Aké poistenia sa oplatia pre motorové vozidlo?

Okrem nutnosti uzatvoriť PZP má vodič vždy na výber, akým poistením svoje auto ochráni. Pred rozhodnutím je však vhodné poznať rôznorodé parametre a možnosti ochrany. Potom je už len na vás, aké postenie vzhľadom na cenu a krytie si vyberiete. V rýchlom porovnaní je vždy vhodné používať internetové porovnávače a kalkulačky.


Havarijné poistenie motorového vozidla

V prvom rade poskytuje ochranu vlastníkovi – držiteľovi vozidla v prípade poistnej udalosti. Tá môže byť spôsobená kýmkoľvek, číže klient si chráni svoj vlastný majetok, vozidlo ako celok aj jeho súčasti. Takisto kryje aj iné vážne rizika ako krádež, vandalizmus , poškodenie živelnou udalosťou, stret so zverou.

Havarijné poistenie sa oplatí klientovi vtedy, ak potrebuje prevádzkovať svoje motorové vozidlo k bežnému životu a v prípade poistnej udalosti by mal problém z vlastných zdrojov uhradiť náklady spojené s odstránením škody prípadne zaobstarať si iné vozidlo. V rámci asistenčných služieb je dokonca možné využiť benefit náhradného vozidla aj v prípadoch nehody či dokonca poruchy vozidla, takže pokiaľ bude vozidlo opravené po poistnej udalosti, klient môže bezproblémovo fungovať v bežnom živote.

Spočítať
ceny

Povinné zmluvné poistenie

Je to poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a teda kryje škody, ktoré vodič spôsobí tretej osobe prevádzkou vozidla. Je to poistenie povinné. Vybrať si ho je potrebné len s ohľadom na to, že niektoré pripoistenia môžu kryť aj vaše vozidlo, alebo zdravie.


GAP

Poistenie sa vzťahuje len na nové vozidlá a uzatvára sa pre prípad krytia finančnej ujmy z rozdielu všeobecnej hodnoty vozidla a nákladov na jeho nové obstaranie. Podmienkou je, že finančnú ujmu poistený utrpel v súvislosti s udalosťou v havarijnom poistení. Číže ak dôjde ku krádeži vozidla alebo k totálnej škode. Podmienkou je uzatvorenie havarijného poistenia.


Vhodné poistenie pri lízingu auta

V prípade prenájmu vozidla formou leasingu je možné, aby si klient uzatvoril havarijné poistenie alebo PZP v mesačných leasingových splátkach alebo individuálne u vybraného poisťovateľa. Pri havarijnom poistení je vhodne premyslieť si, či poistime vozidlo na novu cenu alebo na všeobecnú hodnotu. Nová cena vozidla v danom roku výroby je uvedená na faktúre alebo nadobúdacom doklade. Všeobecná cena vozidla – vhodná pre ojazdene vozidlá a je to cena, cena vozidla vrátané všetkých doplnkov s prihliadnutím na amortizáciu.


Kedy vozidlo už nepoistiť

Každý klient si musí zvážiť, či ma význam poistiť si svoje vozidlo havarijne alebo nie. Každopádne treba zvážiť aj skutočnosť, čo sa stane, ak mi vozidlo ukradnú pripadne nastane totálna škoda na vozidle a ocitneme sa v situácii, keď nemáme možnosť náhradného vozidla. V tomto prípade je určite vhodné ma uzatvorené havarijné poistenie, aby poisťovateľ uhradil držiteľovi adekvátne náklady spojene s poistnou udalosťou.Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2