Na čo si dávať pozor pri podpise zmluvy o havarijnom poistení?

Havarijné poistenie je veľmi podstatná vec, no to, že ho narýchlo uzatvoríte, napríklad v predajni automobilov. Zo štatistík poisťovní vyplýva, že len málo ľudí si prečíta poistné podmienky. Práve to je dôvod, pre ktorý vzniká mnoho nepríjemností. A to práve v čase, keď prichádza k plneniu, teda v období, keď sa spoliehate na istotu. Preto je nutné práve malým písmenkám venovať o niečo viac pozornosti, ako ich ignorovať.


Veci, ktoré klienti najviac prehliadajú

ri havarijnom poistení je dôležitý správny vyber poistenia. To znamená, že je nutné dbať na to, aby poistenie obsahovalo všetky rizika, ktoré môžu nastať v priebehu poistného obdobia. Ide konkrétne o krytie v prípade živelných udalostí ako požiar, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, zemetrasenie, pád stromov, ťarcha snehu alebo námrazy, zosuv pôdy, lavín, zrútenie skál alebo zemín, poškodenia a stretu so zverou, v prípade odcudzenia vozidla a tiež v prípade vandalizmu. Je to absolútny základ a samotná podstata havarijnej poistky, ak niektorá z vecí chýba, darmo sa budete dožadovať v prípade poistnej udalosti. Havarijné poistenie totiž nekryje všetko, čo sa vám s autom stane, iba to, čo máte poistené. Preto je tejto časti potrebné venovať náležitú pozornosť.

Spočítať
ceny

Určite aj asistenčné služby

Pri havarijnej poistke zohrávajú dôležitú úlohu asistenčné služby a ich rozsah. Je veľmi dôležité, aby poistenie obsahovalo asistenčné služby, ktoré budú okamžite k dispozícii v prípade poistnej udalosti v rámci celej EÚ, napríklad v prípade odtiahnutia vozidla pri poruche alebo nehode do miesta bydliska, úschovu vozidla, zabezpečia ubytovanie alebo náhradnú dopravu, právnu asistenciu a mnoho ďalších. Dôležitá je aj výška spoluúčasti, ktorou sa klient v prípade poistnej udalosti podieľa na náhrade škody.


Vyberajte obozretne

Pri výbere poistenia je vhodné obrátiť sa na kvalifikovaného sprostredkovateľa poistenia, prípadne prepracovaný porovnávač a kalkulačku na internete, ktoré dokážu poskytovať reálny obraz o službách, možnostiach, výške poistného a podobne. Je to vždy lepšie, ako iba podpísať poistenie napríklad pri kúpe automobilu, kde je samotné poistenie veľmi málo vysvetlené. Systém vám dokáže na počkanie vypočítať, koľko by platili v tej ktorej poisťovni, ale aj zhodnotí celkový rozsah poistného krytia a odporučí poisťovňu aj na základe skúseností s rýchlosťou a kvalitou samotnej likvidácie.


Podmienky sa nečítajú

Zo štatistík poisťovní vyplýva, že len minimum klientov si dôkladne prečíta podmienky zmluvy a detailne sa pýtala na akékoľvek nejasnosti. Množstvo klientov nemá čas, skúsenosti prípadne nevie všetky informácie napísané v poistných podmienkach správne vyhodnotiť. Preto je vhodné spoľahnúť sa na poradcu, alebo si na internete navoliť zvoliť stránku, ktorá vám dokáže pomôcť pomocou porovnaní.Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 4