Poistenia pre vozidlo: Aké by ste mali mať?

Nové červené auto

Okrem nutnosti uzatvoriť PZP má vodič vždy na výber, akým poistením svoje auto ochráni. Pred rozhodnutím je však vhodné poznať rôznorodé parametre a možnosti ochrany. Potom je už len na vás, aké poistenie si vzhľadom na cenu a krytie vyberiete. V rýchlom porovnaní je vždy vhodné používať internetové porovnávače a kalkulačky.

Havarijné poistenie motorového vozidla

Havarijné poistenie je poistením majetku, ktorého predmetom je motorové vozidlo. Motorovým vozidlom sa v tomto prípade nemyslí len auto, ale aj motocykel, autobus či nákladné vozidlo. Havarijné poistenie kryje škody na poistenom vozidle, ktoré vzniknú napríklad z dôvodu dopravnej nehody.

Havarijné poistenie kryje spravidla štyri oblasti, a to:

 • vandalizmus,

 • krádež,

 • živelnú udalosť,

 • stret so zverou.

 

Havarijné poistenie nie je na rozdiel od PZP povinné. Môžete sa teda sami môžete rozhodnúť, či ho uzatvoríte, alebo nie.

Havarijné poistenie sa oplatí klientovi vtedy, ak potrebuje prevádzkovať svoje motorové vozidlo v bežnom živote a v prípade poistnej udalosti by mal problém z vlastných zdrojov uhradiť náklady spojené s odstránením škody, prípadne si zaobstarať iné vozidlo. V rámci asistenčných služieb je možné dokonca využiť benefit náhradného vozidla v prípadoch nehody či poruchy vozidla. Pokiaľ teda bude vozidlo opravené po poistnej udalosti, klient môže bezproblémovo fungovať v bežnom živote.

Spočítať ceny havarijného poistenia

So spoluúčasťou alebo bez?

V rámci havarijného poistenia sa môžete stretnúť aj so slovom spoluúčasť. Spoluúčasť je spravidla vyjadrená percentom alebo presnou sumou. Znamená to, že v prípade dopravnej nehody ju zaplatíte zo svojho vlastného vrecka.

Spoluúčasť vyzerá na prvý pohľad veľmi lákavo, pretože poistenie je vďaka nej lacnejšie. Ak si ju ale zvolíte, dopravná nehoda vás vyjde drahšie. Poisťovni budete musieť určitú čiastku doplatiť.

Rada odborníka

Ak sa rozhodnete pre spoluúčasť, neberte ju vyššiu ako 15 %. Mohla by vám pri doplácaní škôd robiť problémy..

Cena havarijného poistenia

Na výslednú cenu havarijného poistenia má vplyv viacero faktorov. K hlavným patria:

 • Značka vozidla – niektoré značky sú z pohľadu poisťovne drahšie ako iné.

 • Veľkosť vozidla – masívne a veľké SUV spraví pri dopravnej nehode viac škôd ako malý Mini Cooper.

 • Vek – nové autá sú spravidla bezproblémové alebo je s nimi menej problémov. Cena kaska tak začne po určitej dobe klesať. Poisťovňa nepočíta, že dvanásťročné auto využijete na dlhé vzdialenosti.

 • Pripoistenia – ak si zvolíte nejaké doplnkové pripoistenia, musíte si za ne priplatiť. Pripoistenia sú však rozhodne výhodné a môžu vám v mnohých situáciách pomôcť.

 • Vek držiteľa – čím viac skúseností máte, tým lepšie. Poisťovne však vo vyššom veku dávajú na poistenie prirážku.

 • Bonusy – niektoré poisťovne poskytujú aj zaujímavé bonusy, ktoré výslednú cenu znižujú. Je to napríklad bonus za ďalšie služby, ktoré využívate v poisťovni, bonus za dieťa v rodine alebo bonus za bezškodovosť.

  Uzavrieť havarijné poistenie pre vaše vozidlo

Povinné zmluvné poistenie

Je to poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, pričom kryje škody, ktoré vodič spôsobí tretej osobe prevádzkou vozidla. Toto poistenie je povinné. Vybrať si musíte len s ohľadom na to, že niektoré pripoistenia môžu kryť aj vaše vozidlo alebo zdravie.

Na povinné zmluvné poistenie by ste nemali zabúdať. Ak by sa tak stalo, mohlo by vás to vyjsť pomerne draho. Pri jeho neuzatvorení vám hrozí pokuta až do výšky 3 320 eur.

Spočítať ceny PZP

Čo kryje PZP?

Povinné zmluvné poistenie síce nekryje váš majetok, no slúži na to, aby poisťovňa pokryla všetky alebo väčšinu škôd tretích osôb. PZP kryje viacero oblastí:

 • Škody na zdraví a usmrtení osôb – do tejto kategórie patria náklady na liečbu a odškodnenie pozostalých.

 • Náklady na poškodení, zničení a odcudzení – PZP kryje všetko, čo sa nachádza v aute, nie iba jeho pevné súčasti. Poisťovňa preto prepláca aj batožinu.

 • Náklady na právne zastupovanie – v prípade rôznych nepríjemných komplikácií poisťovňa prepláca aj právne zastupovanie tretích strán.

 • Náklady na ušlý zisk – tento bod platí najmä pre právnické osoby, ktoré z dôvodu dopravnej nehody môžu prísť o značnú časť príjmu.

 

Čo PZP nekryje?

Povinné zmluvné poistenie nie je riešením na všetko. Nekryje viaceré oblasti, vrátane:

 • Škôd spôsobených blízkym osobám – sú to osoby, ako napríklad manžel, manželka a podobne.

 • Škody vzniknuté na motoristických súťažiach – ak sa zúčastníte na rôznych motoristických súťažiach, poisťovňa škody nepreplatí.

 • Škody spôsobené počas vojnovej udalosti alebo pri teroristickom čine – ide o špeciálne situácie, kedy poisťovňa škody neprepláca.

Pripoistenia PZP

Aj k povinnému zmluvnému poisteniu si môžete vybaviť výhodné pripoistenia, ako napríklad:

 • pripoistenie stretu so zverou,

 • pripoistenie živelnej udalosti,

 • pripoistenie úrazu vodiča,

 • pripoistenie úrazu posádky,

 • pripoistenie batožiny,

 • pripoistenie výtlku.

 

Pripoistenia síce niečo stoja, no rozhodne sa oplatia. Rozširujú krytie poistenia a dokážu pomôcť v rôznych nepríjemných situáciách.

Menšou nevýhodou je to, že väčšina pripoistení je so spoluúčasťou v hodnote 5 – 15 %. Výber si preto dobre premyslite a zistite, či vám iná poisťovňa neposkytne pripoistenie bez spoluúčasti alebo o niečo výhodnejšie.

Uzavrieť PZP pre vaše vozidlo

GAP

Toto poistenie sa vzťahuje len na nové vozidlá. Uzatvára sa pre prípad krytia finančnej ujmy z rozdielu všeobecnej hodnoty vozidla a nákladov na jeho nové obstaranie. Podmienkou je, že finančnú ujmu utrpel poistený v súvislosti s udalosťou v havarijnom poistení, čiže ak dôjde ku krádeži vozidla alebo k totálnej škode. Podmienkou je teda uzatvorenie havarijného poistenia.

GAP poistenie kryje viaceré riziká, a to:

 • krádež,

 • havárie,

 • živelné udalosti.

 

GAP je skvelou investíciou pre každého, kto má nové auto. Hoci niečo stojí, no v prípade akýchkoľvek problémov vás a váš majetok kryje. Väčšina GAP poistení trvá 3 – 5 rokov, kedy je vozidlo nové a jeho hodnota je stále pomerne vysoká.

Keďže GAP poistenie nie je povinné, jeho uzatvorenie si môžete pokojne rozmyslieť.

Vhodné poistenie pri lízingu auta

V prípade prenájmu vozidla formou leasingu je možné, aby si klient uzatvoril havarijné poistenie alebo PZP v mesačných leasingových splátkach alebo individuálne u vybraného poisťovateľa. Pri havarijnom poistení je vhodne premyslieť si, či poistíme vozidlo na novú cenu alebo na všeobecnú hodnotu. Nová cena vozidla v danom roku výroby je uvedená na faktúre alebo nadobúdacom doklade. Všeobecná cena vozidla – vhodná pre ojazdene vozidlá a je to cena, cena vozidla vrátané všetkých doplnkov s prihliadnutím na amortizáciu.

Kedy vozidlo už nepoistiť

Každý klient si musí zvážiť, či má význam poistiť si svoje vozidlo, alebo nie. Každopádne treba zvážiť aj skutočnosť, čo sa stane, ak mi vozidlo ukradnú, prípadne nastane totálna škoda na vozidle a ocitneme sa v situácii, keď nemáme možnosť náhradného vozidla. V tomto prípade je určite vhodné mať uzatvorené havarijné poistenie, aby poisťovateľ uhradil držiteľovi adekvátne náklady spojené s poistnou udalosťou.

Vyberte si najlepšie poistenie a majte istotu, kamkoľvek pôjdete.

Spočítať ceny

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 4