Poistenie auta na cestu do zahraničia

poistenie auta na cestu do zahraničia

Cesta za hranice autom je vždy o niečo rizikovejšia, ako keď chodíte po známej trase. Aj preto je vhodné sa na takúto cestu pripraviť. Nielen povinným zmluvným poistením, ktoré je pre každé auto samozrejmosťou, ale napríklad aj havarijným poistením, či niektorými isteniami auta, ktoré sú vhodné špeciálne za hranice. Samozrejmosťou je aj poznať správny postup, ako si plnenie uplatniť.

Overte si pôsobnosť poistky

Havarijné poistenie na rozdiel od PZP nemusí platiť v celej Európe. Naopak, ak chcete aby havarijné poistenie platilo napríklad ja za hranicami, je potrebné rozšíriť jeho pôsobnosť. Poisťovne to väčšinou riešia balíčkami, ktoré obsahujú podobne ako roaming u operátorov rôzne krajiny a prirodzene aj ceny poistenia. Avšak pár desiatok eur sa v tomto prípade oplatí. 

Na poistné plnenie je potrebný správny postup

Vo väčšine európskych krajín vrátane SR a ČR platí, že k nehode je nutné privolať políciu v týchto prípadoch: ak došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb; ak bol poškodený majetok tretích osôb. Napríklad osvetlenie, ploty, dopravné značky a podobne, ak máte podozrenie na alkohol alebo návykové látky u protistrany, ak sa druhá strana odmietne identifikovať alebo opustí miesto nehody bez identifikácie. Rovnako , aj ak došlo k vysokej škode na vozidle, ktorá odhadom prevyšuje 3990 EUR (v ČR 100 000 korún) a ak ak došlo k úniku nebezpečných látok na vozovku.

Tieto podmienky však nemusia byť všetkých európskych krajinách rovnaké. Veľmi ľahko to zistíte, ak zavoláte a vysvetlíte okolnosti nehody na polícii v konkrétnej krajine a uvidíte, či nehodu chcú vyšetriť na mieste alebo je nevyhnutné vyžiadať si úradný dokument o poškodení vozidiel pri nehode. Ten je napríklad vo viacerých balkánskych krajinách nevyhnutný pre prejazd späť cez hranice

Ako vyplniť Európsky záznam o nehode ?

Ak ide o banálnu  nehodu, stačí vyplniť Európsky záznam o nehode, ktorý by mal byť k dispozícii v každom aute. Ak sú na mieste svedkovia nehody, odporúčame doplniť aj kontakt na nich. Záznam by mal obsahovať identifikáciu všetkých účastníkov nehody a vozidiel, vrátane ich poisťovne. „Určite si tiež urobte fotodokumentáciu a nezabudnite na registračné značky vozidiel. V prípade kolízie s autom, ktoré ťahá príves, foťte vždy značku ťažného vozidla. Stávajú sa prípady, že jeden z účastníkov nehody sa snaží miesto opustiť. Vtedy sa dá podľa ŠPZ vyhľadať,“ radí Silvia Vlasková, riaditeľka oddelenia komunikácie UNIQA. 

Pozor na prísnejšie predpisy v niektorých krajinách 

Sú krajiny, kde sú predpisy prísnejšie. V Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, na Ukrajine alebo v Maďarsku a Bulharsku musíte políciu privolať vždy, aj keď ide iba o „ťuknutie“. V mnohých krajinách je tiež opustenie miesta nehody pred príjazdom polície alebo okamžité neposkytnutie prvej pomoci zraneným hodnotené ako trestný čin. Naopak, v iných krajinách môže motorista za príjazd polície a vyšetrovanie aj zaplatiť – a to vtedy, ak trvá na príjazde polície aj v prípade, ak nejde o naliehavú situáciu. Napríklad v susednom Rakúsku ho takýto zbytočný policajný výjazd vyjde na 36 EUR. 

„Pokiaľ nerozumiete jazyku danej krajiny alebo nesúhlasíte s interpretáciou deja nehody zo strany miestnej polície, volajte asistenčnú službu svojej poisťovne. Jej odborníci pomôžu s tlmočením a môžu váš prípad s miestnou políciou komunikovať za vás,“ radí Silvia Vlasková z UNIQA.  

Následne s poisťovňou budete riešiť škodovú udalosť, ktorá vám poskytne poistné plnenie priamo úmerné vášmu poisteniu.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 3