Ušetrite na poistení až 50 %

Nie ste spokojní s výškou vašej poistky? Porovnajte si jednotlivé ponuky a ušetrite nemalé peniaze na poistení.

Nepreplácajte na PZP
Poistná udalosť, ako postupovať

Poistné udalosti, ako napríklad dopravné nehody, sú nepríjemnou zhodou okolností, ktoré neobchádzajú nikoho. Nikdy neviete, kedy sa môžete dostať do kolízie buď z vlastnej nepozornosti, alebo z dôvodu nepozornosti druhého vodiča. Dobrou správou však je, že keď máte poistenie, škody na svojom majetku či majetku druhej osoby nemusíte platiť zo svojho. Ako postupovať v prípade poistnej udalosti a na čo nezabudnúť?

Čo je poistná udalosť?

Poistná udalosť je náhodná udalosť, pri ktorej vzniká poistencovi alebo poškodenému nárok na poistné plnenie. Jej nahlásenie je povinnosťou poistenca. Urobiť tak musí do niekoľkých dní od uskutočnenia poistnej udalosti. Lehota na nahlásenie sa odlišuje v závislosti od typu poistenia a od uzatvorenej zmluvy. Spravidla však ide o 15 až 30 dní.

Po nahlásení poistnej udalosti začína poisťovňa tzv. likvidáciu poistnej udalosti. Znamená to proces, pri ktorom sa zisťuje výška škody, a to, či má poistenec nárok na poistné plnenie. Keď poisťovňa nárok uzná, poškodenému vypláca poistné plnenie.

Havarijné poistenie sa vyplatí všetkým

I tí najzdatnejší vodiči sa niekedy môžu dostať do problémov. Uzatvorte si havarijné poistenie v dostatočnom predstihu. Stačí vyplniť údaje do našej kalkulačky a my vám poradíme s výberom tej najvýhodnejšej ponuky na trhu.

Spočítať ceny havarijného poistenia

Poistná udalosť: Ako postupovať?

Hneď po tom, ako dôjde k dopravnej nehode alebo inej kolízii, je nutné, aby ste miesto, kde sa incident odohral, zabezpečili. Takýmto spôsobom zaistíte, že nedôjde k ohrozeniu ostatných účastníkov cestnej premávky.

Na zabezpečenie miesta nehody zapnite výstražné svetlá. Následne si oblečte reflexnú vestu a na viditeľné miesto umiestnite varovný trojuholník. V prípade, že sa nehoda udiala v obci, trojuholník umiestnite 50 metrov od auta. Ak sa udiala na diaľnici, trojuholník musíte umiestniť od auta vo vzdialenosti 100 metrov.

Ako dlho trvá vyplatenie poistnej udalosti?

Stala sa vám nepríjemnosť a zaujímate sa o to, ako dlho trvá vyplatenie poistnej udalosti? O tom, aký rýchly bude proces vyplácania, nerozhoduje poisťovňa, ale vy. Prezradíme vám, ako získať peniaze čo najskôr a na čo by ste nemali zabúdať.

Celý článok >

Poskytnite prvú pomoc

Ak vám to zdravotný stav dovoľuje, skontrolujte, či nie je nikto zranený. V prípade, že došlo k dopravnej nehode, pri ktorej boli niektorí členovia posádky zranení, podajte im prvú pomoc. Ak ste boli zranení vy a ste vo vozidle sami, zavolajte alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Zranenia nikdy nepodceňujte.

Rada odborníka

Útek z miesta nehody, neposkytnutie prvej pomoci alebo neprivolanie záchrannej služby je trestný čin.

Zavolajte políciu

Zavolanie polície na miesto dopravnej nehody nie je vždy povinné. Urobiť tak musíte len v prípade, že:

 • účastníci nehody sa nevedia dohodnúť na tom, kto spôsobil dopravnú nehodu,

 • účastníci nepoznajú priebeh dopravnej nehody,

 • jeden z vodičov vozidla bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,

 • účastník dopravnej nehody nezastavil vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť, neposkytol údaje o poistení vozidla,

 • vinník dopravnej nehody nie je známy,

 • došlo k zraneniu alebo úmrtiu osoby,

 • došlo k poškodeniu majetku tretích osôb vrátane poškodenia majetku štátu alebo obce,

 • došlo k poškodeniu týkajúceho sa výkonu vlastníckych práv štátu k nehnuteľnostiam tvoriacim diaľnice a cesty I. triedy Riaditeľstvom ciest a diaľnic,

 • vznikla hmotná škoda prevyšujúca 3 990 eur.

 

Ak máte uzatvorené havarijné poistenie, políciu zavolajte aj v prípade, keď vznikla nižšia škoda. Posúdenie škody bude následne pre poisťovňu oveľa jednoduchšie.

 

Výpočet havarijného poistenia

Spočítať ceny poistenia

Zdokumentujte miesto nehody

Poistnú udalosť musíte pre poisťovňu zdokumentovať. Všetko preto dobre vyfotografujte. Okrem fotiek môžete spraviť aj video. Následne nezabudnite spísať správu o nehode, kde pravdivo opíšete celý priebeh nehody. V správe sa musia nachádzať tieto údaje o oboch vlastníkoch vozidla:

 • meno a priezvisko,

 • adresa,

 • typ a evidenčné číslo vozidla,

 • číslo technického preukazu,

 • názov a adresa poisťovne vinníka a číslo dokladu o poistení.

 

Správu musia podpísať všetci účastníci nehody. Originálnu kópiu tlačiva si necháva vinník, ktorý je povinný poistnú udalosť nahlásiť vo svojej poisťovni. Kópia správy zostáva poškodenému.

 

TIP

Pred opustením miesta nehody požiadajte druhého účastníka o kontaktné údaje, aby ste ho mohli v prípade potrieb kontaktovať.

Nahláste vzniknutú škodu

Po poistnej udalosti kontaktujte hneď svoju poisťovňu. Urobiť tak môžete prostredníctvom telefónneho čísla alebo online aplikácie

Ak ste vinníkom nehody, na jednu z pobočiek poisťovne prineste čo najskôr vyplnenú správu o nehode a všetky dokumenty (fotografie a videá z miesta udalosti). Okrem toho budete potrebovať aj:

 • kópiu veľkého technického preukazu,

 • kópiu vodičského preukazu,

 • kópiu STK a EK, ak je vozidlo staršie ako 4 roky.

 

Škodu môžete nahlásiť aj vtedy, ak ste poškodeným účastníkom. V takom prípade potrebujete okrem svojich dokladov a osobných údajov aj údaje o majiteľovi poškodeného – rodné číslo, meno, priezvisko a adresu.

 

Podľa zákona je nutné tuzemskú poistnú udalosť nahlásiť do 15 dní odo dňa, kedy sa stala. V prípade zahraničnej nehody je lehota nahlásenia udalosti 30 dní.

Ako prebieha nahlásenie škodovej udalosti

Škoda na aute môže vzniknúť viacerými spôsobmi. Niekedy je zapríčinená vlastnou vinou, inokedy vinou inej osoby. Riešenie škodovej udalosti sa môže zdať na prvý pohľad komplikované a náročné, a to najmä vtedy, keď neviete, ako správne na to. Komplikácie sa však dajú vyriešiť pomerne ľahko. Pre zjednodušenie celého procesu sme si pre vás pripravili základné kroky, ktoré nesmiete vynechať.

Celý článok >

Nezabúdajte na poistenie

V situácii, akou je dopravná nehoda alebo iná kolízia, napríklad stret so zverou, dokáže efektívne pomôcť PZP alebo havarijné poistenie. Poisťovňa na základe neho prepláca celú alebo určitú časť škôd. Vy sa tak nemusíte trápiť ich platením zo svojich vlastných úspor.

Po kúpe nového vozidla, prípadne po skončení zmluvy, preto nezabúdajte na uzatvorenie výhodného PZP alebo kaska. Na to, aby ste si vybrali skutočne dobre, si všetky ponuky porovnajte. Len tak zistíte, ktorá poisťovňa vám vie poskytnúť zaujímavé benefity a zľavy.

Povinné zmluvné poistenie