Hraničné poistenie

Hraničné poistenie pri Slovenskej kancelárii poisťovateľov je poistenie zodpovednosti PZP za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na území Slovenskej republiky. Hraničné poistenie uzatvára cudzozemské motorové vozidlo pri vstupe na územie Slovenska len v prípade, že sa nepreukáže medzinárodným dokladom tzv. zelenou kartou alebo potvrdením vystaveným na základe mnohonárodnej dohody národných kancelárií poisťovateľov o cezhraničnom poistení.

Zelená karta

Zelená karta predstavuje systém ochrany majiteľov vozidiel pred následkami škôd v medzinárodnej cestnej premávke. Hlavnou myšlienkou zavedenia zelenej karty je umožniť plynulý pohyb vozidiel v medzinárodnej premávke bez nutnosti uzatvárať hraničné poistenie na jednotlivých štátnych hraniciach.

Toto medzinárodné združenie národných poisťovateľov poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel známe pod názvom zelená karta na Slovensku funguje od januára 1994. Prvým zástupcom Slovenska v systéme zelenej karty bola v roku 1994 Slovenská poisťovňa.

Súčasťou systému zelenej karty sú nasledujúce štáty:

A Rakúsko AL Albánsko AND Andorra B Belgicko BG Bulharsko BIH Bosna a Hercegovina BY Bielorusko CH Švajčiarsko CY Cyprus CZ Česká Republika D Nemecko DK Dánsko E Španielsko EST Estónsko F Francúzsko FIN Fínsko FL Lichtenštajnsko GB Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska GR Grécko H Maďarsko HR Chorvátsko I Taliansko IL Izrael IR Irán IRL Írsko IS Island L Luxembursko LT Litva LV Lotyšsko M Malta MA Maroko MC Monako MD Moldavsko MK Bývalá zväzová republika Macedónsko N Nórsko NL Holandsko P Portugalsko PL Poľsko RO Rumunsko RSM Republika San Marino RUS Rusko S Švédsko SRB Srbsko a Čierna Hora SCV Vatikán SK Slovenská Republika SLO Slovinsko TN Tunisko TR Turecko UA Ukrajina

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 8