AXA nově součástí skupiny UNIQA

Prevzatie spoločnosti AXA predstavuje jednu z najväčších akvizícií spoločnosti UNIQA počas celej jej existencie. Spojením dvoch stabilných spoločností si UNIQA upevnila svoje miesto na trhu a stala sa jedným z najsilnejších poisťovateľov v strednej a východnej Európe. Vďaka integrácii sa zvýši počet jej zákazníkov na Slovensku o 750 000. Okrem názvu sa však pre zákazníkov nič zásadné nezmení.

Spojenie dvoch silných hráčov

Koncom minulého roka bola dokončená akvizícia v hodnote 1 miliardy eur a došlo k integrácii spoločnosti AXA. Podobné kroky nie sú na zahraničnom ani slovenskom trhu ničím neobvyklým. 

Skupiny AXA aj UNIQA radíme medzi stabilné a úspešné poisťovacie spoločnosti. Spojením pôvodne konkurenčných skupín sa na trhu objavil mimoriadne silný hráč. UNIQA sa preto netají vysokými ambíciami. 

Značka AXA v priebehu roku 2021 opustí slovenský, český aj poľský trh a jej klienti prejdú pod skupinu UNIQA. Tá získa až 5 miliónov nových klientov a 800 miliónov eur na poistnom. Spojenie poisťovní s dlhoročnými skúsenosťami bude zárukou toho, že pod jednou značkou budú poskytované produkty a služby vysokej kvality.

axa se mění na uniqa

Ako to prebiehalo? 

Proces akvizície sa začal už začiatkom minulého roka. Vtedy spoločnosti oznámili svoj zámer a následne čakali na všetky schválenia. Aj napriek pretrvávajúcej nepriaznivej situácii dokázali spoločnosti proces dokončiť v priebehu 8 mesiacov

  • vo februári bola oznámená dohoda medzi skupinou UNIQA a AXA

  • na konci júla 2020 Európska komisia schválila spojenie týchto skupín

  • v októbri boli prevedené akcie AXA na UNIQA Insurance Group 

Klienti môžu využívať služby ako doteraz

Ako sľubujú obe spoločnosti, na doterajších klientov toto spojenie nebude mať žiadny negatívny dopad. Zmenou názvu z AXA na UNIQA sa nebudú meniť podmienky pre jestvujúcich klientov, zachované zostanú aj výšky poistného. Klienti budú môcť využívať všetky služby a produkty rovnako ako doteraz. O prípadných zmenách budú včas informovaní. 

Spoločnosti sa dohodli, že budú ponúkať produkty obidvoch spoločností. Zákazníci sa môžu tešiť na výhody z obidvoch existujúcich riešení a viacero atraktívnych noviniek. Klientov UNIQA iste poteší, že činnosť poisťovne sa rozšíri o ďalšiu oblasť. 

Vďaka akvizícii bude môcť poisťovňa UNIQA vstúpiť aj na dôchodkový a investičný trh. Táto možnosť prinesie rozšírenie finančných služieb pre klientov a zaručí kontinuitu aj existujúcim klientom AXA. 

Klienti dostanú možnosť využiť ponuky poisťovne UNIQA, ktoré AXA vo svojej ponuke nemala. Pribudne napríklad poistenie malých podnikateľov či korporátne poistenie veľkých firiem.

Posilnenie pozície na trhu

Hoci si UNIQA vždy držala stabilné miesto na trhu, týmto krokom sa jej pozície ešte viac posilnia. V Poľsku, kde získa viac ako 3 milióny klientov, sa presunie z 10. na 5. miesto. V Českej republike ju 800 000 nových klientov posunie zo 6. na 5. miesto. Na slovenskom trhu si UNIQA upevní svoje štvrté miesto a zvýši svoj trhový podiel na viac ako 10 %.

Čo sa bude diať ďalej

Hoci je akvizícia formálne ukončená, praktické zmeny sa uskutočnia v roku 2021. Počas nasledujúcich mesiacov dôjde k viacerým zmenám: 

  • spoločnosti AXA sa premenujú na UNIQA - 15. januára 2021 

  • poisťovne AXA sa zlúčia a budú vystupovať pod novým menom UNIQA - v júli 2021 

  • postupne z trhu vymiznú všetky spoločnosti AXA - počas roku 2021 

  • všetky pobočky AXA zmenia svoje logo a premenujú sa na UNIQA

  • v priebehu nasledujúcich mesiacov budú môcť klienti využívať aj pobočky UNIQA