Slovenská asociácia poisťovní – SLASPO

Poisťovníctvo na území súčasnej Slovenskej republiky a Českej republiky má veľmi bohatú históriu, ktorá siaha minimálne do začiatku 19. storočia.

História poisťovníctva na Slovensku

V roku 1827 vznikla v Prahe spoločnosť První česká vzájemní pojištovna, ktorá bola predchodcom Českej státní pojištovny a Slovenskej štátnej poisťovne . Česká státní pojištovna a Slovenská štátna poisťovňa vznikli ako jej nástupcovia v roku 1969. Na Slovensku bola od roku 1833 prítomná aj poisťovňa s talianskymi koreňmi – Assicurazioni Generali – ktorá tu v tom čase mala 6 pobočiek a v roku 1914 až 14. Jej činnosť však po ukončení 2. svetovej vojny v roku 1945 bola ukončená znárodnením.

Česká státní pojištovna a Slovenská štátna poisťovňa mali v období 1969 – 1991 monopol na poistenie na území súčasnej Českej resp. Slovenskej republiky.

Vznik Slovenskej asociácie poisťovní

Zmeny v spoločnosti po roku 1989 sa odzrkadlili aj v poisťovníctve. V apríli roku 1991 vznikla Česko-slovenská asociácia poisťovní (ČSAP) so sídlom v Bratislave. Jej zakladateľmi boli Česká pojišťovňa, š. p. Slovenská poisťovňa, a. s. Kooperatíva, česko-slovenská družstevná poisťovňa, a. s. Cieľom Česko-slovenskej asociácie poisťovní bolo združovať poisťovateľov za účelom vytvorenia životaschopného poisťovacieho trhu.

V októbri 1992 bola Česko-slovenská asociácia poisťovní prijatá za pridruženého člena Európskeho výboru poisťovateľov (Comité Européen des Assurances – CEA ). V januári 1993 došlo k rozdeleniu Československa a v novembri 1993 zanikla Česko-slovenská asociácie poisťovní, ktorú nahradili národné asociácie – Česká asociace pojišťoven a Slovenská asociácia poisťovní.

Slovenská asociácia poisťovní – rozvoj poisťovníctva na Slovensku

Na začiatku pôsobenia Slovenskej asociácie poisťovní – v roku 1993 – pôsobilo na území Slovenska nasledujúcich 10 poisťovní:

 1. Allianz poisťovňa, a.s., Bratislava
 2. Česká poisťovňa – Slovensko, a.s., Bratislava
 3. ERGO, a.s., Bratislava
 4. Kooperativa družstevná poisťovňa, a.s. – holding, Bratislava
 5. Poisťovňa Otčina, a.s., Nitra
 6. Slovenská investičná poisťovňa, a.s., Košice
 7. Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava
 8. Spoločnosť pre poistenie exportných úverov, a.s., Bratislava
 9. Union, poisťovacia a.s, Bratislava
 10. Komunálna poisťovňa, a.s., Žilina

V októbri 1994 bola Slovenská asociácia prijatá za pridruženého člena CEA ako jedna nástupníckych organizácií ČSAP. So štartom ekonomického rozvoja na Slovensku začali pribúdať aj nové poisťovne. Na konci roka 1994 pôsobilo na Slovensku 12 poisťovní, no Slovenskú asociáciu poisťovní tvorilo len 9 členov:

 • Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava
 • Kooperativa, družstevná poisťovňa, a.s. – holding, Bratislava
 • Poisťovňa Otčina, a.s., Nitra
 • Union, poisťovacia a.s., Bratislava
 • Slovenská investičná poisťovňa, a.s., Košice
 • ERGO, a.s., Bratislava
 • Spoločnosť pre poistenie exportných úverov, a.s., Bratislava
 • Česká poisťovňa – Slovensko, a.s., Bratislava
 • Allianz poisťovňa – obchodné zastupiteľstvo, Bratislava

Nečlenské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovní v roku 1994 boli tri a to:

 • Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica
 • GERLING – KONZERN, všeobecná poisťovacia a.s., Bratislava
 • Vzájomná životná poisťovňa, a.s., Bratislava

V rokoch 1994 a 1995 sa intenzívne menila aj legislatíva pre oblasť poisťovníctva. Začali sa stanovovať základné princípy fungovania pre poisťovne, napríklad povinnosť vytvárania poistných rezerv. V roku 1996 bol schválený etický kódex v poisťovníctve, v roku 1997 sa zriadila Rozhodcovská komisia SLASPO.

V roku 2001 pribudla Slovenská kancelária poisťovateľov, ktorá združuje poisťovateľov poskytujúcich produkty povinného zmluvného poistenia PZP. Najväčší počet poisťovní pôsobil na Slovensku v rokoch 2000–2002, kedy ich počet dosiahol 28 resp. 29.

V roku 2010 boli členmi Slovenskej asociácie poisťovní tieto spoločnosti:

 1. AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 2. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 3. MetLife Europe d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 4. AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 5. ČSOB Poisťovňa, a.s.
 6. D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s.
 7. Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
 8. ING Životná poisťovňa, a.s.
 9. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 10. Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 11. Groupama poisťovňa, a.s.
 12. Groupama životná poisťovňa, a.s.
 13. Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
 14. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.. Vienna Insurance Group
 15. Poisťovňa Poštovej banky, a. s.
 16. Union poisťovňa, a.s.
 17. UNIQA poisťovňa, a.s.
 18. VICTORIA – VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s.
 19. Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Pridružení členovia Slovenskej asociácie poisťovní

 • ERGO životná poisťovňa, a.s.

Stáli pridružení členovia Slovenskej asociácie poisťovní

 • Slovenská sekcia medzinárodného združenia pre poistné právo – AIDA
 • Slovenská kancelária poisťovateľov
 • EXIMBANKA SR
 • DEUTSCHER RING Lebensversicherungs-AG, organizačná zložka
 • DEUTSCHER RING Sachsversicherungs-AG, organizačná zložka

Nečlenské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovní

 • Rapid life životná poisťovňa, a. s.
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 8