Poistenie auta pri ceste za hranice. Aké sú možnosti?

Pred cestou za hranice už automaticky uzatvárame cestovné poistenie, no ako je to s našim autom? Aj preň existuje „cestovné poistenie“, ktoré by krylo nehody, škody, prípadne poskytlo asistenciu? Je potrebné pripoistenie, alebo si vystačíte s poisteniami, s ktorými brázdite slovenské cesty?

 

Základom je PZP

Bez tohto poistenia nemôžete vyjsť ani na slovenské, ani na zahraničné cesty. Je nutné mať ho v platnosti jednoducho pri akomkoľvek vyjdení z garáže. Netreba sa preto spoliehať, že v niektorých krajinách nie je povinné zmluvné poistenie tak prísne kontrolované ako na Slovensku. Pred odchodom do zahraničia si preto rozhodne skontrolujte jeho platnosť. Na Slovensku totiž hrozí maximálna pokuta v správnom konaní 3300 eur, v zahraničí vás môže priestupok vyjsť niekoľkonásobne viac a môžu vás aj rovno vysadiť z vodidla a domov pôjdete bez auta. Nie je však dôležitá len platnosť, ale aj územná pôsobnosť PZP. Tú si skontrolujte na zelenej karte, ktorá je zároveň dokladom o platnosti PZP za hranicami. Ak v danej krajine vaše poistenie nemá pôsobnosť, je to rovnaké, akoby ste ho nemali. V takom prípade riskujete nielen uvedené problémy s mužmi zákona, ale aj fakt, že všetky spôsobené škody budú vymáhané od vás. A to môže ľahko viesť k exekúciám aj ďalším majetkovým stratám. PZP je pri ceste za hranice nutným základom vašej jazdy.

 

Nemáte územne platné PZP?

Zistíte, že na Slovensku máte platné PZP, ale na zelenej karte sa nenachádza krajina, do ktorej cestujete? Nie je potrebné meniť PZP. Navyše to ani nie je tak jednoduché pár dní pred odchodom- V takom prípade musíte voliť inú alternatívu. Jedinou možnosťou je zakúpenie PZP, alebo obdobného poistenia, platného v danej krajine na hraniciach štátu

 

Ochráňte aj seba

PZP sa vždy vzťahuje len na škody spôsobené iným. No niekedy sa v zahraničí môže ujma, nehoda, prírodná katastrofa, či dokonca krádež stať aj vám. Tu je významným pomocníkom havarijné poistenie, ktoré je v zahraničí často ešte dôležitejšie ako doma na Slovensku. Súčasťou havarijného poistenia je totiž aj asistenčná služba, ktorá vám pomôže v prípade nehody, asistuje pri vypísaní policajnej správy, môže zabezpečiť prekladateľa, prípadne náhradné vozidlo, všetky náležitosti, ktoré by ste napríklad na Slovensku riešiť nemuseli. Havarijné poistenie na svoju platnosť za hranicami nepotrebuje žiadne špecifické pripoistenia. Jeho platnosť si totiž volíte pri podpise poistnej zmluvy a obvykle je určená pre Slovensko, alebo Európu. Niektoré poisťovne ponúkajú aj výhodnejšie balíčky napríklad s platnosťou Slovensko a Česká republika. Nezabúdajte, že napríklad aj v Poľsku alebo Maďarsku ste už v zahraničí a preto havarijné poistenie s územnou platnosťou na Slovensku neplatí ani u susedov.

 

Poistenie k cestovnému poisteniu

Nemáte uzatvorené havarijné poistenie, ale chcete cestovať autom bezpečnejšie? Aj to je riešiteľné. Mnoho poisťovní už dnes používa špeciálny, časovo obmedzený produkt akéhosi cestovného poistenia pre vozidlá. To je možné uzatvoriť k cestovnému poisteniu posádky a obsahuje napríklad nonstop asistenčné služby, opravenie poruchy na mieste až do niekoľkých stoviek eur, odtiahnutie vozidla do autorizovaného servisu, náhradnú dopravu, jednoducho tie najvyhľadávanejšie služby motoristov v zahraničí. Samozrejme poistenie sa vzťahuje aj na živelnú pohromu, alebo stret so zverou a podobne. Takéto poistenie je vhodné najmä pre staršie vozidlá, ktoré už nemajú havarijné poistenie, ale v zahraničí by sa im hodila v prípade nehody podpora poisťovne.

 

Špeciálne hraničné poistenie

Špecifickým produktom poistenia je hraničné poistenie, ktoré sa využíva najmä pri dovoze vozidiel zo zahraničia. To znamená, že vykrýva dobu, kedy vozidlo ešte nemá PZP a je výhodné na cestu domov využiť práve hraničné poistenie. Toto poistenie sa uzatvára na istú dobu a nahrádza škody spôsobené prevádzkou cudzozemského vozidla. To znamená, že ak spôsobíte škodu obyvateľovi štátu patriaceho do Systému zelenej karty a máte hraničné poistenie, kancelária poisťovateľov v danom štáte nahradí škodu za vás. Vzťahuje sa však, rovnako ako PZP, len na škody spôsobené iným. V prípade ochrany vlastného majetku je nutné voliť opäť havarijné poistenie.

  Spočítať ceny

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 5