Cestujete do zahraničia autom? Aké poistenie zvoliť?

Na dovolenku autom

Či už cestujete do zahraničia na dovolenku, kratší výlet alebo služobnú cestu, výber auta ako dopravného prostriedku má v porovnaní s inými možnosťami množstvo výhod. Prináša nielen pohodlie, ale aj časovú flexibilitu. Na aké poistenie by ste však nemali zabudnúť, ak za hranice vyrážate autom? Vystačíte si s poisteniami, s ktorými brázdite slovenské cesty alebo je potrebné myslieť aj na ďalšie?

#1 Povinné zmluvné poistenie

Ak vlastníte vozidlo, ktoré je vedené v evidencii vozidiel, musíte mať uzavreté povinné zmluvné poistenie (PZP). Bez PZP nemôžete jazdiť ani na slovenských, ani na zahraničných cestách. A práve z tohto poistenia v prípade potreby poisťovňa uhradí škody, ktoré spôsobíte prevádzkou vášho vozidla. 

Dokladom o uzavretí PZP je zelená karta - medzinárodne uznávaný doklad, ktorý potvrdzuje uzavretie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Práve táto karta vám ako motoristovi umožňuje vstup a prevádzku vozidla na území cudzieho štátu, ktorý je členom Systému zelenej karty. 

Uzavrieť PZP

Pre väčšinu blízkych krajín vám teda toto poistenie vystačí - členmi Systému zelenej karty sú totiž európske štáty, Turecko, Izrael a ďalšie. Samozrejme, toto poistenie musí byť - tak pre jazdu po slovenských, ako i zahraničných cestách - platné, preto si platnosť PZP pred odjazdom nezabudnite skontrolovať. V zahraničí vás totiž za neplatné povinné poistenie môže postihnúť oveľa vyššia pokuta ako na Slovensku.  

Náš tip:

Podrobnejšie informácie o členoch Systému zelenej karty a tiež údaje o tom, v ktorých štátoch je a nie je potrebné preukazovať sa zelenou kartou, nájdete na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Tieto informácie sú uvedené aj na zadnej strane zelenej karty.  

Ak sa váš cieľový štát na zozname nenachádza, kontaktujte svoju poisťovňu, ktorá vás bude informovať o možnostiach. Prípadne si budete musieť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, ktoré je požadované pre územie tohto štátu (tzv. hraničné poistenie).

V rámci PZP dnes poisťovne ponúkajú aj asistenčné služby, ktorých rozsah sa však od poisťovne k poisťovni líši. Vo všeobecnosti však ide o veľmi užitočné služby, ktoré vám v prípade neočakávanej nehody v zahraničí môžu veľmi pomôcť, napríklad tlmočenie pri cestnej kontrole alebo styku s políciou, oznámenie nehody konzulátu alebo zabezpečenie iných formalít či technická asistencia rôzneho druhu (pomoc pri poruche vozidla, pri vymknutí, odťah vozidla a podobne). Pred cestou do zahraničia si preverte, čo všetko balík asistenčných služieb v rámci vášho PZP zahŕňa a v prípade potreby si pripoistite aspoň rozšírenú asistenciu. 

Apropo, pripoistenia. Ak máte k svojmu PZP uzavreté pripoistenia, preverte si ich územnú platnosť. Mnohé pripoistenia vám totiž platia len na Slovensku.  

#2 Havarijné poistenie

PZP doma ani v zahraničí vám však nezabezpečí úradu škôd, ktoré ste si spôsobili na svojom vozidle vlastným pričinením, prípadne vznikli živelnou udalosťou (napríklad v dôsledku víchrice, požiaru či povodne), krádežou či vandalizmom. Práve takéto udalosti pokrýva havarijné poistenie, ktoré môže byť v zahraničí častokrát ešte dôležitejšie ako na Slovensku.

Uzavrieť havarijné poistenie

Jeho súčasťou sú totiž aj asistenčné služby. Asistenčné služby v zahraničí vám pomôžu v prípade nehody, pri zabezpečení tlmočníka, prípadne náhradného vozidla. Poskytnú vám podporu pri všetkých náležitostiach, ktoré by ste napríklad na Slovensku vôbec nemuseli riešiť. Samozrejme, čím väčší rozsah asistenčná služba má, tým lepšie pre vás. 

Ak už máte havarijné poistenie uzavreté, opäť si preverte jeho územnú platnosť. Tú si totiž volíte už pri podpise poistnej zmluvy a obvykle sa vzťahuje na Slovensko alebo Európu. Pred cestou do zahraničia si môžete územnú platnosť rozšíriť. 

Čítajte aj:

Poistenie auta v zahraničí: Kde všade vám platí poistenie auta? 

#3 Cestovné poistenie

No a napokon je tu ešte ďalšia možnosť - uzavrieť cestovné poistenie auta do zahraničia. Takéto riešenie je vhodné v prípade, ak pre cesty do zahraničia nemáte uzavreté havarijné poistenie, ale chcete cestovať bezpečnejšie.  

Takéto poistenie má obmedzenú časovú platnosť a vzťahuje sa na určité krajiny alebo skupiny krajín. Z hľadiska poistných produktov môže ísť napríklad o poistenie asistenčných služieb, ktoré vám prinesie podobné benefity ako asistenčné služby v rámci PZP alebo havarijného poistenia. Zabezpečí vám pomoc pri nehode alebo poruche vozidla, pri náhradnej preprave či preplatení ubytovania. 

Uzavrieť cestovné poistenie na dovolenku

A ešte jedna malá rada na záver: Pred cestou autom si nezabudnite skontrolovať a zbaliť všetky doklady od auta - vodičský preukaz, technický preukaz, zelenú kartu, kartu asistenčnej služby, doklady o technickej a emisnej kontrole. Ak cestujete požičaným vozidlom, mali by ste mať so sebou aj úradne overené splnomocnenie na používanie vozidla v angličtine.

  Spočítať ceny

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 7