientom využívať ako bonusovú politiku, tak aj samotné malusy. To znamená, že v rámci konkurenčného boja, ktorý sa aktuálne ešte viac vyostruje, budú čoraz viac odmeňovaní poriadni vodiči, ktorí nespôsobujú nehody a vodiči s celou plejádou nehôd budú platiť viac. Za bezškodový priebeh vám poisťovne znížia obvykle sadzbu ako na PZP, tak aj na havarijnom poistení. Pri malusoch, teda akýchsi pokutách za nehodovosť, sa obvykle najčastejšie stretávame pri PZP, to znamená, že jednoducho na ďalší rok po nehode vás PZP môže stáť viac. To isté platí aj pri havarijnom poistení. „Bonus respektíve malus v havarijnom poistení používame a odzrkadľuje škodový priebeh klienta. Ak je klientov škodový priebeh priaznivý, jeho poistné je znížené o bonus. V prípade nepriaznivého škodového priebehu sa naopak poistné zvýši o malus,“ hovorí Matej Neumannu Union poisťovne.

Preto aj v tomto roku sa oplatí jazdiť bezpečne. Zaujímavosťou však je, že bonusy poisťovne málokedy poskytnú samé od seba a preto je vhodné sa v tomto roku, pred výročím založenia poistky ísť informovať na možnosti zľavy za bezškodový priebeh. Aj v roku 2019 vám to môže ušetriť niekoľko desiatok eur.

Spočítať ceny

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2